Hlavní navigace

Na přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí máte už jen pár dní

26. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Poplatníkům, kteří musí podávat přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí, zbývá už jen necelý týden na to, aby svoji povinnost splnili.

Kdo se ale s přiznáním o několik dní opozdí, nemusí se ihned obávat pokuty. Penále se totiž začíná počítat až od 6. dne po uplynutí lhůty. Ti, kdo mají zpřístupněné datové schránky, by ale neměli zapomínat, že musí přiznání podat elektronicky.

Kdo musí podat přiznání k dani silniční

Ve středu 31. ledna 2018 vyprší lhůta, dokdy by poplatníci, kterých se to týká, měli podat přiznání k dani silniční a k dani z nemovitostí.

U silniční daně platí, že předmětem daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Poplatníkem je fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Všichni poplatníci každopádně musí podat přiznání, a to každoročně.

Čtěte také: Termín pro přiznání k dani silniční se blíží. Čtěte, koho všeho se daň týká

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

U daně z nemovitých věcí je situace jiná. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří v roce 2017 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání se týká i těch, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Poplatníci by neměli zapomínat, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Tuto možnost ale má pouze poplatník, který v daném kraji všechny své nemovité věci pozbude. Jestliže někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Přiznání naopak nepodávají ti, kteří jej odevzdali v uplynulých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Kvůli pouhé změně koeficientů, ať už díky novele zákona či vyhlášce obce, přiznání podávat nemusí. Tento přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Čtěte více: Jak na daň z nemovitých věcí pro rok 2018

Pokuty se počítají až od šestého dne

Kdo se s přiznáním opozdí, nemusí se ihned obávat pokut. Ty totiž u obou daní začínají nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč. Bez rizika pokut tak lze letos přiznání podat ještě 7. února.

Pozor na elektronické podání

Ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí ovšem přiznání podat elektronicky. Až do loňského roku navíc v případě, kdy toto podnikatel nesplnil, platila automatická pokuta ve výši 2000 Kč. Finanční správa nicméně v létě 2017 upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Mezi taková podání patří i daň z nemovitých věcí. U silniční daně ovšem tato výjimka neplatí a poplatník v případě nedodržení elektronického podání dostane pokutu automaticky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).