Hlavní navigace

Na kompenzační bonus dosáhne i část těch, kteří nesplňují jednu podmínku

10. 2. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jednou z podmínek pro přiznání kompenzačního je, že převažující část příjmů od června do září pocházela z omezených či zakázaných činností.

Finanční správa ovšem dnes uvedla, že podnikatelé, pro které platila omezení i v letních měsících roku 2020 a oni tak nemohli v daném rozhodném období splnit podmínku dominantního zdroje obživy, mají na bonus za určitých podmínek nárok.

Jaké jsou podmínky pro přiznání bonusu

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží OSVČ, společníkům malých společností s ručením omezeným a dohodářům, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu.

Na bonus dosáhnou i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. Aby na bonus dosáhli i dodavatelé (ať už jsou OSVČ nebo společníky), musí splnit podmínku, že jejich činnost je kvůli omezení či zákazu činnosti jejich odběratelů vyloučena aspoň z 80 %.

Ať už jde přímo o „zavřenou“ OSVČ či jejího dodavatele z řad OSVČ, musí splňovat ještě podmínku, že převažující část příjmů od 1. června do 30. září bezprostředně pocházela z jedné nebo více omezených či zakázaných činností. V potaz se berou příjmy podle § 6 (ze závislé činnosti), 7 (z podnikání) a 9 zákona o daních z příjmů (z nájmu).

Nárok mají i někteří, co nesplňují podmínky

Jak dnes uvedla finanční správa, nárok na bonus ale mají i někteří podnikatelé, kteří nesplňují podmínku existence převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v tzv. rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020). Konkrétně jde o podnikatele, jimž byl na základě aktuálních opatření orgánů státní správy bezprostředně omezen či zakázán výkon činnosti, přičemž tato opatření platila nejen během aktuálního nouzového stavu, ale také v letních měsících roku 2020.

I tito podnikatelé nově na bonus dosáhnou, pokud splní následující podmínky:

  • jedná se o činnost, jejíž výkon byl předmětem kompenzačního bonusu (tedy bezprostředně zakázanou či omezenou činností nebo činností úzce navázanou) podle § 6 odst. 1 nebo 2 zákona o kompenzačním bonusu také po většinu rozhodného období, a zároveň platí, že

  • tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v letech 2019 a 2020; za počátek tohoto náhradního období se stanoví den, který svým označením odpovídá dni spadajícímu do některého z bonusových období (nastal však o rok dříve).

Příklad

školení-leden22-molín

Pokud tedy například pořadatel veletrhů vykonává činnost obvykle také v období odpovídajícím nynějšímu nouzovému stavu, a tato činnost je nyní zakázána či omezena, avšak příjmy z této činnosti nebyly v období od 1. června do 30. září 2020 majoritní, neboť také v tomto období byla tato činnost v převážném rozsahu bezprostředně zakázána či omezena, může dotyčný pro účely porovnání výše příjmů z této činnosti s výší ostatních příjmů využít náhradního rozhodného období např. od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020.

Žádost lze podat i za ukončená období

Pokud podnikatel splňuje výše zmíněné podmínky, žádost lze podat i za bonusová období, kdy již vypršela lhůta pro podání formuláře. V takovém případě lze využít institutu navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav je možné podat ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění této informace (tj. do 25. 2. 2021) a lze ji spojit s žádostí o kompenzační bonus. Podání žádosti o kompenzační bonus nebrání ani předchozí zpětvzetí žádosti či zamítavé rozhodnutí správce daně, které bylo vydáno před zveřejněním této informace, uzavřela na webu finanční správa.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).