Hlavní navigace

Minimální a zaručená mzda v roce 2020. Konečně jasno

6. 12. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Spolu se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje i mzda zaručená, respektive její nejnižší úrovně dle jednotlivých skupin.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo zvýšení minimální mzdy ve 3 variantách, a to 14 500 Kč, 14 700 Kč a 15 000 Kč. Na jednání tripartity dne 18. listopadu 2019 však ke shodě nedošlo. Odboráři požadovali 15 000 Kč, zástupci zaměstnanců by rádi zvyšovali mnohem méně. A to o 700 Kč na 14 050 Kč.

Dne 27. listopadu 2019 byla na jednání koaliční rady vlády dosažena politická dohoda. Minimální mzda by se měla zvýšit na 14 600 Kč, tj. více než 40 % mzdy průměrné. Avšak o definitivním zvýšení minimální mzdy pro rok 2020 rozhodne až počátkem prosince vláda. Vyhlášení novely Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve Sbírce zákonů se nedočkáme dříve než v druhé polovině měsíce prosince.

Minimální mzda má ve vztahu k zaměstnancům i zaměstnavatelům dvě základní funkce.

  • Sociálně-ochranná funkce – měla by zaměstnance chránit před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Zaměstnavatelům má zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence (zabránit mzdovému podbízení domácích i zahraničních pracovních sil).
  • Ekonomicko-kriteriální funkce – vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti, tj. prostřednictvím pracovního příjmu zvýhodnit zaměstnance vůči osobám pouze se sociálním příjmem. Pro zaměstnavatele představuje nejnižší úroveň nákladů na mzdy jejich zaměstnanců.

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se však použije pouze minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda.

O dalších parametrických změnách platných od roku 2020 více v článcích: 

Nejnižší úrovně mzdy zaručené 

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd „mzdou zaručenou“. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Obdobně jako u minimální mzdy jsou i nejnižší úrovně zaručené mzdy stanoveny jak hodinově, tak měsíčně a obdobně jako mzda nižší než minimální mzda se i mzda nižší než zaručená musí doplácet. Do mzdy nebo platu se pro tento účel nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se nevztahují na dohody konané mimo pracovní poměr.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nejnižší úrovně příslušných skupin mzdy zaručené.

účto únor klímová

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2019 Hodinová zaručená mzda 2020 (návrh) Měsíční zaručená mzda 2019 Měsíční zaručená mzda 2020 (návrh)
1 79,80 Kč 87,30 Kč 13 350 Kč 14 600 Kč
2 88,10 Kč 96,30 Kč 14 740 Kč 16 100 Kč
3 97,30 Kč 106,40 Kč 16 280 Kč 17 800 Kč
4 107,40 Kč 117,40 Kč 17 970 Kč 19 600 Kč
5 118,60 Kč 129,70 Kč 19 850 Kč 21 700 Kč
6 130,90 Kč 143,20 Kč 21 900 Kč 24 000 Kč
7 144,50 Kč 158,10 Kč 24 180 Kč 26 500 Kč
8 159,60 Kč 174,60 Kč 26 700 Kč 29 200 Kč

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2020 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 14 600 Kč, tj. alespoň 1460 Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 8,73 Kč.   

Dopady do dalších zákonů

Zvýšení minimální mzdy bude mít dopad i do dalších zákonů.

  • Dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců (částka 14 600 Kč). Navýšit odvod pojistného budou muset i pojištěnci evidovaní v kategorii osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). 
  • Zvýší se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné, za rok 2020 na 14 600 Kč.
  • Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 87 600 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 7300 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
  • Zvýší se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 525 600 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 43 800 Kč).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).