Hlavní navigace

Myslete na úroky z úvěrů na bydlení, blíží se druhý termín přiznání daně

10. 6. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Blíží se druhý termín pro podání přiznání daně z příjmu za rok 2012, nezapomeňte v něm na odečet úroků z hypotéky.

Osoby samostatně výdělečně činné, které nepodávaly přiznání daně z příjmu za rok 2012 v základním termínu, tedy do 2. dubna, by pomalu měly urgovat svého daňového poradce. Těm, kteří ke zpracování daní využívají právě jejich služeb, totiž na odevzdání přiznání zbývají poslední tři týdny. Posledním dnem bude 1. červenec.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Ilustrační obrázek.

Pro snížení daňového základu jsou podstatné úroky z hypotéky na bydlení, které mohou uplatňovat i osoby samostatně výdělečně činné. Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny klientům vždy začátkem roku. Je proto dobré se přesvědčit, zda daňový poradce dostal ke zpracování i tento dokument. Pokud se někomu v průběhu posledních měsíců ztrati, stačí jednoduše kontaktovat příslušnou banku nebo stavební pojišťovnu a požádat o vystavení nového potvrzení. Při uznání odpočtu je nutné doložit originální potvrzení o výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu také výpis z katastru nemovitostí a úvěrové smlouvy.

Jak na to

Pro odpočet úroků z úvěru na bydlení je nutné splnit zákonné podmínky. Základ daně je možné odpočtem těchto úroků snížit jen tehdy, pokud je daným úvěrem řešena takzvaná bytová potřeba poplatníka. Bytovými potřebami pro účely odpočtu se podle § 15 zákona o dani z příjmu rozumí:

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby,
b) koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,
d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání,
f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).

Není tedy možné odpočítávat ze základu daně úroky, které osoba samostatně činná hradí například při pořízení chaty nebo podobného rekreačního zařízení. Stejně tak není splněna, pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu, připomíná Jan Kruntorád, generální ředitel společnosti Gepard Finance.

V praxi je možné odečíst úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření. Odpočet je ale pochopitelně možný jen tehdy, když má osoba samostatně výdělečně činná takový zisk, že jí vznikla daňová povinnost. Do výše zisku 165 600 korun totiž vychází daň 24 840 korun, což je výše zákonné slevy poplatníka. Tomu pak vzniká nulová daňová povinnost. Rozdíl nastane ve chvíli, kdy bude mít osoba samostatně výdělečně činná při tomto příjmu například dvě děti. Pak bude mít díky odpočtu úroků vyšší daňový bonus.

Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost nesnižuje v plném rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ. Při odpočtu 100 000 korun činí daňová úspora vzhledem k 15% dani z příjmů přesně 15 000 korun.

Ještě letos je možné odečítat si úroky z úvěrů na bydlení až do výše 300 000 korun. Od příštího roku by se měl tento limit výrazně snížit. Ministerstvo financí plánuje maximální částku zastavit na 80 000 korunách. Výše částky, kterou si daňový poplatník může odečíst z daní, závisí na výši úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. Zvláště v první třetině splatnosti úvěru tvoří většinu celkové měsíční splátky úroky úvěru. Úvěr je v této fázi umořován pouze asi z 20 %. U hypotéky ve výši 1,8 milionu korun je běžné si snížit daňovou povinnost o 12 000 korun za rok, uvádí Jan Kruntorád.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).