Hlavní navigace

Čtěte, na co všechno nezapomenout při ukončení podnikatelské činnosti

17. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud podnikatel (OSVČ) ukončuje svoje podnikání, přináší to s sebou jistou administrativní zátěž. Na které všechny úřady je zapotřebí ukončení nahlásit?

Pokud se osoba samostatně výdělečné činná (OSVČ) rozhodla ukončit svou činnost, musí tento úmysl oznámit na úřadech. Které úřady musí být o ukončení činnosti informovány, jak může OSVČ oznámení provést a jaké jsou lhůty?

Návštěva živnostenského úřadu

K ukončení živnostenského podnikání může dojít z mnoha důvodů, například z důvodu úmrtí podnikatele, uplynutím doby platnosti a z dalších důvodů nebo na základě zrušení podnikatelského oprávnění na žádost podnikatele.

Pokud podnikatel podá žádost o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost, zruší jej živnostenský úřad ke dni, který podnikatel uvede v žádosti. Nejdříve však může být podnikání ukončeno ke dni doručení žádosti o zrušení na živnostenský úřad. Ukončení podnikání tak není možné učinit zpětně. Pokud podnikatel v žádosti neuvede žádné datum, dojde ke zrušení živnostenského oprávnění ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.

Nejjednodušším způsobem, jak ukončit podnikání, resp. zrušit živnostenské oprávnění, je vyplnění změnového listu. Tento formulář pak podnikatelé získají na centrálním registračním místě, kterým je živnostenský úřad nebo pobočka Czech POINT. Následně musí být toto oznámení doručeno živnostenskému úřadu, a to osobně nebo elektronicky.

Velkou výhodou změnového listu je, že prostřednictvím tohoto formuláře je možné provést oznámení nejen živnostenskému úřadu, ale také okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Pozor však při vyplnění formuláře, kde informování i ostatních údajů musí být zaškrtnuto.

Živnostenský úřad musí po přijetí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění rozhodnout do třiceti dní.

Povinnosti u zdravotní pojišťovny

Pokud podnikatelé nevyužili oznámení o zrušení živnosti i ostatním úřadům (zejména okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně) prostřednictvím změnového listu, musí podat oznámení těmto úřadům samostatně. Podnikatelé však musí dát pozor na lhůty, které mají úřady stanoveny odlišně.

Pokud dojde ke zrušení podnikatelského oprávnění, musí o tomto informovat podnikatel svou zdravotní pojišťovnu, a to do osmi dní od zrušení živnostenského oprávnění. Podnikatelé pak mohou toto oznámení učinit online prostřednictvím formuláře „Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti“ nebo prostřednictvím tiskopisu „Přihláška a evidenční list pojištěnce“. Tuto změnu lze nahlásit také osobně na pobočce, emailem nebo datovou schránkou.

V případě zdravotní pojišťovny však mají podnikatelé ještě jednu povinnost – a to oznámit zdravotní pojišťovně, do jaké kategorie plátců zdravotního pojištění budou zařazeni – například zaměstnanec, osoba bez zdanitelných příjmů (tzv. samoplátce) nebo státní pojištěnec. Nárok na zařazení do příslušné kategorie je zapotřebí doložit. Studenti tak musí například doručit potvrzení o studiu, důchodci potvrzení o přiznání důchodu a podobně.

Povinnosti u okresní správy sociálního zabezpečení

Stejně tak jako v případě zdravotní pojišťovny při nevyužití změnového listu a hromadného oznámení všem úřadům musí podnikatelé zvlášť hlásit ukončení živnostenského oprávnění na okresní správu sociálního zabezpečení. V tomto případě to na první pohled vypadá, že jsou lhůty stejné, ale nejsou. Oznámení pro OSSZ musí být učiněno do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke zrušení podnikatelského oprávnění.

Oznámení pro OSSZ se pak učiní prostřednictvím formuláře „Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti“, kde mimo data ukončení činnosti uvádí podnikatel také důvod ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Finanční úřad

V neposlední řadě je zapotřebí oznámit ukončení podnikatelské činnosti na finanční úřad. Oznámení je nutné provést do 15. dne po ukončení podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím registračního formuláře „Žádost o zrušení registrace“.

Podnikatel se pak musí odhlásit ze všech daní, ke kterým byl doposud přihlášen – tj. k dani z příjmů fyzických osob, případně také k dani z příjmů ze závislé činnosti a srážkové dani, pokud zaměstnával zaměstnance. V případě zrušení podnikatelského oprávnění je zapotřebí také zrušit registraci k DPH, byl-li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty.

Úpravy v daňovém přiznání

Ukončení podnikatelské činnosti s sebou mimo jiné přináší také speciální úpravu v daňovém přiznání. Zákon o daních z příjmů stanovuje povinnost vypořádání se s pohledávkami a závazky, zásobami a případně s dlouhodobým majetkem při ukončení podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím úprav snižujících nebo zvyšujících základ daně v daňovém přiznání. 

Je zapotřebí tak nezapomenout i tuto povinnost, kdy se rozdílně posuzují úpravy u osob, které vedly daňovou evidenci, a u osob, které uplatňovaly výdaje výdajovým paušálem.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jak mohu ukončit podnikatelskou činnost?
Na živnostenském úřadu nebo na CZECH Pointu, a to prostřednictvím oznámení provedeném ve změnovém listu CRM. Pokud žadatel nevyplní pole pro informování všech dotčených institucí, musí ukončení ohlásit i OSSZ a zdravotní pojišťovně.
Do kdy musím ohlásit zrušení živnosti na OSSZ?
Lhůta pro oznámení ukončení živnostenského oprávnění je u OSSZ stanovena do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém k ukončení došlo. 
Do kdy musím ohlásit zrušení živnosti na zdravotní pojišťovnu?
Lhůta pro oznámení ukončení živnostenského oprávnění je u zdravotních pojišťoven stanovena do 8. dne po ukončení živnostenského oprávnění.
Do kdy musím ohlásit zrušení živnosti na finančním úřadě?
Lhůta pro oznámení ukončení živnostenského oprávnění je u finančního úřadu stanovena do 15. dne po ukončení živnostenského oprávnění.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).