Hlavní navigace

Rostislav Vondruška: Ministerstvo sociální bydlení podporuje

2. 4. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
(KOMENTÁŘ) Reakce Rostislava Vondrušky, ministra pro místní rozvoj, na komentář Tomislava Šimečka, ve kterém autor kritizoval ministerstvo, že neřeší bydlení sociálně potřebných a místo toho pouze plýtvá dotacemi.

Dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) jsou určeny na výstavbu bytů pro občany, kteří si z objektivních důvodů nejsou schopni sami zajistit bydlení za tržní nájmy.

Poskytování dotací je vázáno podmínkami, které zamezují jejich zneužívání. Obce, které dotaci obdrží následně zajišťují i dodržování podmínek, které sní souvisí. Například nájemní smlouvy jsou sjednávány na dobu určitou a poskytnutí bytu je podmíněno nízkými příjmy domácnosti. Pokud se taková domácnost dostane mimo stanovené podmínky, může obec uvolnit byt dalším potřebným.

Sociální byty nejsou čistě komerční záležitost

Výstavba těchto bytů není výhradně komerční záležitostí. Cílem je zajistit bydlení v netržním segmentu. I když se může na první pohled zdát, že dotace znamenají jenom finanční výdaj, je nutné si uvědomit, že i poskytnutá dotace přináší příjem do státního rozpočtu ve formě daní, nezanedbatelný pozitivní prvek je i zvýšení zaměstnanosti ve stavebním sektoru.

Tomislav Šimeček: Ministerstvo pro místní rozvoj plýtvá dotacemi

Ministerstvo pro místní rozvoj neřeší bydlení sociálně potřebných a místo toho jen plýtvá dotacemi. Uvědomuje si totiž, že není a nikdy nebude schopno masivními dotacemi financovat výstavbu 100 000 bytů s regulovaným nájemným pro všechny potřebné.

EU podporuje sociální bydlení

V jiných státech má pomoc v oblasti bydlení většinou podobu kombinace výstavby dostupných bytů a výplaty dávek na bydlení občanům. Nově představený návrh zákona předpokládá, že stát bude mnohem štědřeji než doposud poskytovat dávky, výstavbu bytů však neřeší. Neřeší ani to, že občané musí být motivováni, aby si mohli najít přiměřené bydlení. Pokud jim stát bude pět let doplácet za drahé bydlení v drahé lokalitě, zaplatí tento komfort ostatní občané.

Cloud 22 temata

Dle vyjádření autora byl zákon zaslán k prostudování na MMR, které ale dotyčný zákon nemá v kompetenci. Chybí zmínka o tom, zda a s jakým výsledkem byl projednán s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je poskytovatelem sociálních dávek. Bylo by dobré, aby se MPSV vyjádřilo k problematice, protože autoři zákona polemizují o sociálních bytech (které zákon neřeší), a dostatečně neberou v potaz, že zde existuje stávající systém sociálních dávek. Rušení tohoto systému a zavádění nového je totiž dalším nemalým finančním nákladem, který zaplatíme všichni.

Rostislav Vondruška
ministr pro místní rozvoj

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).