Hlavní navigace

Může vypomáhat svému manželovi v malém krámku bez smlouvy?

11. 7. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Je možné, aby žena na rodičovské dovolené vypomáhala svému manželovi v malém obchodě, aniž by měla podepsanou jakoukoli smlouvu?

Problematikou rodinné výpomoci se zabýval Státní úřad inspekce práce v odpovědi na otázku vycházející z konkrétní situace. 

Jsem živnostník (OSVČ) a vlastním malý krámek. Já sám tam nepracuji. Moje manželka je v současné době na rodičovské dovolené a občas potřebuji, aby tam vypomáhala. Jak mám postupovat, abych se nedostal do rozporu se zákonem?

Z pohledu pracovního práva platí, že se samostatně podnikající fyzickou osobou – OSVČ, může manžel a registrovaný partner (tj. registrovaný partner stejného pohlaví) spolupracovat beze smlouvy. 

Čtěte také: Pozor na rodinnou výpomoc ve firmě. Hrozí kvůli tomu problémy

Výkon práce v základním pracovněprávním vztahu mezi manžely a partnery vylučuje ustanovení zákoníku práce uvedené v § 318: „Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery“.

Jak postupovat při kontrole? 

Při kontrole inspekce práce by manželce postačilo prokázat totožnost a manželství s majitelem obchodu, ve kterém vykonává práci.

Toto však neplatí, pokud by firma byla právnickou osobou, např. s.r.o., i kdyby byl manžel jediným jednatelem a společníkem. Pak by manželka musela mít se společností uzavřený pracovněprávní vztah.

Čtěte také: Na vztahu záleží. Pokud vám vypomáhá v podnikání družka, nejde o nelegální práci

Rodinný závod

Další možností je, že spolupráce manželů má charakter provozování rodinného závodu podle nového občanského zákoníku:

  • Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.
  • Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.
  • Švagrovství – vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká.

Psali jsme: Podnikáte a potřebujete pomoc rodiny? Založte si rodinný závod

Ke vzniku rodinného závodu se nevyžaduje žádného zvláštního úkonu, jako např. zakládací listiny apod. Rodinný závod není právnickou osobou a není nikde evidován. O rodinný závod se však nebude jednat v případě, kdy mezi členy bude existovat společenská nebo pracovní smlouva. 

Účast na rodinném závodu může vzniknout pouze členu rodiny, pokud trvale pracuje pro rodinný závod. Podle převažujících právních názorů se jedná o právní institut, akceptující bezesmluvní výpomoc rodinných příslušníků s podnikáním člena rodiny jako právem aprobované jednání, které by nemělo být hodnoceno jako výkon nelegální práce.

TIP: Prohlédněte si, co nabízí letní byznys: 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).