Hlavní navigace

Na co podnikatelé často zapomínají? K přiznání dodat všechny přílohy a potvrzení

8. 3. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Při podání daňového přiznání se podnikatelům stává, že k němu zapomenou přiložit všechny potřebné přílohy a potvrzení. Jaké to pro zdaňovací období 2015 jsou?

Vedete účetnictví? Nezapomeňte k přiznání dodat účetní závěrku? Uplatňujete nezdanitelné částky? Musíte svůj nárok doložit potvrzením. Jestliže jste pracovali jako zaměstnanec, musíte rovněž doložit potvrzení o zdanitelných příjmech.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Doložte příjmy

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

daňovým přiznáním musí podnikatelé podat i řadu příloh a různých potvrzení. Především je třeba doložit výši svých příjmů. Jestliže poplatník vede účetnictví, musí dodat účetní závěrku. K přiznání se naopak nepřikládá daňová evidence. Kdo byl alespoň po část roku zaměstnán, musí doložit originál Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Poplatník musí toto potvrzení přiložit od všech zaměstnavatelů, od kterých měl v daném roce příjem, kromě případů, kdy byla srážena konečná srážková daň. OSVČ, které fungují na základě jiného než živnostenského zákona a nemají za povinnost vést daňovou evidenci či účetnictví, musí rovněž doložit své příjmy.

Doložte nárok na snížení základu daně

Stejně tak musíte doložit nárok na nezdanitelné části daně. Kdo chce snížit základ daně o hodnotu poskytnutých darů, musí k přiznání dát doklad o poskytnutém daru. Od základu daně lze také odečíst úroky zaplacené z úvěru ze stavebního spoření či úroky z hypotečního úvěru. Úhrnná částka úroků, o které se dá snížit základ daně, činí maximálně 300 000 Kč. Abyste však mohli daňový základ snížit, opět musíte doložit
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru. Finanční úřady navíc zpravidla chtějí originál potvrzení.

Snížení daňového základu o částky zaplacené na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění musíte též doložit. Opět se vše dokládá originálem potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění či potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění. Základ daně lze dále snížit o peníze zaplacené za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj. Dokládá se Potvrzením o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Příspěvek odborové organizaci se zase dokládá Potvrzením o členských příspěvcích zaplacených odborové organizaci.

Doložte nárok na snížení daně

Podnikatelé musí doložit nárok na některé slevy na dani. Abyste mohli uplatnit slevu na studenta, musíte k přiznání dodat potvrzení o studiu, které na vyžádání potvrdí škola. Jestliže chcete uplatnit slevu na manželku, musíte přiložit Čestné prohlášení manželky, že neměla v daném roce vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč.

Čtěte také: Podvody v přiznání u slevy na manželku? Finanční správa doměřila 7 milionů korun

školení-leden22-molín

Obdobně držitelé průkazu ZTP/P a poplatníci pobírající invalidní důchod doloží tyto skutečnosti, pokud si uplatňují příslušnou slevu na dani. Nárok na slevu z titulu pobírání důchodu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P se dokládá kopií průkazu. 

Součást přiznání ale mohou tvořit i další, méně časté, přílohy. Jde například o Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění nebo o Potvrzení zahraničního správce daně o dani zaplacené v zahraničí. Podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů se v některých případech přikládá i Příloha s rozpisem uplatňovaných daňových ztrát vyměřených v minulých letech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).