Hlavní navigace

Mateřskou má doplnit otcovská, vyplácela by se jeden týden

4. 12. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Pokud projde návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, zavede se nová dávka – tzv. otcovská. Vyplácela by se jeden týden.

K peněžité podpoře v mateřství (mateřská) by se měla přidat nová dávka – otcovská poporodní péče (otcovská). Otcovská by se vyplácela týden, a to počínaje dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do  péče. Výše otcovské by pak činila 70 % denního vyměřovacího základu. Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění, kterou předložilo do připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Čtěte také: Podnikáte a chcete mít alespoň nějakou mateřskou? Naplánujte si dítě rok předem

Otcovská se bude vyplácet týden

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Mezi dávky systému nemocenského pojištění by se mohla zařadit i tzv. otcovská. Účelem nově zavedené dávky má být podle MPSV především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do rané péče o dítě a následně rozvoj vztahů v rámci rodiny. Navrhují se tyto principy při zavedení otcovské:

  • Nárok na otcovskou bude mít
    • pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,
    • pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku.
  • Pro osoby samostatně výdělečně činné bude zavedena čekací doba 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou obdobně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.
  • Nástup na otcovskou musí nastat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
  • Otcovská bude náležet v případě péče o totéž dítě jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.
  • Navrhuje se, že podpůrčí doba u otcovské bude činit 1 týden a začne běžet dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do  péče.
  • Výše otcovské za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, bude tedy stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.

V důvodové zprávě se píše, že v souvislosti se zavedením otcovské budou do okruhu osob účastných důchodového pojištění zahrnuty při splnění podmínek stanovených v zákoně o důchodovém pojištění též osoby, u kterých bude i po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, trvat podpůrčí doba u otcovské. Tato doba účasti na důchodovém pojištění bude považována za náhradní dobu pojištění a bude se započítávat do doby pojištění, obdobně jako náhradní doba pojištění z titulu dočasné pracovní neschopnosti v době po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, v rozsahu 80 %. Pokud bude tato doba spadat do rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považována za vyloučenou dobu, doplňuje se v důvodové zprávě.

WT100 tip temata

Otcovská nebude dříve než v roce 2017

Novela počítá kromě zavedení otcovské i s některými dalšími změnami. U ošetřovného se navrhuje rozšířit případy poskytování ošetřovného u vymezeného okruhu příbuzných i v případech, kdy není splněna podmínka společné domácnosti. U sirotčích důchodů se pak zavádí další alternativní možnost vzniku nároku na sirotčí důchod v případech, kdy by podle současné právní úpravy nárok na tento důchod nevznikl z důvodu, že zemřelý/zemřelá nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na „vlastní“ invalidní důchod (úmrtí se fiktivně považuje za den vzniku invalidity).

Pokud by byl zákon přijat, jeho účinnost by nastala prvním dnem devátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vzhledem k legislativnímu procesu by se tak otcovská mohla zavést nejdříve v roce 2017.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).