Hlavní navigace

Maximální rychlost se zvýší na 150 km/h. Řídit půjde od 17 let, ale jen s mentorem

22. 7. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Maximální rychlost na dálnicích půjde zvýšit až na 150 km/h. Nově budou moct zasednout za volant i 17letí řidiči.

Budou však muset jezdit s „mentorem“, tedy zpravidla rodičem. Změnit se mají i pravidla pro předjíždění cyklistů. Nejen tyto novinky přináší novela zákona o silničním provozu.

Ministerstvo dopravy připravilo řadu změn

Ministerstvo dopravy předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o silničním provozu, který přináší celou řadu změn. Jak už informoval server Podnikatel.cz před několika dny, novinky se týkají především pokut za dopravní přestupky a bodového systému. Současných 7 pásem sazeb pokut se redukuje na 4 pásma, do kterých se přestupky rozdělují podle jejich typové závažnosti. V oblasti bodového ohodnocení jednotlivých jednání (přestupků, trestných činů) se současných 5 skupin sníží na 3.


Řidiči pozor, zvýší se pokuty za vážné dopravní přestupky a změní se bodový systém
Přečtěte si také:

Řidiči pozor, zvýší se pokuty za vážné dopravní přestupky a změní se bodový systém

Za volant budou moct 17letí

Kromě novinek u pokut a bodového systému však novela zavádí specifický přístup k mladým a začínajícím řidičům. Nově vzniknou dva instituty, a to tzv. „řízení s mentorem“ a „řidičský průkaz na zkoušku“. 

Díky řízení s mentorem budou moct získat řidičské oprávnění pro skupinu vozidel B 17letí s tím, že až do dovršení věku 18 let budou oprávněni k řízení vozidla pouze v doprovodu mentora, tedy zkušeného bezúhonného řidiče. Mentoři se budou zapisovat do registru řidičů. Mentorem bude zpravidla rodič, ale může jím být i jakákoli jiná osoba splňující stanovené podmínky, přičemž každý mladý řidič bude moci mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory, píše se v důvodové zprávě.

Kdo bude moct být mentor?

 • držitel oprávnění skupiny B min. 10 let
 • držitel řidičského oprávnění v délce min. 5 let bez přerušení (bez odnětí, atd.)
 • bez záznamu bodů v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora

Zákonný zástupce nahlásí mentora na úřad, registr řidičů zkontroluje podmínky a zapíše mentora k řidiči.

Povinnosti mentora budou obdobné povinnostem učitele v autoškole:

 • nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, bude mít povinnost podrobit se vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholu a jiných návykových látek (pokud nesplní, pokuta ve správním řízení dosahuje 7 – 25 000 Kč, na místě 5000 Kč )
 • jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu, nemoci atp. (pokuta ve správním řízení dosahuje 7000 – 25 000 Kč, na místě 5000 Kč
 • musí sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu a sledovat chování řidiče (pokuta ve správním řízení dosahuje 4 – 10 000 Kč, na místě 2500 Kč)

Hlavní přínos řízení od 17 let s mentorem spatřuje ministerstvo dopravy v tom, že získá řidičské schopnosti v reálném a kontrolovaném prostředí pod dohledem zkušeného a bezúhonného řidiče. 

Žadatel o řidičské oprávnění nastoupí do autoškoly (již může od 15,5 let), po ukončení výuky a výcviku (nejdříve v 17 letech) ho autoškola přihlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti. Následně mu bude uděleno řidičské oprávnění a vydán řidičský průkaz. Od 17. narozenin může řídit vozidlo sk. B pod dohledem mentora a od 18. narozenin již může jezdit sám. Pokud 17letý bude řídit bez mentora, může dostat ve správním řízení pokutu a zákaz činnosti až 6 – 12 měsíců.

Začínající „hříšníci“ dostanou řidičák na zkoušku

Další novinkou má být řidičský průkaz „na zkoušku“. Půjde o preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Cílem je pozitivně ovlivnit chování začínajícího řidiče, zejména aby si uvědomil možné důsledky svého rizikového jednání, a poskytnout mu zpětnou vazbu ke způsobu řízení, které si od doby získání řidičského oprávnění osvojil, vysvětluje důvodová zpráva.

Pokud byl začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně psychologické přednášky a evaluační jízdy podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění, ledaže je řidič povinen absolvovat terapeutický program, jenž dle návrhu nahrazuje dopravně psychologickou přednášku. Pokud začínajícímu řidiči nebyl uložen zákaz činnosti, ale dopustil se přestupku nebo trestného činu, za který mu bylo v bodovém hodnocení zapsáno 6 bodů, neztrácí možnost řídit motorová vozidla, ale běží mu 3měsíční lhůta, ve které musí dopravně psychologickou přednášku a evaluační jízdu absolvovat, doplňuje důvodová zpráva.

Na jaké skutky se bude vztahovat povinnost absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a evaluační jízdu?

 • Trestné činy – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví
 • Přestupky s automatickým zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol
 • Přestupky hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červený a žlutý signál, pokyn „Stůj!“

Co bude dopravně-psychologická přednáška?

Půjde o 4 hodiny teorie rozdělené na 2 části:

 • 2 hodiny výuky příčin dopravních nehod a jejich předcházení.
 • 2 hodiny diskuse nad tématy reálných protiprávních činů účastníků.

Přednášku bude provádět síť akreditovaných dopravních psychologů. Zkušení odborníci jsou dostupní podle ministerstva v každém větším městě a kapacita sítě akreditovaných dopravních psychologů je údajně dostatečně robustní, aby byla schopna pokrýt poptávku navýšenou o žadatele o dopravně-psychologickou přednášku.

Co bude evaluační jízda?

Půjde o 4 hodiny teorie, praxe a evaluace. 1 hodina vyjde na výuku teorie zásad bezpečné a defenzivní jízdy se zaměřením na eliminaci vzniku nebezpečných situací a dopravních nehod. 2,5 hodiny bude zaměřeno na řízení výcvikového vozidla v reálném provozu, opět s důrazem na problematiku vyhnutí se vzniku nebezpečných situací a dopravních nehod. 0,5 hodiny bude věnováno evaluaci, tedy podrobnému hodnocení výkonu řidiče. Evaluační jízdy budou provádět učitelé autoškoly s osvědčením jak pro výcvik, tak pro výuku.

Na dálnici nově až 150 km/h

Změny se dotknou i pravidel silničního provozu. Nově bude možné zvýšit místní úpravou provozu nejvyšší povolenou rychlost na dálnici až na 150 km/h. Díky této úpravě bude podle ministerstva možné na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí, umístit příslušnou dopravní značku.

Předjíždění cyklistů se opět změní

Nedávno zavedený povinný odstup 1,5 metru při předjíždění cyklisty se rovněž změní. Nově bude možné předjetí cyklisty i na pozemních komunikacích, které nejsou dostatečně široké k tomu, aby bylo možné cyklistu předjet s odstupem 1,5 m. Povinnost dodržet tento přesně stanovený odstup nebude platit při předjíždění cyklisty rychlostí do 30 km/h.

Pokud řidič nouzově zastaví v obci, nově bude muset mít na sobě reflexní vestu. Současně se stanoví, že vestu bude muset mít řidič ve vozidle ve svém dosahu.

účto říjen 23 - tip do článku

S jednou změnou musí počítat navíc Pražané. Nově se budou přestupky v hlavním městě projednávat na úřadech městských částí a nikoli jako doposud na magistrátu.

Pokud návrh projde zákonodárným procesem, mělo by ke změnám dojít od roku 2024.

Souhlasíte s tím, aby mohli řídit auta už 17letí?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).