Hlavní navigace

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2018 poprvé překonají 2 tisíce Kč

15. 12. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ vzrostou příští rok o 118 korun měsíčně a poprvé se přehoupnou přes hranici 2 tisíc Kč.

Jde tak o nejvyšší nárůst za posledních několik let. Naposledy se zálohy na zdravotní pojištění zvýšily o vyšší částku v roce 2009, kdy stouply o 134 korun. Novou výši záloh je třeba zaplatit již za leden (tedy do 8. února).

Jak se mění průměrná mzda

Nařízení vlády 343/2017 Sb. stanovilo od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2016 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2017 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2018:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612
  • průměrná mzda činí 29 979 Kč

Výpočet průměrné mzdy pro rok 2018: 28 250 × 1,0612 = 29 979 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28 232 Kč (27 156 × 1,0396).

Minimální zálohy budou 2024 Kč

Kvůli zvýšení průměrné mzdy se tak v roce 2018 zvýší i minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to ze stávajících 1906 Kč na 2024 Kč. Nárůst o 118 korun je nejvyšší od roku 2009, kdy vzrostly zálohy 1456 Kč na 1590 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2017 platí zálohy nižší než 2024 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2018. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. OSVČ by neměly rovněž zapomínat na nová čísla účtů zdravotních pojišťoven, která platí od roku 2017.

Rok 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 14 116 Kč 14 990 Kč
Minimální měsíční záloha 1 906Kč 2 024 Kč

S účinností od 1. ledna 2018 se rovněž zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, a to z důvodu zvýšení minimální mzdy platné od roku 2018, tj. 12 200 korun. Minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů tak bude činit 1647 Kč. Zvýší se také vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem osobám, za které je stát plátcem zdravotního pojistného. A to ve výši 7177 Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně.

Pojišťovna Číslo účtu OSVČ Číslo účtu zaměstnavatel
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Účty podle jednotlivých krajů zde Účty podle jednotlivých krajů zde
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710
2050406761/0710
2050000761/0710
2050107761/0710
207 – Oborová zdravotní pojišťovna 2070101041/0710 2070101041/0710
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 2092101181/0710
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 2110102031/0710 2115106031/0710
 213 – Revírní bratrská pojišťovna  2130203761/0710  2130000761/0710

Stále platí, že OSVČ, za které pojistné platí stát, nemusí v prvním roce podnikání hradit zálohu na zdravotní pojištění. V druhém roce ale již zálohu platit musí. Hradí ji ve výši na základě příjmů a výdajů. Oproti tomu OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci, se zálohy netýkají.

Čtěte také: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

Noví státní pojištěnci

Mezi ty, za které hradí pojištění stát, patří především nezaopatřené děti, studenti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy a další osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči další osoby, příjemci dávek nemocenského pojištění a další.

Nově mezi ně přibudou i někteří vysokoškolští studenti starší 26 let. Dosud se nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Nově bude za studenty starší 26 let prvního doktorského studijního programu prezenční formy studia, kteří studují v rámci standardní doby studia a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, platit zdravotní pojištění stát. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Čtěte více: Stát bude nově platit zdravotní pojištění za dlouholeté studenty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).