Hlavní navigace

Musí být skutečně na každou dohodu vstupní lékařská prohlídka?

1. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vypátrali jsme, jaké povinnosti přináší zaměstnavatelům zákon o specifických zdravotních službách, jak na opakované dohody a zda ještě může dojít ke změnám.

O povinnosti vstupní lékařské prohlídky při sjednání dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti již server Podnikatel.cz informoval. Tuto povinnost přináší od 1. dubna 2012 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Zajímalo nás, jaké povinnosti tento zákon zaměstnavatelům přináší a zda je skutečně povinná vstupní prohlídka pro každou, např. i jednodenní dohodu? Jasno do celé záležitosti zřejmě vnese až očekávaná vyhláška. Čtěte více: Pracujete na dohodu? Od dubna vás čeká povinná lékařská prohlídka

Nový zákon o specifických zdravotních službách

Tento zákon upravuje poskytování specifických zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb a zpracovává příslušné předpisy Evropské unie. Je však velmi důležitý pro zaměstnavatele, protože mimo jiné popisuje způsob posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě vstupní lékařské prohlídky. Vstupní i periodické prohlídky samozřejmě pro zaměstnavatele vykovává poskytovatel pracovnělékařských služeb, tj. závodní lékař. Zaměstnavatel, který nemá vlastní závodní zdravotnické zařízení, uzavírá s příslušným lékařem smlouvu o poskytování služeb na základě § 51 a § 491 občanského zákoníku. Čtěte také: Pracujete venku nebo na stavbě? Musíte mít v montérkách svou smlouvu

Tento lékař poskytuje dle uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem odbornou poradenskou činnost, dohlíží nad zdravím zaměstnanců a další. Zaměstnanci jsou povinni se zde podrobit vstupním, periodickým, mimořádným a případně i výstupním prohlídkám.

A který zaměstnavatel musí mít uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování lékařských služeb? Jedná se o zaměstnavatele, jenž má pracovníky na práce zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do druhé až čtvrté rizikové kategorie. Pro první rizikovou kategorii dle § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví obecně postačí lékařský posudek (vstupní lékařská prohlídka) od obvodního lékaře budoucího zaměstnance. Čtěte také: Za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených milionová pokuta

Zdravotní způsobilost na základě lékařského posudku

Lékař vydává lékařský posudek o způsobilosti zaměstnance, a to nejpozději do 10 dnů ode dne žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele. Z posudku musí být zřejmé, zda je, nebo není zaměstnanec zdravotně způsobilý pro určitý výkon práce. Pokud by zaměstnanec s vydaným posudkem nesouhlasil, může do 10 dnů požádat o jeho přezkoumání (prostřednictvím lékaře, který posudek vydal). Čtěte také: Dostanete padáka. Máte nárok na podporu i odstupné?

Pokud by se uchazeč před vznikem pracovního nebo obdobného vztahu nepodrobil vstupní prohlídce, považuje se pro zvolenou pracovní činnost za zdravotně nezpůsobilého. A tady je kámen úrazu. Zákon nehovoří jen o pracovněprávním vztahu, ale i o obdobném vztahu, a tím jsou i dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS, od data účinnosti zákona o specifických zdravotních službách sjednání pracovního poměru nebo uzavření dohody s osobou, která před tím neabsolvovala vstupní lékařskou prohlídku, znamená zaměstnávání osoby zdravotně nezpůsobilé pro danou práci. Pokud by zaměstnavatel přesto tuto osobu zaměstnával, máme za to, že by nedodržel své povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopustil by se tak správního deliktu na úseku bezpečnosti práce, dodává Alena Sokolová. Tím vysvětluje i situaci, kdy musí být vstupní lékařská prohlídka provedena rovněž v případě krátkodobých dohod. Je tedy jasné, že co pracovní poměr či dohoda, to povinná vstupní lékařská prohlídka. Čtěte také: Dohoda o provedení práce v otázkách a odpovědích

Poslední slovo bude mít zřejmě vyhláška

Ovšem Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS upozorňuje na § 60 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, kde je uvedeno, že prováděcí právní předpis, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, stanoví:

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce
  • a) postupy při zajišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu posuzované osoby a posuzování zdravotní způsobilosti včetně rozsahu odborných vyšetření,
  • b) organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a obsah dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele,
  • c) rizikové faktory pracovního prostředí a nemoci, stavy a vady, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci nebo službě,
  • d) náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
  • e) náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti. 

Nezbývá než čekat, jaké konkrétní náležitosti a podmínky stanoví zmíněná vyhláška. Je ale otázkou, zda se podaří tento aktuálně připravovaný právní předpis schválit ještě před účinností zákona o specifických službách. Pokud zaměstnavatelé zvažují uzavření dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, lze doporučit její sjednání před předpokládanou účinností zákona, tj. před 1. dubnem 2012. Povinnost vstupní zdravotní prohlídky se na dohody sjednané před datem účinnosti zákona nevztahuje. 

Zdravotní prohlídku hradí zaměstnavatel

Jestliže se se zaměstnancem nedohodne jinak, hradí vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel. Odborníci varují před postupem, kdy někteří zaměstnavatelé hradí zaměstnancům náklady spojené se vstupní lékařskou prohlídkou až po uplynutí zkušební doby. Nepomůže ani ustanovení interním předpisem. Takto lze naopak ošetřit případ, kdy se zaměstnanec podrobí vstupní lékařské prohlídce a je posouzen lékařem jako nezpůsobilý pro určitý výkon práce. Potom by na základě vnitřního předpisu mohl náklady spojené se vstupní prohlídkou uhradit zaměstnavatel, přestože pracovní poměr nevznikl. Čtěte také: Kdy vypustí zákonodárci JIMa z láhve? 

Nejen vstupní lékařské prohlídky…

Popisujeme vstupní lékařské prohlídky, ale povinností zaměstnavatelů je zajistit prohlídku například i při převedení na jinou práci nebo změně druhu práce. Mezi další povinnosti patří vyšetření tzv. nočních pracovníků, a to alespoň jednou ročně nebo při převedení na noční práci. Čtěte také: Výpověď nebo dohoda pro nadbytečnost není totéž

Obdobně by neměli zaměstnavatelé zapomínat na vyšetření mladistvých zaměstnanců. Tito musí být na náklady zaměstnavatelů vyšetřeni před vznikem pracovního poměru, před převedením na jinou práci a pravidelně dle potřeby (minimálně však jednou ročně).

MM_socky3

U nás v Kocourkově

Závěrem upozorňujeme na sněmovní tisk č. 601/0, novelu zákona o specifických zdravotních službách, kterou se v případě jejího schválení povinné vstupní lékařské prohlídky u dohod konaných mimo pracovní poměr ruší. Novela s navrženou účinností od 1. ledna 2013 obsahuje pouhé dvě věty, a to: 

  • V § 59 odst. 1 písm. b) se slova “pracovněprávního nebo obdobného vztahu” nahrazují slovy “pracovního poměru”.
  • V § 59 odst. 2 se slova “pracovněprávní nebo obdobný vztah” nahrazují slovy “pracovní poměr”.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).