Hlavní navigace

Mění se délka leasingu, zkracování může být i příjemné

15. 6. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Je čas zkracování. Krize zkrátila některým zaměstnancům týdenní pracovní dobu, jiným délku výplatní pásky. Krátí se plány firemních výdajů. Od dubna je však zkrácena i minimální doba finančního pronájmu.

Od 1. dubna 2009 si mohou podnikatelé při nákupu nových osobních automobilů nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty. To ovšem nebyla jediná výrazná změna, kterou zákonodárci pro podnikatele připravili. Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty přinesl zkrácení doby finančního pronájmu. Po reformním roce 2008, kdy byla výhodnost finančního pronájmu značně omezena, jde jistě o velmi příjemnou legislativní změnu. Čtěte více: Odpočet DPH? Ano, ale ne pro všechny osobní automobily

Banner - Zákony 2009

Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku

Podle předchozí právní úpravy bylo možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů (výdajů) nájemné pouze v případě dodržení minimálně stejně dlouhé doby nájmu jako je zákonem určená doba odpisování majetku. U hmotného majetku musela být dodržena minimální doba odpisování určená zákonem o daních z příjmu, u nemovitostí musela činit nejméně 30 let. Čtěte více: Jak na předčasné ukončení leasingové smlouvy 

Nově je v § 24 odst. 4 písm. a uvedeno, že minimální doba finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se stanoví u první až třetí odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů. U majetku zařazeného v první odpisové skupině činí nejméně 36 měsíců, v druhé odpisové skupině nejméně 54 měsíců a ve třetí odpisové skupině nejméně 114 měsíců. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Toto ustanovení tedy opět částečně zkrátilo dobu finančního pronájmu (leasingu) u hmotného majetku. U nemovitostí zůstává doba pronájmu stejná, musí činit nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu obvyklém k užívání. Srovnání vývoje minimálních dob finančního pronájmu ukazuje tabulka. Čtěte více: Leasing, akontace a DPH ze splátek v daňové evidenci

Porovnání doby finančního pronájmu
Odpisová skupina Doba odpisování Minimální doba Minimální doba
Movitý majetek § 30 ZDP do 31.3.2009 od 1.4.2009
1 3 roky 36 měsíců 36 měsíců
2 5 let 60 měsíců 54 měsíců
3 10 let 120 měsíců 114 měsíců
4 20 let 240 měsíců 240 měsíců
Nemovitý majetek § 30 ZDP do 31.3.2009 od 1.4.2009
4 20 let 30 let 30 let
5 30 let 30 let 30 let
6 50 let 30 let 30 let

Dle přechodných ustanovení se u hmotného majetku pronajatého do účinnosti novely, postupuje podle původního znění zákona. Zkrácení doby finančního pronájmu u hmotného majetku zařazeného v 2 a 3 odpisové skupině se bude týkat až smluv uzavřených od 1. dubna 2009. Podnikatelé, kteří nemají momentálně k dispozici dostatek finančních prostředků na koupi automobilu nebo výrobního zařízení, mohou uvažovat o daňově zvýhodněném leasingu. Zásadní změnu přinese novela zákona o daních z příjmů, jejíž účinnost je očekávána od léta. O zrychlených odpisech čtěte více: Pomůžou zrychlené odpisy? Odborníci a firmy se neshodují

Anketa

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

Změny v DPH u finančního pronájmu

V oblasti finančního pronájmu ovšem došlo k podstatným změnám už počátkem roku 2009. Nově se rozlišuje mezi následnou povinností nebo možností odkupu předmětu nájmu a z toho vyplývá i následná povinnost přiznat daň na výstupu nebo naopak nárok na odpočet daně. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

Cloud 22 temata

Do roku 2008 se leasing považoval za dodání zboží. Zákonem byl definován jako přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání na základě smlouvy o finančním pronájmu, jestliže bylo smluvně sjednáno, že je uživatel oprávněn nebo povinen nabýt sjednané zboží či nemovitost, nejpozději úhradou poslední splátky. Čtěte více: Nový rozměr DPH – skupinová registrace 

Nově už zákon o finančním pronájmu nehovoří. Najdeme zde však ustanovení, ve kterém je dodáním zboží nebo nemovitosti převod práva užívání spojený s povinností nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt. Pokud by byl nájem spojený s pouhou možností předmět nájmu nabýt, nešlo by o zboží, ale o poskytnutí služby. Z hlediska daně z přidané hodnoty jsou důležitá dvě slova, a to povinnost a možnost předmět nájmu nabýt. Při sjednané povinnosti nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt se jedná o dodání zboží s povinností pronajímatele k datu předání předmětu vystavit daňový doklad a odvést DPH z celé částky. V případě sjednané možnosti nájemce předmět nájemní smlouvy nabýt jde o poskytnutí služby, daňovým dokladem může být splátkový kalendář a DPH se přiznává postupně, dle jednotlivých splátek. Čtěte více: Změny v daňových dokladech po novele zákona o DPH

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).