Hlavní navigace

Monarchisté chtějí degresivní daň z příjmů, Občané 2011 zase zrušit druhý pilíř

18. 10. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Koruna Česká by zavedla degresivní daň z příjmů, aby bohatí nepodléhali svodům daňové optimalizace. Hnutí Občané 2011 by naopak daň z příjmů zvýšilo.

Osmý díl volebního speciálu serveru Podnikatel.cz představuje čtenářům názory monarchistické strany Koruna Česká a hnutí Občané 2011. Za Korunu Českou odpovídal místopředseda strany Koruna Česká. Za hnutí Občané 2011 nebyly odpovědi podepsané konkrétním jménem.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Logo strany Koruna Česká.
Autor: www.korunaceska.cz

Logo strany Koruna Česká.

Koruna Česká volně navazuje na opoziční skupiny České děti, která v roce 1988 vydala manifest vyhlašující obnovu Českého království. Sama Koruna Česká byla založena v roce 1991, poprvé ve volbách však kandidovala až v roce 2004. Strana chce demokratickou cestou obnovit konstitučně monarchistickou formu českého státu.

Občané 2011

Logo hnutí Občané 2011.
Autor: www.obcane2011.eu

Logo hnutí Občané 2011.

Občané 2011 je politické hnutí, které, jak napovídá název, vzniklo v roce 2011. Hnutí se podle svých stanov zasazuje o průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci a veřejných funkcí. Cílem hnutí je zlikvidovat šedou ekonomiku a přijmout zákony, které zakotví osvědčená sociální opatření podle skandinávského vzoru. Hnutí kandiduje pouze v Praze.

1) Výdajové paušály OSVČ by se měly snížit.

Koruna Česká: V žádném případě. Současné nastavení je pro živnostníky přiměřeně komfortní, protože je nezatěžuje nutností vést podrobné účetnictví kvůli dani z příjmu, platit si účetní služby a daňového poradce. Omezení paušálu opět povede k tomu, že budou muset pečlivě evidovat všechny výdaje, nemluvě o tendenci zahrnovat do výdajů i ty, které by tam zahrnovány být neměly. Živnostníci jsou aktivní lidé, kteří živí sebe, případně i další své spolupracovníky, a nic od státu nechtějí. Stát by je proto měl nechat na pokoji a podmínky pro jejich činnost spíš usnadňovat než ztěžovat. Už takhle se mnozí z nich pohybují na hraně, těsně od bankrotu kvůli druhotné platební neschopnosti, a další zvyšování zátěže by řadu živnostníků dohnalo až na pracovní úřad.

Občané 2011: Ne.

2) Spotřební daň z pohonných hmot by se měla snížit.

Koruna Česká: Spotřební daň by se měla snížit na nejnižší možnou úroveň, kterou ještě závazky vůči EU umožňují. Platnost Lafferovy křivky byla již mnohokrát potvrzena – je proto velmi pravděpodobné, že celkový výnos daně by neklesl, možná by se i mírně zvýšil, protože by řidiči neměli důvod tankovat za hranicemi a český stát pouze projíždět. Je bohužel smutným faktem, že Ministerstvo financí platnost Lafferovy křivky setrvale neuznává, někteří ministři (jako třeba Bohuslav Sobotka) ani nevěděli o její existenci.

Občané 2011: Zatím ne.

3) Ručení za DPH za nespolehlivé plátce by se mělo omezit nebo zrušit.

Koruna Česká: Samozřejmě. Tento zlepšovák, který zavedl ministr financí z TOP 09, vydávající se za pravicovou stranu, naprosto nespravedlivě přesouvá na podnikatele zátěž vyplývající z neschopnosti státu vykonávat jednu ze základních funkcí, jíž výběr daní nepochybně je.

Občané 2011: Bez odpovědi.

4) Daň z příjmů právnických osob by se měla zvýšit.

Koruna Česká: Ne. V daňovém zákonodárství vládne mezi státy poměrně silná konkurence a zvyšování korporátní daně vždy vede k tomu, že firmy, jak jen mohou, přesouvají svá sídla do zemí s přívětivějším daňovým režimem.

Občané 2011: Ne.

5) Progrese daně z příjmů fyzických osob by se měla zvýšit zavedením několika daňových pásem.

Koruna Česká: V žádném případě. Je přirozené, aby pan Nováček, který bere desetkrát více než pan Dvořák, platil také desetkrát vyšší daň. Není ale žádný důvod, aby pan Nováček platil třeba stokrát více, což přináší právě daňová progrese. Ostatně i při jedné sazbě daně platí pan Nováček více než desetinásobek oproti panu Dvořákovi kvůli nezdanitelným částem příjmu. Proto navrhujeme zavedení degresivní sazby, aby vysokopříjmové skupiny nepodléhaly svodům daňové optimalizace.

Občané 2011: Ano, ale mírně (jen o 2 %).

6) Snížená sazba DPH by měla klesnout.

Koruna Česká: Považujeme za správné, aby časem byly obě sazby DPH sloučeny. V současné ekonomické situaci však není prostor pro snižování sazeb DPH, protože by vedlo k významnému výpadku příjmů do státního rozpočtu. Nejprve je nutné omezit rozpočtové výdaje, což ve většině případů znamená změnit příslušné zákony, teprve poté bude možno uvažovat o snižování výnosů z DPH.

Občané 2011: Pouze na některé výrobky.

7) Měly by být zavedeny tzv. registrační pokladny.

Koruna Česká: Registrační pokladny by měly být dobrovolné. Je nesmysl, aby malí řemeslníci, kteří nemají zaměstnance, nebo jednoho – dva, si museli pořizovat pokladnu s fiskální pamětí (kadeřnice, opraváři, trafikanti apod.). Stát by však měl podnikatele k jejich používání motivovat tak, že uvede do života loterii, v níž budou účtenky z registračních pokladen slosovány. Na „malé“ živnostníky by tak sice vznikl určitý tlak, dá se ale očekávat, že živnostníci, kteří mají svoji věrnou klientelu, o ni nepřijdou.

Občané 2011: Ano.

8) Tzv. druhý pilíř důchodového systému by měl být zrušen.

Koruna Česká: Naopak, druhý pilíř by se měl ještě jednou otevřít pro lidi nad 35 let a stát by měl s pojišťovacími společnostmi dohodnout takové podmínky náborové kampaně, aby do systému vstoupilo podstatně více lidí než doposud.

Občané 2011: Ano.

9) Zaměstnavatel by měl mít možnost dát výpověď bez udání důvodu.

Koruna Česká: Podání výpovědi by vždy mělo být zaměstnanci zdůvodněno, zaměstnavatel by ale měl být ve zdůvodnění výpovědi omezován jen minimálně, nanejvýš v rozsahu platného antidiskriminačního zákona.

Občané 2011: Ne.

10) Minimální mzda by se měla zvýšit.

Koruna Česká: Raději ne. Každé zvýšení minimální mzdy vede k významnému zvýšení nákladů na zaměstnance, protože k přímo vyplácené částce je nutno přičíst i příslušné zvýšení dávek, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Mnozí lidé, kteří jsou zaměstnatelní „jen tak tak“, o práci přijdou, protože zaměstnavatel nebude mít na to, aby jim vyplácel zvýšenou mzdu a odváděl zvýšené dávky. Ti, jimž zaměstnavatel vyplácí minimální mzdu „na oko“ a zbytek jim doplácí v hotovosti na ruku, budou onu načerno vyplácenou část dostávat sníženou o zvýšené odvody. Naproti tomu, o něco se jim zvýší příjem započitatelný do výpočtu důchodu.

Občané 2011: Ano.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).