Hlavní navigace

Musí pojišťovně oznámit, že nastoupil na úřad práce, nebo to udělá úřad sám?

20. 4. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nahlásil se na úřad práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Musí skutečnost ohlásit na pojišťovnu, aby za něj platil pojistné stát, nebo to udělá úřad práce.

Úřad práce nemá ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám oznamovací povinnost. Jsou však nastaveny výjimky. 

Například Všeobecné zdravotní pojišťovně úřad práce na základě dohody zasílá souhrnně 1× měsíčně seznam osob, které přijal a vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. 

Je však potřeba, aby si uchazeč sám ověřil, zda se tak skutečně stalo v jeho případě. A to s odstupem 1–2 měsíců. Jak uvádí VZP, lze tuto informaci zjistit v aplikaci Moje VZP nebo je možné dotázat se na infolince. 

Jak doložit, že jste na úřadu práce? 

V případě, že úřad práce nenahlásil nového uchazeče, je nutné to pojišťovně co nejdříve doložit, slouží k tomu např. kopie průkazky/potvrzení o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Na základě toho bude uchazeč zařazen mezi pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát. Není však radno popsaný postup odkládat, pojišťovna může o státní platbu žádat max. 3 měsíce zpětně. 

Čtěte také: Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidence na úřadu práce

Připomínáme také, že nadále platí, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je sám pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné; jen za osoby zaměstnané plní tuto povinnost jejich zaměstnavatel, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

V popsané situaci je to však jinak. Od zaměstnavatele se pojišťovna v tomto případě jen dozví, že je ukončeno zaměstnání. Zaměstnavatel má totiž povinnost oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání i ukončení zaměstnání. Prakticky to znamená, že ho přihlásí dnem nástupu do zaměstnání a odhlásí dnem skončení zaměstnání. Dnem ukončení pracovního poměru zaniká povinnost zaměstnavatele hradit pojistné za zaměstnance. Za každého účastníka veřejného zdravotního pojištění však musí být pojistné placeno.

Čtěte také: OSVČ ruší kvůli koronaviru svou činnost. Jaké má povinnosti vůči ČSSZ?

Pojištěnec, který není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou a nepatřil by mezi osoby, za které hradí pojistné stát, si musí platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši. Do kategorie OBZP je v evidenci své zdravotní pojišťovny zařazen automaticky, a to prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého u něj není uveden plátce pojistného
(tj. pokud celý kalendářní měsíc není v kategorii, za kterou platí pojistné stát, žádný zaměstnavatel se za něj nepřihlásil k platbě pojistného a pojištěnec neoznámil zahájení samostatné výdělečné činnosti).

Psali jsme: Snažte se vyhnout úřadům, komunikujte na dálku, doporučuje Finanční správa ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).