Hlavní navigace

Mateřská poklesla v roce 2010 o tisíce korun

13. 1. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Janotův balíček se nevyhnul ani sociálním dávkám. Přestože oproti původnímu návrhu klesla jen část dávek, řada občanů to pocítí. Nejvýraznější změnou prošla mateřská, kde rodičky přišly měsíčně až o několik tisíc korun.

Změny od nového roku, které přinesl Janotův balíček, se neprojevily jen ve zvýšení daní a stropů na sociální a zdravotní pojištění. V rámci úspor stát šetří také na dávkách. Až o několik tisíc korun poklesla mateřská, o 3 dny se zkrátila výplata ošetřovného a zavedla se u něj navíc karenční doba tří dnů. Rovněž se zatím nekoná ani avizované snížení cen léků a problematická je i situace kolem očkování proti pneumokokům.

Přídavky na děti klesly na úroveň začátku roku 2009

Od letošního ledna opět klesají přídavky na děti. V půlce loňského roku došlo v rámci protikrizového balíčku k jejich zvýšení o 50 Kč v každé věkové kategorii a také k nárůstu hranice rozhodného příjmu z 2,4 násobku životního minima na 2,5 násobek. Jenže tato změna platila pouze do konce loňského roku, přestože se původně počítalo s jejím trváním až do konce roku 2010. Problémy s deficitem státního rozpočtu donutily politiky vrátit výši přídavků na úroveň začátku roku 2009.

Změny výše přídavku na dítě
Věk nezaopatřeného dítěte 1.1.2009 – 30.6. 2009 1.7. 2009 – 31.12.2009 od 1. 1. 2010
do 6 let 500 Kč 550 Kč 500 Kč
6 – 15 let 610 Kč 660 Kč 610 Kč
15 – 26 let 700 Kč 750 Kč 700 Kč
Násobek životního minima 2,4 2,5 2,4

Ve věkové kategorii dětí do 6 let tak mají rodiče právo znovu na 500 korun, za děti od 6 do 15 let stát platí příspěvek ve výši 610 korun a za děti od 15 do 26 let 700 Kč. Hranice rozhodného příjmu se pak vrátila na 2,4 násobek životního minima. Proto očekáváme od ledna 2010, resp. od února 2010, neboť dávky se vyplácejí měsíčně pozadu, snížení počtu vyplácených přídavků na děti na úroveň období před červencem 2009, uvedla už dříve Pavlína Hedererová, vedoucí odboru státní sociální podpory Úřadu práce v Olomouci. Čtěte více: Novela zákona sníží počet vyplacených přídavků na dítě.

Příklad

Pan Novák a paní Nováková mají dvě děti. Jedno ve věku 5 let a druhé ve věku 10 let. Jejich rozhodný měsíční příjem činí 25 000. Na jak velké přídavky na děti mají právo?

Nejprve se musí spočítat výše životního minima rodiny, ta činí dle následné tabulky 9040 Kč (2 880 + 2 600 + 1 600 + 1 960). Hranice rozhodného příjmu tak činí 21 696 Kč (9040×2,4). Novákovi tak nemají nárok na přídavky na děti. Aby přídavky mohli Novákovi dostávat, musel by jejich měsíční příjem klesnout pod hranici 21 696 korun.

Přehled částek měsíčního životního minima
Životní minimum jednotlivce 3126 Kč
Osoba posuzována první v pořadí 2880 Kč
Osoba posuzována druhá a další v pořadí:
a) osoba od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem 2600 Kč
b) nezaopatřené dítě od 15 – 26 let věku 2250 Kč
c) nezaopatřené dítě od 6 – 15 let věku 1960 Kč
d) nezaopatřené dítě do 6 let věku 1600 Kč

Poznámka: Životní minimum jednotlivce se vztahuje pouze na domácnosti 1 osoby.

Mateřská se snížila o tisíce korun

Také další dávka spojená s dětmi se od nového roku snížila. Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská; PPM) klesne v roce 2010 až o tisíce korun měsíčně. Od prvního ledna se sice zvýšily redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, ze kterých se mateřská vypočítává, na 791 Kč, 1186 Kč a 2371 Kč, ale zároveň došlo ke snížení procentní sazby, ze které se mateřská počítá. Ta poklesla ze 70 % na 60 % vyměřovací základu. Také vyměřovací základ se však snížil, jelikož se v první redukční hranici nezapočítává v tomto roce 100 % avšak pouze 90 %. Čtěte více: Podnikání na mateřské je od roku 2009 jednodušší.

Pokles mateřské se dotkne zřejmě až 50 000 rodin. Česká správa sociálního zabezpečení bude mít konkrétní informaci až po zpracování PPM za měsíc leden 2010, které se bude provádět v únoru. Obecně lze říci, že snížení peněžité pomoci v mateřství se dotkne všech poživatelů této dávky. Pro přibližné srovnání – v prosinci 2009 vyplácely OSSZ peněžitou pomoc v mateřství v 50 225 přípa­dech, potvrdila serveru Podnikatel.cz Alena FrankováČeské správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jak navíc připomíná ČSSZ, pokles mateřské platí též pro matky, které příspěvek pobíraly již před začátkem roku 2010.

Příklad

Paní Chvátalová měla do svého mateřství plat 25 000 korun měsíčně. Její vyměřovací základ v rozhodném období tedy činí 300 000 Kč (25 000 korun x 12 měsíců). Denní vyměřovací základ pak je 821,91 Kč (300 000 Kč / 365 dní). Jak vysokou mateřskou bude dostávat v roce 2010? A jakou by dostala v roce 2009?

V roce 2010:

Vyměřovací základ před redukcí 821,91 Kč se do výše první redukční hranice 791 Kč v roce 2010 započítává 90 %, počítá se 711,90 Kč (791 Kč x 0,9). Z částky mezi první a druhou redukční hranicí (821,91 – 791 = 30,91) se bere 60 %, tj. 18,55 Kč (30,91 Kč x 0,6) . Denní vyměřovací základ tedy dosahuje 731 Kč (712 + 18,55).

Výše denní mateřské dělá 60 % denního vyměřovacího základu, tj. 731×60 % = 439 Kč. Peněžitá pomoc v mateřství by tak v roce 2010 činila za kalendářní měsíc (30 kalend. dní)
13 170 Kč.

V roce 2009:

Denní vyměřovací základ před redukcí 821,91 Kč se do výše první redukční hranice 786 Kč v roce 2009 započítával ve výši 100 %. Z částky mezi první a druhou redukční hranici (821,91 – 786 = 35,91) se bralo v potaz 60 %, tzn. 21,55 Kč (35,91 Kč x 0,60). Denní vyměřovací základ dosahoval po zaokrouhlení 808 Kč (786 Kč + 21,55 Kč).

Výše mateřské za kalendářní den činila 70 % denního vyměřovacího základu, tj. 808 Kč x 0,70 = 566 Kč. Za kalendářní měsíc (30 kalend. dní) tak dostávala paní Chvátalová peněžitou pomoc v mateřství ve výši 16 980 Kč.

Jak je vidět na daném příkladě, mateřská pro matky s předchozím příjmem 25 000 Kč poklesla v tomto roce o 3810 korun. Stále však zůstává možnost, že mateřská opět vzroste. Její snížení se totiž nezamlouvá sociálním demokratům, komunistům a ani lidovcům. Včetně několika nezařazených poslanců by tak měly tyto strany dostatek hlasů na to, aby výši mateřské vrátily na úroveň roku 2009. Jsme přesvědčeni, že se jedná o nespravedlivé snížení peněžité pomoci v mateřství. Není možné, aby jedinou skupinou, která výrazně doplatí na reformy, byly matky s dětmi, komentovala situaci první místopředsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Čtěte také: Rok 2010: Co se pro podnikatele mění a co ne?

Anketa

Myslíte si, že by se mateřská měla opět zvýšit?

Ošetřovné má nově karenční dobu 3 dní

Snížení procentních sazeb se nevyhnulo ani nemocenské, u které se místo odstupňovaných sazeb nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 60 %, 66 % a 72 % zavedla sazba jednotná, a to ve výši 60 %. Snížení nemocenské se podobně jako u mateřské týká rovněž nároků, které vznikly už v roce 2009. Výjimka se vztahuje pouze na ošetřovné, u kterého se v případě, že se začalo vyplácet ještě v loňském roce, postupuje podle úpravy platné do konce roku 2009.

U ošetřovného také nedošlo ke snížení procentní sazby, která zůstala na 60 % denního vyměřovacího základu. Od roku 2010 se však zkrátila doba vyplácení ošetřovného z 9, respektive 16 kalendářních dní (nárok osamělého rodiče, který má v trvalé péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku) na dní 6 a 13. Navíc se u ošetřovného zavedla karenční doba a dávka se tak vyplácí až od čtvrtého kalendářního dne trvání potřeby ošetřování.

V roce 2010 měla původně také klesnout výše nemocenského pojištění pro zaměstnavatele. Janotův balíček však snížení sazby na 1,4 % odsunul o rok, tedy až na rok 2011. Čtěte také: Aby nemocenská moc nebolela.

Nejasnosti kolem očkování proti pneumokokům

Od nového roku došlo také ke změnám ve veřejném zdravotním pojištění a ve fungování pojišťoven. Nově se z pojištění mělo například hradit očkování proti pneumokokům (stojí zhruba 8500 korun), či dojít ke snížení cen léků v důsledku 7% poklesu úhrady pojišťoven. Avšak realita vypadá podstatně jinak. Kvůli chybě v zákoně a nerespektování jiných platných předpisů se prý očkování proti pneumokokům nemůže hradit z veřejného zdravotního pojištění. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2010.

Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) zařadil sice vakcíny Prevenar a Synflorix proti pneumokokům do seznamu hrazených přípravků, nedbal však přitom skutečnosti, že do seznamu může zařadit jen ty přípravky, kterým byla stanovena úhrada ve správním řízení. Řízení o úhradách těchto přípravků nebylo ale podle České lékárnické komory nikdy vedeno.

Nepřehledná situace ve způsobu úhrady nás vedla k hledání odpovědí na nejčastější otázky zdravotníků i rodičů malých pacientů. Skutečnost je taková, že kvůli chybě SÚKL, nejen že nejsou vakcíny proti pneumokokovým infekcím vůbec hrazeny na lékařský předpis, ale nemohou být uhrazeny ani lékařům, kteří vakcíny aplikují a počítají s jejich úhradou od pojišťoven, potvrdil prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček.

školení červen 22 - tip do článku

S tímto výkladem však SÚKL nesouhlasí. Vakcíny Prevenar a Synflorix od 1.1.2010 spadají do hrazené péče. Rodiče se nemusejí obávat, že by snad jejich dítěti nebyla poskytnuta vakcína Prevenar nebo Synflorix zdarma. Úhrada je lékaři zajištěna v rámci platby za lékařský výkon, uvedl SÚKL ve své tiskové zprávě.

Sporné se zdá také avizované snížení cen léků. Tvůrci zákona předpokládali, že farmaceutické firmy sníží ceny, aby se vešly do nižší úhrady pojišťoven. Nic takového se ovšem nestalo a naopak řada firem ceny ještě před koncem roku zvýšila. Léky navíc zdražilo i zvýšení daně z přidané hodnoty. V reálu nepomáhá ani snížení maximální ceny léků. V podstatě žádný přípravek se totiž za maximální cenu neprodává.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).