Hlavní navigace

Stát chce založit fond pro financování startupů, má v něm být 2,3 mld. Kč

11. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá Národní investiční fond pro financování startupů. Celkem 2,3 miliardy korun by dodaly fondy EU a soukromí investoři.

Startupy by mohly získat snazší přístup ke kapitálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce totiž založit Národní inovační fond (NIF), platformu pro koncepční financování začínajících podnikatelů. Globálním cílem projektu NIF je poskytnout katalyzátor tvorby tvořivého podnikání s vysokou přidanou hodnotou od nápadu a prototypu (pre-seed) přes počáteční fáze podnikání (seed, startup) až po úspěšný exit, tak, aby tento proces vedl k inovacím, jejich obchodní realizaci a podpoření hospodářského růstu. Peníze ve fondu by měly pocházet z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a také od soukromých investorů.

Čtěte také: Hledáte peníze na podnikání a nechcete do banky? Můžete zkusit P2P půjčky

Většina startupů má problém s financováním

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

MPO si před časem nechalo uděla průzkum na téma financování začínajících startupů, kterého se zúčastnilo okolo 60 respondentů z tuzemské startupové scény. Šetření ukázalo, že začínající podnikatelé hledají financování pro své projekty jen obtížně a nejčastěji musí spoléhat na vlastní zdroje a na tzv. 3F (Family, Friends & Fools) – tedy na rodinu, přátele a „blázny“. Z průzkumu dále vyplynulo, že takřka tři čtvrtiny startupů musely limitovat své investice. Rovněž se dle MPO ukázalo, že trh rizikového kapitálu není v Česku funkční a že v tomto ohledu zaostáváme za zahraničím. České fondy rizikového kapitálu navíc raději investují do zahraničních projektů.

Čtěte také: Trochu mě mrzí, že jsme neinvestovali do Socialbakers, říká Ondřej Bartoš

Startupy jsou pro českou ekonomiku velmi důležité. Mají rychlý start a ještě rychlejší růst, mají potenciál v budoucnu generovat zisk a vytvářet nová pracovní místa. Jsou také velmi důležitým motivačním prvkem pro naše studenty a absolventy. Že na to české mozky mají, dokazují příběhy úspěšných firem, které se dokázaly prosadit i v zahraničí. Jejich podpora je proto nezbytná, chceme—li zvýšit budoucí konkurenceschopnost České republiky, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Národní investiční fond má disponovat 2,3 miliardami korun

MPO proto začalo připravovat platformu pro koncepční financování začínajících podnikatelů — Národní inovační fond (NIF). Globálním cílem projektu NIF je poskytnout katalyzátor tvorby tvořivého podnikání s vysokou přidanou hodnotou od nápadu a prototypu (pre-seed) přes počáteční fáze podnikání (seed, startup) až po úspěšný exit, tak, aby tento proces vedl k inovacím, jejich obchodní realizaci a podpoření hospodářského růstu.

S ohledem na závěry analytické části je pro projekt NIF stanoveno ve Studii proveditelnosti následujících deset dílčích cílů:

 • Zajistit návratnost zainvestovaných prostředků (min. 90 % vkladů OP PIK k datu likvidace fondu).
 • Vytvořit sít´ mezinárodních kontaktů NIF Network vedoucím k vytvoření zásoby investovatelných projektů (do konce roku 2018).
 • Dosáhnout objemu nových investic rizikového kapitálu v České republice ve výši 10 mil. EUR ročně (do konce roku 2020).
 • Dosáhnout průměrné finanční páky zapojením soukromých zdrojů 1:1,6 (do konce roku 2020).
 • Dosáhnout založení minimálně 4 nových fondů rizikového kapitálu v České republice (do konce roku 2020).
 • Provést alespoň jeden exit na veřejně obchodovaném trhu nebo alternativní obchodní platformě (do konce roku 2023).
 • Úspěšně vyčerpat 50 mil. EUR prostředků z OP PIK ve prospěch českých inovačních podniků a institucí VaV (do konce roku 2023).
 • Investovat rizikový kapitál do firem a výsledků VaV v České republice ve výši 80 mil. EUR (včetně soukromých zdrojů, do konce roku 2023).
 • Podpořit minimálně 80 projektů konečných příjemců (do konce roku 2023).
 • Pomoci zprůchodnit systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje alespoň na 5 vysokých školách, veřejných výzkumných institucích a výzkumných organizacích (do konce roku 2023).

NIF se má zaměřit hlavně na prvotní (prototypové) fáze a high—tech obory mimo ICT s delší dobou návratnosti. Projekt NIF počítá s využitím prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v celkovém objemu 50 mil. EUR a zapojení dalších soukromých zdrojů ve výši 32 mil. EUR, upřesňuje se v předkládací zprávě ke Studii proveditelnosti. To je v přepočtu zhruba 2,3 miliardy korun.

Důležité je, aby nápad opět nespadl pod stůl, říkají podnikatelé

Projekt NIF sice podnikatelé vítají, zároveň k němu však mají několik připomínek. Jak upozornil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), už v minulosti vláda plánovala vytvoření Seed fondu, k jehož uvedení do praxe ale nedošlo. Promeškali jsme tak minulé programovací období na rozdíl od Slovenska či Polska. Je potřeba zlepšit postavení ČR v této oblasti, nejen co se týče příležitostí pro firmy, ale je to také jeden z faktorů, který nás mimo jiné sráží ve všech žebříčcích konkurenceschopnosti, uvedl SP ČR ve svém stanovisku.

Pro SP ČŘ tak zustává klíčovým faktorem implementace a naplnění harmonogramu. Svaz má navíc tyto zásadní připomínky:

 • Doporučujeme využít zkušeností Technologické agentury ČR s nástrojem Proof of concept, který je náplní programu GAMA podprogramu 1. Patrná je vazba na TAČR i co se týče zaměření na inovativnost českého prostředí.
 • Požadujeme vyjasnit v jaké fázi je příprava zapojení ČMZRB a jednání s EIF. Nyní je fond připravován bez vazby na ČMZRB, která má v ČR k tomu zkušenosti jak z
  oblasti financování, tak z oblasti veřejné podpory. V materiálu se uvádí, že je možné, aby se ČMZRB zapojila jako depozitář, administrátor, popřípadě správce fondů. MPO ale plánuje nejprve využít EIF.
 • Je třeba vysvětlit vazbu Národního inovačního fondu také na ostatní operační a národní programy, nejen na OP PIK a OP PPR.
 • Požadujeme zveřejnit dokument Předběžné posouzení finančních nástrojů v OP PIK, které je v materiálu zmiňováno a z kterého se vychází.
 • Požadujeme, abychom byli průběžně informováni o následujících krocích, aby bylo možné zaznamenat případné zpoždění a nedošlo ke stavu z minulosti.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).