Hlavní navigace

Minoritní činnost u #EET dříve evidovat nemusíte. Jaká jsou ale pro ni kritéria?

6. 10. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přestože by část vašich tržeb měla být evidována dříve než zbytek, v některých případech tak činit nemusíte. Musíte ale splnit kritéria pro minoritní činnost.

Metodika k elektronické evidenci tržeb (EET) totiž stanovila, že tržby z minoritní (vedlejší) činnosti podnikatelů bude stačit evidovat až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Jak se určuje minoritní činnost

Obecně platí, že poplatník musí evidovat jednotlivé tržby od fáze, do které jednotlivá tržba spadá. Jestliže ale poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, může všechny tržby začít evidovat až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.

Aby šlo minoritní činnost evidovat až s činností hlavní, musí platit:

  • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel).

Jestliže má podnikatel v provozovně minoritních činností několik, platby u jednotlivých činností se sčítají. Naopak, pokud poplatník disponuje několika provozovnami, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně.

Jak se určila hranice 175 tisíc Kč

Základem pro její stanovení byla částka 70 000 Kč, která vychází z rozhodné částky (daňového základu) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší činnost. Vlastní výše kritéria, tj. absolutní částka, pak byla dopočítána tak, že rozhodná částka (2,4násobek průměrné mzdy, zaokrouhleno na 70 000 Kč) tvoří základ daně z příjmů (175 000 Kč), ke kterému byly uplatněny výdaje ve výši 60 % (105 000 Kč), viz § 7 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (jedná se o nejčastěji uplatňované výdaje fyzické osoby z živnostenského podnikání).

Když bude podnikatel řešit, zda se jedná o minoritní činnost, musí vycházet z tržeb předcházejícího kalendářního roku. Zatímco například bufety tak musí vyhodnotit tržby za rok 2015 a to, zda tržby za jídlo konzumované na místě nepřekročily hranici 175 tisíc korun, kadeřnice, které prodávají i vlasové přípravky, budou řešit tržby až za rok 2016. Maloobchod se do EET zapojí až v březnu 2017, kadeřnice ovšem až v červnu 2018. Pokud by však v roce 2017 přesáhla některé z uvedených kritérií, pak musí zahájit evidenci tržeb z této činnosti již od 1. 1. 2018.

Každopádně, pokud má poplatník nějakou minoritní činnost a splňuje obě kritéria a začne tak tržby evidovat až u hlavní činnosti, nemusí úřadu zatím nic hlásit. Může se ale stát, že za podnikatelem dorazí kontrola, která bude chtít dokázat, že jde o minoritní činnost a že tam podnikateli nevznikla povinnost evidovat tržby dříve. Rozhodně proto přípravu nepodceňte.

Co má dělat začínající podnikatel

Podnikatel, který začal podnikat až letos nebo třeba teprve začne podnikat v příštím roce a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad. Pokud splní výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.

Příklad

Jestliže například kadeřnice ve své provozovně vedle své hlavní činnosti též doplňkově prodává vlasové přípravky, přičemž tržby z této činnosti v roce 2016 představují 80 000 Kč a 12 % podílu na celkových tržbách, nebude muset zahájit evidenci tržeb ve vztahu k tomuto prodeji ve 2. fázi, tj. k 1. 3. 2017 (kdy se zapojí maloobchodní a velkoobchodní prodej), ale až ve 3. fázi, tj. od 1. 3. 2018.

Samozřejmě může nastat také situace, kdy bude muset podnikatel začít evidovat část tržeb již letos v prosinci a další část třeba až od března 2017. Pokud podnikatel (například z důvodu nákladnosti úpravy SW) nechce rozlišovat přijaté tržby z jednotlivých činností, může poplatník začít evidovat tržby dříve, než má povinnost evidovat příslušné tržby, tzn. současně s tržbami, které již evidenci podléhají.

Záleží na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně (podle jednotlivých fází systému evidence), nebo tržby ze všech svých činností najednou. ZoET nezakazuje začít evidovat tržby dříve, než dojde ke vzniku povinnosti evidovat tržby ve vztahu k jednotlivým činnostem poplatníka, resp. jejich zařazením do příslušných fází náběhu systému, a to od okamžiku, kdy tržby plynoucí z některé jeho činnosti začnou podléhat evidenci jako první, píše se v metodice.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).