Hlavní navigace

Musíte se registrovat k DPH, když překročíte 1 milion korun v listopadu či prosinci?

30. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2023 se zvýší hranice obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Co mají ale dělat ti, kteří překročí stávající limit už letos v listopadu či prosinci?

Postup se přitom bude odvíjet od toho, kdy novela zákona, která limit zvyšuje, vyjde ve Sbírce zákonů ČR. Hraniční datum tvoří 15., respektive 14. prosinec.

Záleží, kdy zákon vyjde ve Sbírce

Prezident Miloš Zeman již na začátku týdne podepsal daňový balíček, který kromě jiného zvyšuje hranici pro registraci k DPH i pro využití paušální daně OSVČ na 2 miliony korun. Hlavní části zákona nabydou účinnosti 1. ledna 2023. Už během prosince však začnou platit přechodná ustanovení, která se týkají osob, které dosud plátci nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku nedosáhnou. A plátcům, kteří by vyššího obratu nedosáhli, umožní ze systému daně z přidané hodnoty vystoupit (zrušit registraci). Aktuálně však panuje nejistota, kdy přesně zákon ve Sbírce zákonů ČR vyjde. Existuje totiž rozdílný postup, když norma vyjde v první polovině prosince a když až v druhé.

Zlomovým datem je 15. prosinec. Obecně totiž platí, že pokud překročíte hranici obratu pro nutnou registraci k DPH (aktuálně stále ještě 1 milion korun), musíte se na finančním úřadě k dani registrovat do 15 dnů v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém jste obrat překročili. Kdo by tak za standardních okolností překročil v listopadu 1 milion korun obratu, musel by se do 15. prosince registrovat k DPH. 

Vzhledem k tomu ale, že se hranice pro povinnou registraci od 1. ledna 2023 zvyšuje, mají přechodná ustanovení za cíl podnikatele, kteří limit v listopadu překonají (a nepřekročí novou hranici 2 milionů korun), z této povinnosti vyvázat. Problém je však v tom, že není jisté, že do 15. prosince začnou přechodná ustanovení platit. Aby se tomu tak stalo, musí daňový balíček vyjít ve Sbírce zákonů ČR nejpozději 14. prosince. Přechodná ustanovení totiž nabydou účinnosti den po vyhlášení zákona ve Sbírce.

Jaký tedy bude postup, pokud v listopadu nebo prosinci překročíte hranici 1 milionu korun obratu?

Co všechno přináší daňový balíček? Nejen změny u DPH, paušální daně či windfall tax Přečtěte si také:

Co všechno přináší daňový balíček? Nejen změny u DPH, paušální daně či windfall tax

Osoba – neplátce překročí obrat 1 mil. Kč (ale ne 2 mil. Kč) v listopadu 2022

V případě, že novela zákona vyjde ve Sbírce zákonů do 14. prosince 2022 včetně, neplátce nemusí podat přihlášku a nestane se plátcem k 1. lednu 2023 a nemusí nic sdělovat správci daně.

Pokud novela zákona vyjde ve Sbírce zákonů mezi 15. a 31. prosincem 2022, podle aktuálně platného zákona o DPH neplátce musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat.

Pokud tento neplátce ale kdykoliv v prosinci 2022 podá přihlášku k registraci, po nabytí účinnosti novely zákona musí do 5 pracovních dnů potvrdit, že chce být plátcem od 1. ledna 2023, protože přechodná ustanovení pracují s předpokladem, že plátcem daně být nechce. Jinými slovy, i když se k dani registrujete, ale následně to nepotvrdíte, plátcem se k 1 lednu 2023 nestanete. Pokud neplátce chce být plátcem, je třeba správci daně tuto skutečnost výslovně sdělit, přičemž tak může učinit již při podání přihlášky.

Příklad 1

Jestliže osoba povinná k dani podá přihlášku k registraci 2. prosince 2022, toto přechodné ustanovení nabyde účinnosti 7. prosince 2022 a do 15. prosince 2022 sdělí správci daně, že jejím úmyslem je plátcem být, stane se plátcem od 1. ledna 2023. Pokud svůj úmysl stát se plátcem tato osoba povinná k dani do 15. prosince 2022 správci daně nesdělí, vydá správce daně ve věci přihlášky k registraci rozhodnutí o zastavení řízení a tato osoba se plátcem nestane.

Příklad 2

Pokud toto přechodné ustanovení nabyde účinnosti dne 16. prosince 2022, osoba povinná k dani uvedená v bodě 2 přechodných ustanovení podá přihlášku k registraci 15. prosince 2022 a do 23. prosince 2022 sdělí správci daně, že jejím úmyslem je být plátcem, stane se plátcem od 1. ledna 2023. Pokud svůj úmysl stát se plátcem tato osoba povinná k dani do 23. prosince 2022 správci daně nesdělí, vydá správce daně ve věci přihlášky k registraci rozhodnutí o zastavení řízení a tato osoba se plátcem nestane.

Osoba – neplátce překročí obrat 1 mil. Kč (ale ne 2 mil. Kč) v prosinci 2022

V tomto případě již nehraje roli, kdy přesně novela v prosinci ve Sbírce zákonů vyjde, jelikož lhůta pro registraci je až 15. ledna 2023. V daném případě tedy platí, že neplátce nemusí podat přihlášku k registraci a nestane se plátcem k 1. únoru 2023. Pokud by neplátce přihlášku k registraci podal, pak se vychází z fikce, že nechce být plátcem. 

Pokud chce být plátcem, musí to správci daně výslovně sdělit, ale nejpozději do 16. ledna 2023. Ve vazbě na paušální daň totiž platí stále stejná podmínka, že plátce nesmí vstoupit do režimu paušální daně, proto se dle přechodných ustanovení zkoumá, zda dotyčný subjekt je plátcem až k 16. lednu 2023, nikoliv běžně k 1. dnu kalendářního roku.

Příklad

Pokud osoba povinná k dani překročí v prosinci 2022 hranici 1 milionu korun (a ne 2 milionů) a podá přihlášku k registraci 5. ledna 2023 a do 15. ledna 2023 tato osoba sdělí správci daně, že jejím úmyslem je být plátcem, stane se jím od 1. února 2023. Pokud svůj úmysl stát se plátcem tato osoba povinná k dani do 15. ledna 2023 správci daně nesdělí, vydá správce daně ve věci přihlášky k registraci rozhodnutí o zastavení řízení a tato osoba se plátcem nestane.

Osoba – neplátce překročí obrat 1 mil. Kč v lednu 2023

Pokud překročíte hranici 1 milionu korun, ale nikoli 2 milionů korun až v lednu 2023, nic už řešit nemusíte. Jestliže byste ale v lednu překročili hranici 2 milionů korun, musíte podat přihlášku k DPH do 15. února 2023 a plátcem se stanete od 1. března 2023.

účto únor klímová

Plátci, kteří nemají přes 2 miliony korun obratu

Přechodné ustanovení rovněž umožňuje plátcům, kteří mají sídlo v tuzemsku a nejsou skupinou, požádat do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení o zrušení registrace, pokud jejich obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč. Vzhledem k šibeniční lhůtě si tak plátci, kteří se chtějí odhlásit z DPH, musí hlídat, kdy přesně zákon ve Sbírce vyjde.

Příklad

Pokud například přechodné ustanovení nabyde účinnosti dne 15. prosince 2022, pak plátce, který má sídlo v tuzemsku a není skupinou, může do 20. prosince 2022 požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl částku 2 000 000 Kč. Toto přechodné ustanovení je konstruováno jako nový speciální titul pro zrušení registrace plátce na žádost. 

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony? Přečtěte si také:

Limit pro DPH se zvýší na 2 miliony Kč. Co když máte obrat mezi 1 a 2 miliony?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).