Hlavní navigace

Na příkladu ukazujeme, jak správně vyplnit přehled pro ČSSZ

5. 4. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Daňové přiznání už naprostá většina OSVČ podala a na řadu přichází přehledy. Připravili jsme pro vás návod s příkladem na přehled pro ČSSZ.

Na vyplnění přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) mají OSVČ čas do začátku května. Podívejte se na názorném příkladě, jak správně přehled vyplnit.

Jak vyplnit přehled pro ČSSZ

Při vyplňování použijeme příklad jako při daňovém přiznání:

Pan Vávra podniká na základě autorského zákona. Výdaje si neeviduje a místo toho uplatňuje paušál. V roce 2012 měl příjmy 500 000 Kč. Manželka pana Vávry je zaměstnaná na úřadě a vloni měl hrubé příjmy ve výši 300 000 Kč. Vávrovi mají též dvě dcery ve věku 15 a 17 let. Pan Vávra si dále platí životní pojištění ve výši 10 000 korun ročně. V roce 2012 pak pan Vávra platil 2000 Kč zálohy na sociální pojištění a 1697 Kč na zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění si neplatí.

Nejprve si na stránkách ČSSZ stáhněte aktuální formulář přehledu. Už i ČSSZ začala konečně dělat interaktivní formuláře, můžete si tedy vybrat, zda přehled vyplníte už na počítači, či ho vytisknete a vyplníte ručně. Pokud však tiskopis vyplníte elektronicky, nemusíte se obtěžovat s počty.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Radíme, jak správně vyplnit přehled pro ČSSZ.

V hlavičce nejprve zaškrtněte, že jde o řádný přehled (pokud tedy nevyplňujete opravný), a poté vepište své identifikační údaje. Problém může nastat u variabilního symbolu, který ČSSZ přiděluje OSVČ při registraci. Pokud si ho nepamatujete, opište ho z vyúčtování, které ČSSZ zasílala podnikatelům na začátku roku či z jakékoli korespondence zasílané ČSSZ. Pokud vlastníte datovou schránku, napište do první části i její ID.

V druhé části přehledu se vyplňuje, jakou výdělečnou činnost jste vloni vykonávali, zda vám zpracovával přiznání daňový poradce, zda musíte podat přiznání či zda účtujete v hospodářském roce. Pan Vávra by na řádku č. 12 zaškrtl “jen hlavní”. Na řádku č. 14 “ano” a ve všech ostatních řádcích by dal slovo “ne”. 

V třetí části přehledu vyplňujete, zda si platíte nemocenské pojištění. Pokud ne, zaškrtněte na řádku č. 19 ne a řádek č. 20 nevyplňujete. Stejně tak by to i v našem příkladě udělal pan Vávra. 

Čtvrtá část přehledu se pak týká OSVČ vedlejších. Pokud jste OSVČ vedlejší, dopište, v jakých měsících jste vedlejší činnost vykonávali a z jakých důvodů (výkonu zaměstnání, nároku na důchod apod.). Jestliže jste OSVČ hlavní, stejně jako pan Vávra v příkladu, čtvrtou část přeskočte.

Pátá část pak tvoří klíčovou výpočtovou část. Do řádku č. 26 vepište váš daňový základ (příjmy mínus výdaje) a počet měsíců do řádků č. 26 a 27, ve kterých jste vykonávali svoji činnost. Pokud vyplňujete formulář na počítači, většinu potřebných výpočtů formulář sám vyplní. Vy jen do řádku č. 41 dopíšete úhrn zaplacených záloh v minulém roce, který najdete na vyúčtování zaslaném ČSSZ. Jestliže vyplňujete tiskopis ručně, dopočítejte ještě ostatní řádky. Na řádku č. 42 zjistíte, kolik musíte za loňský rok doplatit, případně kolik vám ČSSZ vrátí. Pan Vávra by do řádku č. 26 napsal 300 000 (500 000 mínus 200 000). Do řádků č. 27 a 28 číslo 12 (činnost trvala celý rok) a do řádku č. 41 číslo 24 000 (2000 krát 12). Na řádku č. 42 pan Vávra vidí, že musí doplatit 19 800 Kč (viz obrázek).

Výpočtová část pana Vávry


Na druhé straně zjistíte zálohy

Na druhé straně přehledu nezapomeňte do hlavičky vyplnit své rodné číslo. Šestou část přehledu vyplňují pouze OSVČ, kterým vyšel na pojistném přeplatek. Pokud patříte mezi ně, vyplníte výši přeplatku, zda ho chcete použít na úhradu záloh nebo vrátit. Jestliže ho chcete vrátit, vypište číslo účtu nebo svoji adresu pro složenku. V našem příkladě by pan Vávra šestou část přeskočil.

Sedmá část je opět důležitá, v ní se totiž dozvíte, jak velké zálohy budete letos platit. Pokud vyplňujete přiznání na počítači, stačí, když v sedmé části zaškrtnete, zda jste letos OSVČ hlavní nebo vedlejší. Řádky č. 43 a 44 formulář sám dopočítá. V případě, že si nechcete platit nemocenské pojištění, napište nulu do řádku č. 45. Pan Vávra by zaškrtl OSVČ hlavní a vynuloval řádek č. 45. K tomu by se z řádku č. 44 dozvěděl, že letos bude platit zálohy ve výši 3650 korun.

Osmou část vyplňují OSVČ, které vykonávají svoji činnost ve spolupráci. Devátou pak ti podnikatelé, kteří vloni nedosáhli z výkonu vedlejší samostatné činnost takových příjmů, aby si museli platit důchodové pojištění. Desátá část se týká opravných přehledů a jedenáctá nově důchodového spoření v druhém pilíři. Všechny tyto části by pan Vávra přeskočil.

V poslední části vepište název příslušné SSZ, datum vyplnění, podpis a případně počet příloh. Následně stačí formulář uložit a vytisknout. Pokud máte datovou schránku, můžete ho poslat skrze ní.

Dokdy podat přehled a zaplatit pojistné

Vyplněný přehled pro ČSSZ musí podnikatelé podat do jednoho měsíce od doby, kdy měli podat daňové přiznání. Pokud vám tedy nepomáhal daňový poradce, máte za povinnost podat přehledy nejpozději do čtvrtka 2. května 2013. Jestliže jste využili služeb daňového poradce, lhůta se vám prodlužuje do čtvrtka 1. srpna 2013. Do konce dubna ale musíte tuto skutečnost doložit příslušné správně sociálního zabezpečení. V případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání, musíte přehled odevzdat do středy 31. července 2013. Za den podání se bere den, kdy předáte přehled na poštu, osobně ho podáte příslušné SSZ nebo odevzdáte elektronickou formou.

Případné nedoplatky na sociálním pojištěním musíte uhradit do 8 dnů od odevzdání přehledu. Jestliže podáte přehled dne 2. května, doplatek je splatný 10. května. Pozor však na dřívější podání přehledu, splatnost se totiž počítá od data, kdy reálně došlo k podání přehledu. Pokud tedy podáte přehled 10. dubna, musíte pojistné doplatit do 18. dubna.

Při platbě rovněž nezapomeňte změnit výši záloh pro tento rok. Nová záloha se platí od měsíce, kdy přehled podáte. Učiníte-li tak v dubnu, při platbě za duben (platí se na začátku května) už použijte částku, která vám vyšla v přehledu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).