Hlavní navigace

Může berňák při odhalení nedostatků poslat na firmu kontrolu i z jiných úřadů?

5. 4. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pokud kontroloři z berňáku odhalí u podnikatele pochybení i v jiných oblastech, mohou se s podněty obrátit na příslušné úřady? Ptali jsme se u správce daní.

Úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní, které mají informace o poměrech jiných osob, jsou vázány mlčenlivostí. Kdy ji však mohou porušit? 

Mohlo by vás zaujmout: Jak vypadá daňová kontrola v praxi? Živnostníci by si ji neměli vést domů

Jak je to v případě, že během kontroly narazí na porušování povinností v jiných oblastech? Mohou se s podněty obrátit například na živnostenský úřad, Státní úřad inspekce práce nebo třeba hygienickou stanici?

Není porušením povinnosti mlčenlivosti úřední osoby správce daně, pokud tato poskytne údaje získané při správě daní úřední osobě jiného správce daně pro výkon jeho pravomoci, zde je však zásadní, aby tento jiný orgán byl v postavení správce daně dle daňového řádu (DŘ), uvedla pro server Podnikatel.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová a dodává: Pokud daňový subjekt správce daně nezprostí povinnosti mlčenlivosti či se nejedná o informaci veřejně známou ve smyslu § 52 odst. 3 DŘ nebo o informaci zobecněnou dle § 52 odst. 4 DŘ, může správce daně podat „podnět k jinému státnímu orgánu k provádění kontroly“ pouze v případě, že ho zákon k tomu opravňuje.

Podněty pro živnostenský úřad

Pokud kontroloři během daňové kontroly narazí na porušování povinností, které mají pod svou správou živnostenské úřady, mohou se na ně s podněty obrátit. Pokud se jedná o podávání podnětů živnostenskému úřadu, je povinnost mlčenlivosti prolomena na základě § 238 odst. 4 DŘ, který upravuje podávání oznámení za vyjmenovaných okolností právě živnostenskému úřadu, tj. že daňový subjekt nevykonává činnost nebo nepobírá příjmy podrobené dani déle než 4 roky, uvádí Petlachová a dodává: Prolomení mlčenlivosti vůči živnostenskému úřadu český právní řád umožňuje dle § 68 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v případě zasílání opisu rozhodnutí orgánu Finanční správy ČR o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem.

Inspekce práce a hygiena

Vůči Státnímu úřadu inspekce práce není zákonem jednoznačně prolomena povinnost daňové mlčenlivosti a tento státní orgán není orgánem sociálního zabezpečení. V případě hygienických stanic nejsou orgány Finanční správy ČR oprávněny poskytnout údaje získané při správě daní, protože zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí neumožňuje.

Daňová kontrola může mezi podnikatele vyrazit na základě podnětů, ale i namátkově. Dokonce není její povinností dát o svém záměru podnikateli vědět. Problematice se Podnikatel.cz věnoval v článku: Kontroly z berňáku mohou probíhat také namátkově, dokonce i bez ohlášení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).