Hlavní navigace

Musí pojišťovně oznámit, že nastoupil na úřad práce, nebo to udělá úřad sám?

Nahlásil se na úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Musí skutečnost ohlásit na pojišťovnu, aby za něj platil pojistné stát, nebo to udělá úřad práce.
Jana Knížková
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Úřad práce nemá ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám oznamovací povinnost. Jsou však nastaveny výjimky. 

Například Všeobecné zdravotní pojišťovně úřad práce na základě dohody zasílá souhrnně 1× měsíčně seznam osob, které přijal a vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. 

Je však potřeba, aby si uchazeč sám ověřil, zda se tak skutečně stalo v jeho případě. A to s odstupem 1–2 měsíců. Jak uvádí VZP, lze tuto informaci zjistit v aplikaci Moje VZP nebo je možné dotázat se na infolince. 

Jak doložit, že jste na úřadu práce? 

V případě, že úřad práce nenahlásil nového uchazeče, je nutné to pojišťovně co nejdříve doložit, slouží k tomu např. kopie průkazky/potvrzení o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Na základě toho bude uchazeč zařazen mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát. Není však radno popsaný postup odkládat, pojišťovna může o státní platbu žádat max. 3 měsíce zpětně. 

Čtěte také: Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidence na úřadu práce

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový a účetní poradce

Připomínáme také, že nadále platí, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je sám pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné; jen za osoby zaměstnané plní tuto povinnost jejich zaměstnavatel, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

V popsané situaci je to však jinak. Od zaměstnavatele se pojišťovna v tomto případě jen dozví, že je ukončeno zaměstnání. Zaměstnavatel má totiž povinnost oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání i ukončení zaměstnání. Prakticky to znamená, že ho přihlásí dnem nástupu do zaměstnání a odhlásí dnem skončení zaměstnání. Dnem ukončení pracovního poměru zaniká povinnost zaměstnavatele hradit pojistné za zaměstnance. Za každého účastníka veřejného zdravotního pojištění však musí být pojistné placeno.

Čtěte také: OSVČ ruší kvůli koronaviru svou činnost. Jaké má povinnosti vůči ČSSZ?

Pojištěnec, který není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou a nepatřil by mezi osoby, za které hradí pojistné stát, si musí platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši. Do kategorie OBZP je v evidenci své zdravotní pojišťovny zařazen automaticky, a to prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého u něj není uveden plátce pojistného
(tj. pokud celý kalendářní měsíc není v kategorii, za kterou platí pojistné stát, žádný zaměstnavatel se za něj nepřihlásil k platbě pojistného a pojištěnec neoznámil zahájení samostatné výdělečné činnosti).

Psali jsme: Snažte se vyhnout úřadům, komunikujte na dálku, doporučuje Finanční správa ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).