Hlavní navigace

Máte v pořádku daňové zvýhodnění? Doporučované postupy neplatí

21. 10. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ve společně hospodařící domácnosti se daňové zvýhodnění uplatňuje podle pořadí dětí. Je tu změna. Přednostní uplatnění společných dětí je nad rámec zákona.

Od počátku roku 2015 se změnila výše daňového zvýhodnění na děti a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti. S touto úpravou se již zaměstnanci i mzdoví účetní a personalisté smířili. Ovšem je tu jeden zásadní rozdíl oproti původním doporučeným postupům při uplatnění daňového zvýhodnění na děti druha a družky.

Daňové zvýhodnění u druha a družky

Finanční správa zveřejnila počátkem ledna 2015 na svém webu informace k praktické aplikaci daňového zvýhodnění podle nových podmínek. Mimo jiné se zde popisuje postup při situaci, kdy v jedné společně hospodařící domácnosti žijí, kromě společných dětí, také děti druha nebo družky z dřívějších vztahů, na které může uplatnit daňové zvýhodnění pouze jeden z nich.

Instrukce zveřejněné na webu finanční správy: U druha a družky je nutné pro určení společně hospodařící domácnosti ve vztahu k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (zejména v průběhu roku u zaměstnavatele) posuzovat vždy společně hospodařící domácnost ve vztahu k vyživovaným dětem poplatníka (druha/družky). Při uplatnění nároku na daňové zvýhodnění se nejdříve vypořádají jejich „vlastní společné děti“ (které jsou vyživovanými u obou poplatníků). Až následně se uplatní nárok na děti, které lze ve společně hospodařící domácnosti podle zákona o daních z příjmů považovat za vyživované pouze u jednoho z poplatníků (druha/družky), neboť jsou vlastním (z dřívějšího vztahu) dítětem pouze u jednoho z nich.

Mají-li druh a družka např. dvě „společné vlastní“ děti, náleží na ně daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši stanovené „na druhé dítě“. Daňové zvýhodnění na tyto děti může uplatnit ve zdaňovacím období nebo v témže kalendářním měsíci pouze jeden z nich. Musí se dohodnout, který z nich daňové zvýhodnění na tyto děti uplatní, resp. zda si daňové zvýhodnění na tyto dvě děti rozdělí, a také se musí nově dohodnout o tom, na které z nich uplatní daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na jedno dítě“ a na které ve výši stanovené „na druhé dítě“.

V případě, že např. druh má v téže společně hospodařící domácnosti ještě z dřívějšího vztahu další dvě vyživované děti, posuzují se pak u něj dohromady nejen děti, které má společně s družkou, ale i tyto jeho další dvě děti. Vzhledem k tomu, že na dvě s družkou společné děti mu náleží daňové zvýhodnění v tomto případě ve výši stanovené „na jedno dítě“ a ve výši „na druhé dítě“, na své další dvě děti si pak může uplatnit již jen daňové zvýhodnění ve výši stanovené „na třetí a každé další dítě“.

Podle tohoto postupu by došlo k znevýhodnění vlastních dětí, držitelů průkazu ZTP/P. Musely by být vypořádány nejdříve, bez ohledu na skutečnost, že posunem „na vyšší místa“ mohou rodiče získat více na daňovém zvýhodnění.

Příklad: Druh a družka ve společně hospodařící domácnosti mají jedno dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P. Dále ve společně hospodařící domácnosti žije jedno dítě z předchozího vztahu družky a dvě děti druha, které má ve vlastní péči.

Daňové zvýhodnění (DZ) Družka Druh
Společné dítě (průkaz ZTP/P) DZ ve výši na první dítě (případně N) N (případně DZ ve výši na první dítě)
Dítě družky DZ ve výši na druhé dítě Dítě družky nelze uplatnit
Dítě druha Dítě druha nelze uplatnit DZ ve výši na druhé dítě
Dítě druha Dítě druha nelze uplatnit DZ ve výši na třetí dítě

Postup je nad rámec zákona

Takzvané upřednostňování společných dětí mělo být původně součástí nového pokynu D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Ovšem Komora daňových poradců tento postup připomínkovala s argumentem, že „jde nad rámec zákona“. Jak nás ujistila daňová poradkyně ze společnosti MIVO Jana Vítková. Z ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů skutečně nelze vyčíst, „které dítě má přednost“, resp. které je kdy kdo POVINEN uplatnit jako první.  Tato část byla nakonec z pokynu vypuštěna a pořadí daňového zvýhodnění tím zůstalo výhradně na poplatníkovi. To ostatně aktuálně potvrdilo pro server Podnikatel.cz i Generální finanční ředitelství.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Postup uplatnění daňového zvýhodnění se poupravil.

Jestliže je ve společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, dohromady je možné posuzovat pro účely stanovení daňového zvýhodnění pouze ty děti, na které může poplatník daňové zvýhodnění uplatnit (nikoliv tedy všechny děti, o které fakticky poplatník ve své domácnosti pečuje). Do úhrnného počtu nelze započítat například dítě družky z dřívějšího vztahu, vnouče, jehož rodiče mají dostatečné příjmy, apod. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit pouze, pokud jsou splněny podmínky stanovené v zákoně v § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, tj. musí se jednat o vyživované dítě, které je v přímém vztahu k poplatníkovi (vlastní dítě, vnuk, osvojenec či dítě v péči nahrazující péči rodičů, anebo dítě druhého z manželů nebo partnerů podle zákona o registrovaném partnerství), příp. se může jednat o nárok odvozený od nároku manžela, či manželky (např. dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů jednomu z manželů). Důležité je uvést, že zákon nestanoví, v jakém pořadí má poplatník uplatnit jím vyživované děti, proto je pouze na poplatníkovi, jak bude v konkrétním případě postupovat, resp. jako které uplatní dítě se ZTP/P., zdůraznila Petra Petlachová.

Situace v naší modelové rodině by tak mohla vypadat následovně (nejvýhodnější varianta):

Daňové zvýhodnění (DZ) Družka Druh
Dítě společné (průkaz ZTP/P) N, tj. neuplatňuje DZ ve výši na třetí dítě
Dítě družky DZ na druhé dítě Nelze uplatnit dítě družky
Dítě druha Nelze uplatnit dítě druha DZ ve výši na druhé dítě
Dítě druha Nelze uplatnit dítě druha DZ ve výši na první dítě

Pokud by se nejednalo o dítě s průkazem ZTP/P, získala by společně hospodařící domácnost na daňovém zvýhodnění využitím prvního i druhého postupu v konečném součtu prakticky stejnou částku. Ovšem u dítěte s průkazem ZTP/P je rozdíl, na kterém pořadovém místě je uplatněno. Při použití původně zvažovaného postupu by rodiče měli nárok na roční daňové zvýhodnění (sleva nebo bonus) ve výši dvojnásobku z částky 13 404 Kč v roce 2015. Druhým postupem získají dvojnásobek částky 17 004 Kč. Což je o 7200 Kč více.

Jestliže tedy byl v daňovém prohlášení použit původně doporučovaný postup, je vhodné situaci přehodnotit a situaci napravit v ročním zúčtování či daňovém přiznání. Postup, kdy nejsou vlastní děti uplatňovány přednostně, bude zřejmě v praxi náročnější, ovšem zvolení nejvýhodnější kombinace se zajisté poplatníkům vyplatí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).