Hlavní navigace

Mohou OSVČ už teď v květnu žádat o kompenzační bonus i za červen?

19. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zatímco v prvním bonusovém období žádaly OSVČ o kompenzační bonus zpětně, v druhém aktuálním žádají i dopředu. Jak je to teď v květnu s bonusem za červen?

Finanční správa uvedla. že i květnu půjde žádat za celé období (tedy i za červen), pokud už nyní OSVČ ví, že bude mít pokles i v červnu. Stejně tak bude moct OSVČ nejprve podat žádost v květnu za květen a následně druhou v červnu za červen.

Kdo může o kompenzační bonus požádat

Už skoro dva týdny mohou OSVČ žádat o kompenzační bonus i za druhé kompenzační období (tedy od 1. května do 8. června). Základní pravidla i výše bonusu jsou stejná. Stále jde o 500 korun denně a za květen a červen tak lze získat 19 500 Kč. Spolu s prvním obdobím se celkově jedná o částku 44 500 Kč (za necelé tři měsíce).

Na bonus za květen a část června má nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Jedinou výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří o příspěvek mohou žádat i při souběhu (zřejmě ještě přibudou pěstouni a dobrovolníci).
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Zákon je navíc formulován tak, že pokud byla činnost omezena v daném měsíci byť třeba jen jeden den, náleží OSVČ bonus za celý měsíc. Zároveň ale platí, že v případě, kdy OSVČ přestane být subjektem kompenzačního bonusu, náleží ji bonus jen za část měsíce. Pokud tedy OSVČ byla například do 15. května OSVČ hlavní, pak se ale nechala zaměstnat a stala se tak OSVČ vedlejší, nárok má na kompenzační bonus jen do 14. května.

Žádost může být podána stejně jako za březen a duben, tedy jedním z těchto způsobů:

  • osobně na podatelně finančního úřadu,
  • podáním poštovní zásilky na poště,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
  • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Už v květnu lze požádat i na červen

Přestože se hlavní parametry kompenzačního bonusu nezměnily, mezi prvním a druhým obdobím existuje jeden rozdíl. V prvním období se totiž o bonus žádalo za stávající a předchozí měsíc (tedy de facto zpětně). V aktuálním druhém období může OSVČ žádat za stávající měsíc a také za následující (do 8. června). Zde proto vyvstává otázka, zda OSVČ může požádat už v květnu o bonus na červen, když ještě přesně neví, jak bude její podnikání v červnu vypadat.

Původně se finanční správa vyjádřila v tom smyslu, že by OSVČ měla v květnu žádat jen za květen a v červnu za červen nebo až počkat s žádostí do června. Nakonec ale finanční správa rozhodla, že i v květnu půjde žádat za celé období (tedy i za červen). Stejně tak bude moct OSVČ nejprve podat žádost v květnu za květen a následně druhou v červnu za červen. Oba způsoby jsou možné, protože pouze žadatel kompenzačního bonusu má dostatek informací, aby posoudil, zda má nárok na výplatu kompenzačního bonusu za celé bonusové období nebo pouze za jeho část, potvrdil serveru Podnikatel.cz Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Dokdy lze žádost podat

Jen OSVČ nesmí zapomenout na lhůtu na podání žádosti, která činí 60 dnů po skončení bonusového období. Pro první bonusové období vyprší 29. června 2020, pro druhé pak 7. srpna 2020.

Čtěte také: O kompenzační bonus už požádalo 425 tisíc OSVČ. Dokdy mají čas ostatní?

Zatím se vyplatilo 15 miliard korun

Finanční správa doposud zpracovala 494 432 žádostí za první bonusové období a 136 997 žádostí za druhé. Celkem žadatelům za obě bonusová období bylo vyplaceno nebo je přikázáno vyplatit zatím přes 14,7 mld. Kč.

Kompenzační bonus i pro společníky eseróček

Možnost kompenzačního bonusu by brzy měla platit i pro společníky s. r. o. O příslušné novele zákona bude opětovně jednat Poslanecká sněmovna, jelikož Senát normu vrátil kvůli tomu, že kompenzační bonus je částečně vyplácen i z rozpočtů obcí. Pokud novela projde, na podporu budou moct dosáhnout společníci, pokud jsou ve firmě maximálně dva. Na bonus budou mít nárok i rodinné firmy s více majiteli, přičemž o podporu budou moct požádat všichni společníci. Členy jedné rodiny se pro účely podpory rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Nárok na dotaci budou mít jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč.

Čtěte více: Další změna, 500 Kč denně nakonec dostanou i společníci eseróček se zaměstnanci 

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).