Hlavní navigace

Pravidla chování na pracovišti určuje zaměstnavatel

26. 7. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Žádný majitel firmy nechce, aby utrpěla jeho pověst, a mnohdy si ani nepřipustí, že něco jako šikana na pracovišti se vyskytuje v jeho firmě. Měl by to být právě zaměstnavatel, kdo určuje pravidla a nastavuje firemní kulturu. Ve zdravém prostředí totiž jsou i zdravé mezilidské vztahy.

Žádný majitel firmy nechce, aby utrpěla jeho pověst, a mnohdy si ani nepřipustí, že něco jako šikana na pracovišti se vyskytuje právě v jeho firmě. Měl by to být právě zaměstnavatel, kdo určuje pravidla a nastavuje firemní kulturu. Ve zdravém prostředí totiž jsou i zdravé mezilidské vztahy.

Šikaně se dá předcházet už při výběru zaměstnanců

Nejlepší obranou je možným komplikacím vůbec předcházet. Ne vždy je to však možné. Už při výběru zaměstnanců je možné vypozorovat „agresivní“ lidi nebo naopak lidi s méně „ostrými lokty“, s menším sebevědomím, zakřiknuté apod. Je pak na zvážení personálního oddělení a vedoucích pracovníků, zda o tyto lidi mají zájem. Je možné, že se jedná o skvělé pracovníky, odborníky na slovo vzaté a tedy s potenciálním velkým přínosem pro zaměstnavatele. Ovšem pokud chce zaměstnavatel předejít určitým konfliktům na pracovišti, popř. nechce o tyto zaměstnance záhy přijít, měl by je sledovat, nebo s nimi pravidelně jednat a zjišťovat, zda nedochází k nežádoucím situacím.

Firemní kultura – základ úspěchu

Těžko se bojuje s mobbingem, pokud nejsou ve společnosti nastavena alespoň základní pravidla slušného chování. Pokud se zaměstnanci mezi sebou chovají jak „cizí“, nerespektují se, nespolupracují moc dobře spolu na projektech, i když jsou v 1 týmu, „nezdravě“ spolu soupeří apod., narušená firemní kultura se šíří dál i na nové zaměstnance a mobbing v takovém prostředí má otevřenou cestu.

Pravidelný průzkum je polovina úspěchu

Při pravidelném průzkumu mezi zaměstnanci, např. formou anonymních dotazníků, přátelskými pohovory atd., lze zjistit možné vztahové, ale i jiné, problémy na pracovišti. Navíc lidé jsou sdílnější v případě anonymity, nebojí se sdělit svůj názor apod. Ovšem hrozí riziko, že se budou někteří chtít pomstít nesympatickým kolegům, a pod záštitou anonymity „sdělí“ i to, co zas až tak nemusí být úplná pravda.

Poradna – další možné řešení

Možným řešením se nabízí i jakási firemní poradna, kam mohou pracovníci přijít se svými problémy, aniž by se báli nějakého finančního či jiného postihu, prozrazení jejich situace apod. Musí existovat vzájemná důvěra mezi „poradnou“ a jejími zaměstnanci. Pracovníci by měli mít pocit, že „někdo při nich stojí“ a nejsou v pracovních problémech sami.

Proškolení vedoucích pracovníků

Mobbingu se dá zřejmě předejít i pravidelným školením vedoucích pracovníků na mezilidské vztahy a vztahy s podřízenými – jak řídit kolektiv lidí, jak jednat s podřízenými atd. Protože ukazuje se, že mobbing může vzniknout i nedostatečnými zkušenostmi a kvalifikací ve vedení lidí.

Nabízí se myšlenka, že základem úspěchu je především dobrá komunikace a vzájemná důvěra mezi zaměstnanci a firmou. A právě na špatné komunikaci mnohdy všechno ztroskotá. Dale Carnegie, uznávaný školitel v oblasti mezilidských vztahů, tuto problematiku skvěle vystihnul, když řekl: „Naučit se jednat s lidmi je pravděpodobně tím největším problémem, který musíme řešit.“

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).