Hlavní navigace

Musí podat daňové přiznání i nezaměstnaný? Poradíme vám

30. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Musí daňové přiznání podat i nezaměstnaný, který nepodnikal? Může nezaměstnaný podat přiznání dobrovolně a dostat zpět daně? Odpovídáme v našich poradnách.

Nevíte si rady s daněmi? Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybrané dotazy z Daňové poradny

Na dotazy v daňové poradně odpovídá Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Jaké možnosti má nezaměstnaný

Chtěl bych se pouze ujistit, leden až květen 2012 jsem byl normálně zaměstnán, od 1. června jsem v evidenci Úřadu práce.  Musím daňové přiznání podat také, že? A budu při tom potřebovat nějaké potvrzení od bývalého zaměstnavatele a Uřadu práce?

Pokud jste neměl žádné jiné příjmy, máte v zásadě dvě možnosti:

1. můžete požádat svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování Vašich příjmů ze závislé činnosti (doporučuji co nejdříve, nejpozději do 15. února), předložíte mu potvrzení od Úřadu práce, že jste u nich v evidenci od 1. června 2012, v tomto případě žádné daňové přiznání podávat nemusíte

2. požádáte svého posledního zaměstnavatele o tzv. potvrzení o zdanitelných přijmech za rok 2012 za Vaši osobu a podáte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sám u svého správce daně. Nedílnou součástí tohoto daňového přiznání bude právě potvrzení od zaměstnavatele.

Musí nezaměstnaný podat přiznání?

Vloni jsem pracoval jen prvních pět měsíců a můj plat byl natolik nízký (kolem 8500 Kč za „šestku“), že jsem neplatil žádné daně, pouze zdravotní a sociální pojištění. Nějaký ten růžový papír jsem ze začátku loňského roku podepsal. Musím tedy podávat daňové přiznání? A pokud ne, tak chtějí na finančním úřadě nějaké čestné prohlášení?

Pokud jste byl pouze zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele, u kterého jste podepsal prohlášení k dani (zřejmě ten „růžový papír“) a neměl jste jiné příjmy, daňové přiznání podávat nemusíte. Pokud je to takto, nemusíte ani podávat na finanční úřad žádné čestné prohlášení. To, že nemáte povinnost podat DP, vyplývá z § 38g zákona o daních z příjmů.

Otázkou ovšem je, zda je to nejvýhodnější postup. Nic nezkazíte tím, že požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování příjmů – nejde o daňové přiznání, zaměstnavatel Vám pouze přepočítá celoroční příjmy a uplatní celoroční odpočty. Je obvyklé, že takto vznikne zaměstnanci vratitelný přeplatek na dani. Pokud ovšem ve Vašem případě byla mzda ve všech měsících stejná – oněch 8 500 Kč, zřejmě Vám nebyla v průběhu roku srážena žádná záloha na daň a tudíž Vám nevznikne ani přeplatek. Poraďte se ještě se svým bývalým zaměstnavatelem.

Dá se podnikat a pobírat podporu v nezaměstnanosti?

V dubnu loňského roku jsem přišel o práci a od té doby jsem byl evidován na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Přestože jsem se snažil sehnat práci co nejdříve, nedařilo se mi to, a proto jsem si nechal vystavit živnostenský list a začal podnikat. Vytvářel jsem databáze podle požadavků zadavatele a provozoval poradenskou činnost. Nepovedlo se mi sehnat tolik zakázek, abych uživil rodinu, a proto jsem stále pobíral dávky v nezaměstnanosti a to až do září loňského roku. Za toto období jsem na živnostenský list vydělal 12 000 kč s DPH. V září 2012 jsem konečně nastoupil do práce a podnikání se již nevěnoval.

Zajímá mne zda mohu podnikat v průběhu evidence na úřadu práce a jaká částka výdělku mne může být tolerována tímto úřadem. Pokud byla chyba, že jsem podnikal v tomto období, co s tím mohu udělat po stránce podání daňového přiznání?

Mohu zahrnout do výdajů v účetnictví platby za telefon a internet, které jsem pro své podnikání využíval? Nemám je ale vedené na firmu, na fakturách není uvedeno moje IČO.

Mám také jako začínající podnikatel nárok na určité úlevy z daně apod.? Pokud ano, tak jaké? Protože mám hypotéku, je mi vyplácen návrat daně z úroku. Pokud podnikám a tyto podklady budu zahrnovat do daňového přiznání, dokdy nejdéle toto daňové přiznání musím podat? Co všechno musím mít připraveno pro podání daňového přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání máte v případě, že (celkové) roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhnou 15 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkovou daní. Dle ustanovení § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů není povinen podat daňové přiznání ten, který má příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů a nemá jiné příjmy vyšší než 6 tis. Kč dle ustanovení § 7–10 zákona o daních z příjmů.

Dle uvedených informací jste si vydělal z podnikání 12 tis. Kč, ale od září 2012 jste nastoupil do zaměstnání. Příjmy ze živnosti jsou příjmy z podnikání dle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů a příjmy ze zaměstnání jsou příjmy ze závislé činnosti dle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů. Předpokládám, že souhrn dosažených příjmů dle ustanovení § 6 a § 7 je vyšší jak 15 tis. Kč, a proto máte povinnost do 2. 4. 2013 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012.

školení účto leden 23 Kučerová

Svůj základ daně z příjmů si můžete snížit o zaplacené úroky z hypotéčního úvěru ve zdaňovacím období za předpokladu, že splníte podmínky uvedené v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů, přičemž výši úroků doložíte potvrzením od hypotéční banky, které je povinnou přílohou daňového přiznání. Dále si můžete za rok 2012 uplatnit, tj. odečíst tzv. slevu na poplatníka (24 840 Kč), plus další slevy uvedené ustanovení § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů za splnění uvedených podmínek (např. sleva na manželku, na dítě). Daňová úleva týkající se začínajících podnikatelů není v tomto ohledu definována. K daňovému přiznání doložíte tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2012, které Vám na vyžádání vystaví Váš zaměstnavatel.

Zda lze uznat náklady typu – poplatky za telefon a internet – za daňové účinné, k tomu nemáme potřebné informace (např. zda místo podnikání souhlasí s místem uvedeným na fakturách za tyto služby). Jako daňově uznatelné náklady se považují náklady dle ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů a těmi jsou výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V každém případě doporučujeme mít důkazní prostředky o tom, že předmětné výdaje sloužily pouze k podnikání (uvedení identifikačního čísla na dokladech je v tomto ohledu pouze formální).

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).