Hlavní navigace

Neváhejte, na žádost o kompenzační bonus za březen a duben máte poslední den

29. 6. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnes končí lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období, tedy za březen a duben. Lhůta se týká jak OSVČ, tak společníků eseróček.

Za první bonusové období doposud o bonus požádalo 531 tisíc OSVČ a 30 tisíc společníků eseróček, za druhé prozatím jde o 357 tisíc OSVČ a necelých 29 tisíc společníků.

Na podání žádosti máte poslední den

Jak OSVČ, tak společníci malých firem mají nárok, pokud je postihla koronakrize a/nebo s ní spojená opatření, na kompenzační bonus. Jde o 500 Kč denně a vyplácí se za dvě bonusová období. První trvalo od 12. března do konce dubna a druhé od začátku května do 8. června. Za první bonusové období tak lze dostat 25 tisíc korun, za druhé pak 19 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že žádosti o bonus lze podle zákona o kompenzačním bonusu podávat jen do 60 dnů od skončení bonusového období, mají dnes (29. června) OSVČ a společníci poslední den na to, aby podali žádost za první bonusové období. Lhůta pro podání žádosti za druhé bonusové období vyprší 7. srpna 2020.

Zdroj: FS ( interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější. Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, formulář je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW)

Finanční správa rovněž zprovoznila webovou aplikaci žádosti, která umožňuje žádost vyplnit přímo na webu, aniž byste museli cokoli stahovat do svého počítače.

Jak žádost podat?

Jak OSVČ, tak společníci mohou žádost podat jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslaného na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Jen pozor na to, že společníci eseŕoček by měli podávat žádost finančnímu úřadu, kde podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nikoli kde sídlí firma. Pozor rovněž na podání žádosti skrze datovou schránku. Pokud společník žádost odešle z firemní datové schránky, musí ji navíc ještě podepsat (na žádosti stačí naskenovaný vlastnoruční podpis). Z pohledu úřadu se jedná o cizí datovou schránku a právnická osoba nemůže být žadatelem. Jen pokud žádost pošle z vlastní datové schránky (fyzické osoby), nemusí ji podepisovat.

Podmínky pro přiznání bonusu

OSVČ i společníci eseróček mají nárok na bonus v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, nemohli zcela nebo zčásti vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Co navíc musí splnit společníci

Aby měli společníci eseróček na bonus nárok, musí splnit i další podmínky. Konkrétně jde o výši obratu firmy. Nárok na dotaci mají jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč. Pozor však na to, že v případě, kdy z nějakého důvodu neměla existující firma v roce 2019 požadované tržby a letos hranice dosáhla, nemají společníci na bonus nárok. Podmínka předpokladu letošních tržeb totiž platí jen pro nově vzniklé společnosti.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Čtěte také: Členové rodiny jako společníci s.r.o.: Kdy mají nárok na bonus a kdy nikoliv?

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Stejně tak platí, že i když někdo vlastní více firem, o příspěvek může požádat jen jednou.

Nárok na kompenzační bonus navíc mají fyzické osoby, které byly ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Pokud tak například bude dvoučlenné s. r. o., přičemž jeden společník bude příkazní smlouvou zaměstnán jako jednatel a druhý pracovní smlouvou jako účetní, nárok budou mít (při splnění dalších podmínek) oba. Pozor ovšem na to, že jednatel, který není zároveň společník, kompenzační bonus dostat nemůže.

Čtěte také: Kompenzační bonus se nevyplácí firmám, ale společníkům. Jaké další omyly panují?

Co navíc musí plnit OSVČ

Také v případě OSVČ není bonus pro všechny. Nárok mají jen OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci, pěstouni a dobrovolníci pečovatelské služby, kteří o příspěvek mohou žádat i při souběhu.

Dále je podmínkou, že OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

Čtěte také: Mohou OSVČ už teď v květnu žádat o kompenzační bonus i za červen?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).