Hlavní navigace

Máte vynalézavého ducha? Nezapomeňte na patent

1. 8. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Pokud podnikatel objeví nový výrobek či technologický postup, může jej na určitou dobu ochránit patentem. Jeho získání je sice spojeno s určitými finančními a časovými náklady, nicméně výlučné právo k určitému vynálezu mu může přinést nemalé zisky.

Patent je ochranný dokument poskytující jeho majiteli na určitou dobu výlučné právo k vynálezu. O udělení patentu rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví. Podnikatel nejprve musí podat patentovou přihlášku, kterou může podat původce vynálezu nebo ten, na koho podnikatel práva převedl. V případě, že se jedná o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, pokud si nestanovili předem ve smlouvě jiné podmínky. Právo na patent však musí zaměstnavatel uplatnit ve stanovené lhůtě.

Patentová přihláška

Patentová přihláška se podává na předtištěném formuláři. Kromě této žádosti o patent musí podnikatel doložit popis vynálezu, popř. jeho výkresy a anotaci a tzv. patentové nároky, které přesně vymezují předmět, pro nějž se ochrana požaduje. Přihlášku si může podnikatel vyzvednout buď osobně v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví, nebo ji může obdržet poštou. Přihlášku lze rovněž podat elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem. Čtěte více: E-government schválil i Senát. Revoluce se blíží.

Jakmile podnikatel podá patentovou přihlášku, vzniká mu tímto právo přednosti, které musí do stanovené lhůty prokázat. Každá přihláška poté podléhá předběžnému průzkumu. Účelem je vyloučení těch přihlášek, které obsahují vynálezy, které nelze patentovat, anebo obsahují nedostatky, které by bránily jeho zveřejnění. Lhůta pro toto období dosahuje výše 18 měsíců od vzniku práva přednosti, poté je přihláška zveřejněna ve Věstníku a následuje úplný průzkum.

Žádost o provedení úplného průzkumu

V souladu s evropským patentovým systémem se úplný průzkum provádí na základě žádosti přihlašovatele. Tuto žádost o provedení úplného průzkumu musí podnikatel podat nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu. Lhůtu nelze prodloužit a pokud ji podnikatel promešká, ztrácí tím možnost udělení patentu pro svůj vynález. Teprve tento úplný průzkum potvrdí, zda vynález splňuje všechny podmínky pro udělení patentu a zda bude podnikateli udělen patent. Pokud se tak stane, patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu.

Poplatky

Podnikatel, který přihlašuje svůj vynález a chce získat ochranu v podobě patentu, musí platit správní poplatky za úkony v patentovém řízení, jejich výše je stanovena takto:

Poplatky při žádosti o patent
podání přihlášky podnikem 1200,–Kč
podání přihlášky výlučně původcem vynálezu 600,–Kč
žádost o úplný průzkum 3000,–Kč
vydání patentové listiny 1600,–Kč

Majitel patentu rovněž musí platit každý rok poplatky za jeho udržování v platnosti. Ty nejsou po celou dobu jednotné, ale postupně se zvyšují:

Poplatky za udržování v platnosti
za 1.-4. rok (za každý rok) 1000,–Kč
za 5.-8. rok (za každý rok) 2000,–Kč
za 9. rok 3000,–Kč
za 10. rok 4000,–Kč

V posledním roce tedy majitel patentu zaplatí udržovací poplatek 24 000,–Kč.

Na co lze patenty udělit a na co ne

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky, ale i způsoby jejich výroby, technologie, chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, počítačové programy, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. Patentovány nemohou být rovněž vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky.

Platnost patentu v České republice

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Majitel patent má také možnost jej prodat. Porušení patentu odpovídá občanskoprávní a trestní odpovědnosti. Čtěte také: Jste úspěšní? Registrujte si ochrannou známku.

Přihlášení patentu v zahraničí

Přihlašování patentu do zahraničí se vždy řídí příslušným právem té země, kde si podnikatel podává žádost o udělení patentu. V zásadě existují tři možnosti, jak přihlásit patent v zahraničí:

  1. národní cestou – podnikatel si může podat žádosti v konkrétních státech, ve kterých chce mít vynález chráněn patentem,
  2. cestou „Evropského patentu“ – získání patentu znamená jeho platnost ve všech státech, které jsou členy Evropské patentové organizace (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Malta), ale podnikatelé musí počítat s vyššími finančními náklady (přihlašovací poplatek je ve výši 180 EUR, poplatek za rešerši, která je součástí přihlášky, 1050 EUR),
  3. cestou mezinárodní přihlášky – přihláškou u Úřadu průmyslového vlastnictví lze získat ochranu ve 138 smluvních státech (poplatky zde však narůstají, přihláška stojí 848 EUR a mezinárodní rešerše 1700 EUR).
Čtěte také: Ochranné známky Společenství jen pro bohaté podnikatele? 

Žádali jste již někdy o udělení patentu?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).