Hlavní navigace

Ministerstvo pro místní rozvoj se dostalo do křížku s OSMD

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nesouhlasí se zákonem o sociálním bydlení, který sestavilo Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). Podle ministerstva se jedná o nesystémovou normu, kterou navíc sdružení prezentuje populistickým způsobem. OSMD však s tímto názorem nesouhlasí a trvá na potřebnosti nového zákona.

V současné době je situace v oblasti bydlení řešena zbytečně vysokými státními dotacemi do zcela neefektivních a korupčně zneužitelných projektů, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy. Hrozí dokonce, že stát bude nucen přistoupit k odškodnění těch, kteří jsou současnou situací poškozeni, vysvětluje Tomislav Šimeček, předseda OSMD.

Podpora bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel musí být vnímaná v širších kontextech. Samozřejmě je potřeba, aby stát zajišťoval záchrannou sociální síť pro občany v nouzi. Nutností je ovšem zajistit také dostatečný počet bytů s takovou výší nájemného, jakou budou tito občané schopni zaplatit, oponuje vrchní ředitelka sekce bytové politiky MMR Milena Brožová.

Návrh počítá s tím, že by vznikly nové adresné příspěvky na bydlení ve formě sociálních dávek, které by osobám v tzv. nezaviněné nouzi pomohli překonat dočasné finanční problémy. Na druhou stranu by norma zrušila výstavbu sociálních bytů, které podle navrhovatelů neplní svůj účel.