Hlavní navigace

Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?

14. 3. 2019
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.

Rozlišují se dvě skupiny plátců, kteří jsou povinni zálohy na dani hradit. Roli zde hraje výše daňové povinnosti. Liší se pak také počtem záloh. 

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost přesáhla 30 000 korun, ale nebyla vyšší než  150 000 korun. Je povinen platit  zálohu ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. 

Splatná je ve dvou splátkách. Termíny jsou 15. 6. a do 15. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti. 

Březnový termín se týká druhé skupiny

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun. Zálohu je nutné hradit ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti. 

V tomto případě se jedná o nejzazší termíny záloh 15. 3., do 15. 6., další záloha je splatná do 15. 9. a následující záloha je splatná do 15. 12.

Psali jsme: Vyplňujete daňové přiznání? Ujistěte se, zda se vás netýkají zálohy na daň

Úrok z prodlení

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. V souladu s § 252 daňového řádu je poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).