Hlavní navigace

Na pojištění budov pro podnikání se nevyplatí šetřit. Ujasněte si rizika

3. 12. 2019
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Pojištění budov patří k majetkovému pojištění a je součástí pojištění podnikatelských rizik. Zjistěte, na co je třeba se zaměřit a jak zvolit jeho rozsah.

Většina podnikatelů vlastní nebo používá ke svému podnikání nějaký majetek jako například budovy, vybavení, stroje, zásoby apod. a případné škody na tomto majetku mohou firmu významně ohrozit v její činnosti. 

O jaké pojištění jde?

Pojištění nemovitostí (budov a ostatních staveb) je základem a podstatnou částí majetkového pojištění podnikatelů. Bez budov se totiž neobejde výroba, zpracování produktů, stavebnictví, zemědělství ani obchod a řemeslo. Už při samotné výstavbě, koupi nebo pronájmu budovy by podnikatel měl zvažovat její požární odolnost a situování mimo aktivní záplavové zóny, protože tyto věci pojišťovna zohledňuje při sjednání pojištění. Pojištění požárně neodolných objektů jako například klasické dřevěné stavby bez protipožárního nátěru nebo i některé dnes tak populární sendvičové haly se pak může prodražit, dodává Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy

Pojištění majetku je tak klíčové pro všechna možná odvětví, a to hlavně pro zachování kontinuity provozovaného podnikání. V případě nenadálé nepříznivé události se podnikatel nemusí potýkat s vysokými znovupořizovacími náklady a vzniklá škoda nemusí mít dopad jak na jeho provoz, tak i na jeho postavení na trhu. Zatímco pojištění živelních škod pomůže pokrýt skutečně rozsáhlé škody vzniklé požárem, povodní, vichřicí a podobně, doplňková pojištění pak pomohou s odstraňováním i velmi specifických škod. U skladů či prodejen je tedy zcela běžné pojištění proti krádeži vloupáním, výrobní podniky pak naopak ocení možnost pojištění technologie a strojů. Zde platí, že každé podnikání či profese má svá specifika, která dokážeme zohlednit i při sestavování pojistného krytí, popisuje Eva SvobodováUNIQA.

Pojištění kryje především živelní škody (požár, vichřice, krupobití, povodeň a záplava, zemětřesení), ale také škody z odcizení, vandalismu nebo například škody na sklech. Předmětem pojištění mohou být také náklady na vyklízení místa pojištění, základní pojištění přerušení provozu, náklady na výměnu zámků, náklady na úhradu vodného a stočného nebo vedlejší stavby a případně také vlastní věci movité uložené mimo místo pojištění, jako to je u Allianz pojišťovny.

O pojištění podnikatelů jsme psali v článku Na pojištění podnikatelů se nevyplatí šetřit. Jaká je aktuální nabídka?

Jak volit rozsah?

Podnikatelé by měli rozsah pojištění zvážit podle hodnoty a typu objektu, podle povahy jejich podnikání a rizik, která hrozí. Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny, uvádí dva příklady: pokud je budova u silnice, tak hrozí, že kamínek od kola projíždějícího auta poškodí výlohu, proto je dobré mít dostačující limit na pojištění skel. Pokud je budova s rovnou střechou, ve vyšší nadmořské výšce hrozí, že tíha sněhu poničí střechu, proto je třeba toto riziko sjednat na dostačující limit. 

Pavel Strejček, vedoucí podpory podnikatelského pojištění Allianz pojišťovny, v tomto ohledu doporučuje vyhledat asistenci erudovaného pojišťovacího zprostředkovatele, který do navrhovaného rozsahu pojistného krytí vloží vlastní zkušenosti a podle konkrétního rizika může navrhnout pojištění nebezpečí, o kterých majitel budovy nemusí vůbec vědět, že existují anebo podle místa pojištění navrhne pojištění rizika, které si majitel budovy neuvědomí. Podle Renaty Čapkové, tiskové mluvčí České podnikatelské pojišťovny, je nejlepší pojištění proti všem rizikům (all-risk) u silného pojistitele se špičkovou úrovní likvidace pojistných událostí, protože to je věc, která rozhoduje o skutečné kvalitě služby.

U majetkového pojištění se často chybuje se stanovením pojistné částky. A to jak z důvodu neznalosti, kdy živnostník o hodnotě svého majetku nemá představu, tak i z důvodu úspory pojistného. Ve snaze ušetřit několik stokorun svůj majetek záměrně podhodnotí. Pokud je výše pojistné částky nedostatečná, není tak z hlediska podnikatele zaručeno financování nápravy škod a může dojít k ohrožení celého podnikání, upozorňuje Roman Jandík, manažer distribuce a marketingu z MAXIMA pojišťovny. Částka má odpovídat nákladům na znovupořízení majetku, který živnostník ke svému podnikání používá. Sjednaná pojistná částka by vždy měla odpovídat částce, za jakou je schopen např. prodejnu znovu postavit, pořídit zásoby, vybavení a inventář. Tato částka musí odpovídat novým cenám, tedy cenám, za které lze nový majetek pořídit, vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Při uzavírání pojištění je tak třeba poskytnout pojistiteli ucelené informace o budově, jejím technickém stavu a způsobu jejího použití. Podnikatelé by neměli ani podceňovat pravidelnou aktualizaci pojistné částky budovy s ohledem na rostoucí ceny stavebních prací a inflaci a vyvarovali se tak podpojištění, radí Patricie Lepšíková, ředitelka uderwritingu Slavia pojišťovny.

Ujasnit si rizika je nutné také u pojištění přerušení provozu: Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

Nabídka pojištění

V pojišťovně Allianz pojištění budov určených k podnikání nesjednávají prostřednictvím pevně daného, neměnného rozsahu pojistného krytí, jakým je balíčkové pojištění, ale vždy připravují návrh pojistného krytí s ohledem na konkrétní budovu a riziko. Individuálně tak navrhují skladbu pojistných nebezpečí, limitů a spoluúčastí tak, aby pojistné krytí obsahovalo pojištění všech reálně hrozících pojistných rizik a zároveň zbytečně neodčerpávalo finanční prostředky pojištěného za rizika, které mu nehrozí. Poskytujeme úplný rozsah všech běžných rizik, který náš pojistný trh zná. a v případě pojistného zájmu klienta formulujeme i unikátní připojištění vyplývající z konkrétního rizika, dodává Pavel Strejček. 

Česká pojišťovna podnikatelům nabízí pojištění majetku a odpovědnosti nazvané JISTOTA, které nabízí ideální kombinaci širokého krytí rizik a příznivé ceny. V rámci tohoto programu je možné sjednat jak pojištění movitých věcí, tak pojištění vlastních i pronajatých nemovitostí, pojištění odpovědnosti nebo pojištění přerušení provozu. Pojištění má široký rozsah krytí rizik a je variabilní. Živelní pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení nemovitostí požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla. 

Dále je možné vybrat si podle požadavků na další škody způsobené například povodní, záplavou nebo tíhou sněhu a námrazy. Pojištění staveb se pak vztahuje na budovy a jiné stavby specifikované ve smlouvě, skla výloh a dveří, markýzy, neonové trubice a světelné reklamy nebo na umělecko-řemeslná díla, pokud tvoří součást pojištěné stavby. Ke speciálním majetkovým pojištěním pak u České pojišťovny patří elektronická zařízení, stroje a strojní zařízení, stavební a zemědělské stroje a stavební a montážní rizika. 

Pojištění se v ČPP (České podnikatelské pojišťovně) vztahuje nejen na budovu jako takovou, ale i všechny stavební součásti popř. i okolní stavby a úpravy areálu, kde se nachází. Kromě pokrytí všech běžně dostupných rizik pojištění majetku a dalších připojištění nabízí také pojištění škod vzniklých v důsledku přerušení provozu budovy, ať už se jedná o výrobu, obchod nebo jen ušlé nájemné vlastníka budovy. Na tyto škody, které jsou často stejné nebo i vyšší než přímé škody na majetku, se často zapomíná. Přitom v případě významné nebo totální škody trvá postavit a zprovoznit budovu s přihlédnutím ke všem administrativním a praktickým náležitostem běžně mezi 1,5 a 3 lety, doplňuje Renata Čapková.

ČSOB Pojišťovna má pro majetkové pojištění objektů určených k podnikání dva produkty. Jedná se o pojištění podnikatelských rizik pro velké klienty a TRUMF pro živnostníky a menší podnikatele s ročním obratem do 20 mil. Kč. Pojištění TRUMF je koncipováno jako balíčkové pojištění, které zahrnuje většinu pojistných nebezpečí s nastavenými limity pojistného plnění. Pokud klientovi nastavené limity nevyhovují nebo nepotřebuje všechna rizika balíčku, může se pojistit v rámci pojištění podnikatelských rizik. Jako výhodu našeho pojištění PPR bych vyzdvihl, že má klient možnost složit si pojištění z jednotlivých druhů majetkového pojištění (živelné pojištění, krádež a odcizení, strojní přerušení provozu atd.), příp. pojistných nebezpečí podle své potřeby, dodává tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Podívejte se na nabídku pojištění pro zemědělce: Pojištěný zemědělec se nemusí bát rozmarů počasí a ušetří díky dotacím

V Direct pojišťovně pojišťují budovy samostatně a můžete si k tomu přidat jakékoliv jiné pojištění jako například zásob, strojů nebo zodpovědnosti. Až do hodnoty budov 20 milionů korun je možné sjednat jejich pojištění budov plně online, a to během jen několika málo minut. Kromě běžného krytí (živelná nebezpečí, krádež, vandalismus, pojištění skel) dokážou připojistit odpovědnost z držby nemovitosti nebo třeba asistenci v případě, že si podnikatel zlomí klíč u vchodových dveří. Dále pokud se například stane, že kvůli povodni podnikatel v budově nemůže podnikat, lze sjednat pojištění přerušení provozu, upřesňuje Nela Maťašeje.

Malým a středním podnikatelům je určeno pojištění TREND od Kooperativy. Tento produkt poskytuje prakticky veškeré druhy pojištění, které jsou při podnikání potřeba. Jedná se o nemovité objekty (budovy, ostatní stavby a jednotky, stavební úpravy v pronajatých prostorách), movité předměty a vybavení firmy (od nábytku, přes software, finanční prostředky po cenné předměty), dále skla a také odpovědnost za újmu z vlastnictví nebo držby nemovitosti. Na tu by podle Milana Káni neměl zapomenout žádný provozovatel budovy. Již prosté uklouznutí zákazníka na mokrých schodech, neuklizený chodník či auto poškozené střešní krytinou může být pro podnikatele velkým problémem, podotýká. V Kooperativě je tedy možné společně nastavit pojištění a podle individuálních potřeb vybrat také z celé řady připojištění.

V MAXIMA pojišťovně klientovi pojistí pouze to, co skutečně potřebuje mít pojištěné, a za to také platí. V pojištění budov nabízí komplexní rozsah krytí, přičemž pojištění lze sjednat samostatně pro jednotlivé budovy a stavby i pro soubory budov a staveb. Standardně připojišťují k pojištění budov náklady na demolici a odvoz suti, poškození v důsledku atmosférických srážek, nepřímým úderem blesku nebo poškození zateplené fasády. Na komplikace s poškozením nebo provozem budov se vztahují také naše asistenční služby, ať už v zajištění výměny zámků nebo zajištění odborných řemeslných prací po pojistné událostí, doplňuje Roman Jandík.

Pojištění od Slavia pojišťovny lze připravit každému zájemci individuálně na míru podle jeho potřeb. Také pojistné krytí je možné sjednat s ohledem na specifika činnosti klienta a samotné budovy. Pojištění nabízejí jak samostatně, tak v rámci balíčku, který je zaměřen na nejčastější rizika a rozsah krytí. K základnímu živelnímu pojištění lze sjednat pojištění vandalismu, odcizení stavebních součástí, skel, poškození fasády zvířaty, odpovědnost z držby nemovitosti či ztrátu nájemného v případě budov určených k pronájmu, vyjmenovává Patricie Lepšíková.

Uniqua pojišťovna koncipuje pojištění podnikatelů jako plnohodnotné a samostatné pojištění, které jejich klientům pomáhá pokrýt velkou škálu možných škod v rámci jediné pojistné smlouvy. Preferují přitom stavebnicovou metodu, což znamená, že podnikatel si sestavuje pojištění podle svých potřeb a preferencí. K pojištění budov v UNIQUA vždy doporučují i pojištění vnitřního movitého vybavení, které je v budově užívané nebo uskladněné, tedy veškeré vybavení od nábytku, výpočetní techniky, zásob zboží až po výrobní stroje nebo cennosti. Paleta pojistných nebezpečí, kterou je možné u pojištění budov nastavit, je skutečně velice široká a pokrývá jak veškerá nebezpečí, odcizení, vandalismus, přepětí, tak i mnohá další, vyjmenovává Eva Svobodová. 

MM_socky3

Pojištění budov pro podnikatele
Instituce Je pojištění součást balíčku? Některá připojištění
Allianz ne individuální
Česká pojišťovna ano
 • pojištění přerušení provozu 
 • pojištění elektronických zařízení 
 • pojištění strojů a strojních zařízení
ČPP Česká podnikatelská pojišťovna ne
 • pojištění pro technologii budov
 • připojištění škod vzniklých hmyzem nebo zvířaty na fasádní izolaci
 • náklady na vodné a stočné při havárii vodovodního zařízení 
ČSOB Pojišťovna ano individuální
Direct pojišťovna ne
 • odpovědnost z údržby nemovitosti 
 • asistence v případě, že si podnikatel zlomí klíč u vchodových dveří 
 • pojištění přerušení provozu
Kooperativa ano
 • havárie rozvodů plynu, tepla, elektrické energie, vody a odpadního potrubí
 • přerušení provozu z důvodů pojištěného živelního rizika, odcizení, úředního zásahu nebo přerušení dodávky energií
 • demoliční náklady
 • úklid a úpravy pozemku příslušejícího k pojištěné budově
MAXIMA pojišťovna ano
 • náklady na demolici a odvoz suti 
 • poškození v důsledku atmosférických srážek
 • poškození zateplené fasády
Slavia pojišťovna ano, ale lze uzavřít i samostatne
 • pojištění vandalismu
 • pojištění odcizení stavebních součástí
 • pojištění odpovědnost z držby nemovitosti
UNIQUA součástí pojištění podnikatelů
 • pojištění vnitřního vybavení
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění přerušení provozu

Pozor na stav budovy

Kromě výše popsaného stanovení pojistné částky je potřeba dát si pozor také na technický stav budov. Od něj se odvíjí nejen pojistitelnost, ale i výpočet finanční částky, kterou v případě pojistné události pojišťovna vyplatí jako pojistné plnění, tzv. plnění na novou nebo časovou cenu. Obecně platí, že budovy ve špatném technickém stavu, neudržované a podobně nelze na novou cenu pojistit, upozorňuje Roman Jandík. 

Častým problémem při pojištění budov může být i riziko povodně nebo záplavy. Podnikatel postaví budovu, a stavební úřad mu to, bohužel, v některých případech i umožní, v záplavovém území a na pojišťovně pak požaduje pojištění tohoto nebezpečí. Dále v souvislosti s tímto rizikem je třeba si uvědomit, že vedle říčních povodní známých například z roku 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách dnes hrozí i tzv. přívalové, bleskové. Velkou roli při zasažení touto povodní hraje stavební provedení budovy – podsklepené objekty, garážová stání v podzemí, technologie umístěné v ohrožených podlažích, vstupy do objektu v úrovni terénu atd., to všechno zvyšuje její ohrožení, popisuje Milan Káňa.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).