Hlavní navigace

Na prominutí pokut u kontrolních hlášení nespoléhejte, byla odpuštěna jen jedna

20. 1. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Už skoro půl roku mohou úřady odpouštět u kontrolních hlášení desetitisícové pokuty. Doposud ale došlo pouze k jednomu prominutí, a to ani ne v celé výši.

Dotyčnému podnikateli bylo odpuštěno 25 tisíc korun. Co se týče celkového počtu a výše pokut, doposud úřady udělily přes 2 tisíce pokut v celkové výši dosahující takřka 90 milionů korun. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytla finanční správa.

Sankce lze prominout

Od konce loňského července platí změny sankčního režimu u kontrolních hlášení. Původně nastavené sankce sice zůstaly v platnosti, nově je ale může finanční správa prominout. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

„Nový“ institut prominutí pokuty se týká pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Zákon nicméně obsahuje i institut vyloučení vzniku pokuty, který se týká pokuty v pevné výši 1000 Kč. V případě pokuty ve výši 1000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Pokud chce podnikatel odpustit jednu z vyšších pokut, musí o to úřad požádat. Samotná žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích. Přímo v zákoně o DPH je navíc v § 101k uvedeno, že žádost o prominutí pokuty musí podnikatelé podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Čtěte více: Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

účto únor klímová

Zatím byla prominuta pouze jedna pokuta

Úřady však pokuty u kontrolních hlášení zrovna příliš nepromíjejí. Jak vyplývá z údajů Generálního finančního ředitelství, které má server Podnikatel.cz k dispozici, doposud byla odpuštěna pouze jedna pokuta, a to ani ne v celé výši. Dotyčnému podnikateli bylo odpuštěno 25 tisíc korun. Celkově přitom bylo uděleno přes dva tisíce pokut.

Nejvíce pokut bylo uděleno za to, že kontrolní hlášení podnikatel nepodá ani v náhradní lhůtě. Taxa za tento prohřešek činí 50 000 Kč. Konkrétně úřady udělily 1611 takových pokut v celkové výši přes 80,5 milionu Kč. Desetitisícových pokut za podání hlášení v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k podání bylo uděleno 218 v celkové výši 2,18 milionu korun. Pokut nepodání kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení úřady rozdaly 208. Za tento prohřešek činí sankce 30 tisíc Kč a dohromady by za něj podnikatelé měli zaplatit 6,18 milionu korun.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).