Hlavní navigace

Na státem zvýhodněné investiční úvěry nově dosáhnou další malé firmy

19. 1. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

ČMZRB zpřístupňuje program Expanze dalším podnikatelům. K výhodným úvěrům se dostanou přepravní firmy i poskytovatelé dalších služeb.

Program Expanze se rozšiřuje do dalších oblastí podnikání. Firmy mohou snadněji získat úvěr na svůj růst. 

Program Expanze, který od loňska malým a středním podnikatelům usnadňuje přístup k bankovním úvěrům, se rozšiřuje. Od poloviny ledna 2018 mohou bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury, zdravotnictví a sociální péče a dalších služeb. Dohodly se na tom Českomoravská záruční a rozvojová banka a ministerstvo průmyslu a obchodu. Během prvních měsíců, co program běží, jsme zaznamenali velký zájem o tento zvýhodněný úvěr i ze strany podnikatelů působících v jiných oborech, než které dosud byly podporovány. Stejně tak jím chtěli podnikatelé financovat projekty menšího rozsahu. Vyšli jsme jim proto vstříc, vysvětluje rozšíření programu Expanze Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Banka po sedmi měsících od spuštění programu eviduje žádosti o úvěry za přibližně 700 milionů korun, což znamená projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 miliardy korun. Zatím ale tento produkt mohli využít zejména podnikatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu nebo IT. Očekává se, že úpravou podmínek programu by mohlo dojít k navýšení objemu těchto žádostí o několik dalších desítek procent. Program Expanze poběží až do konce roku 2020, respektive roku 2023. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je na něj vyčleněno 8,8 miliardy korun a podpořeno by jím mělo být až 900 podnikatelských projektů.

Psali jsme: Živnostníci a malí podnikatelé, zažádejte si o bezúročný úvěr. Jde to snadno

Bezúročný úvěr je podmíněný komerční půjčkou

Program nabízí malým a středním podnikatelům působícím mimo hlavní město bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů. Úvěry mají i nadále až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Novinkou je ale snížená minimální výše úvěru, a to ze dvou na jeden milion korun. Maximálně pak podnikatelé mohou požadovat 45 milionů korun. Podmínkou získání úvěru je to, že se podnikatel bude na financování projektu alespoň z pětiny spolupodílet jiným úvěrem od některé z komerčních bank nebo leasingových společností, které jsou smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze.

Oněch 20 % musí představovat způsobilé výdaje. Těmi jsou úroky z úvěru na spolufinancování projektu vyčerpaného na pořízení nových strojů a zařízení nebo pořízení a rekonstrukci nemovitých věcí, včetně nezastavěných pozemků a daně z nabytí nemovitých věcí. Upozorňujeme, že DPH ke způsobilému výdaji je způsobilým výdajem jen v případě, že příjemce podpory není plátcem DPH, ani si nemůže nárokovat vrácení DPH. Pro pořízení pozemku jsou pak Výzvou stanoveny další podmínky, dodává Marie Lafantová z tiskového oddělení Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Mezi výhody tohoto produktu patří kromě jeho bezúročnosti a odkladu splátek jistiny i bezplatné posouzení žádosti o podporu a také možnost předčasného splacení úvěru bez sankce. Podnikatelé, kteří své projekty realizují v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, typicky jde o severní Moravu, severní Čechy, ale také města Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor nebo Hodonín, navíc mohou získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru. Výše tohoto finančního příspěvku je od poloviny ledna 2018 navýšena ze 7 na 8 % komerčního úvěru, to znamená až 1 milion korun. Původně to bylo 700 000 korun, dodává Marie Lafantová.

Připomeňme, že v rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé definováni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur. Za drobné podnikatele jsou pak považováni ti, kteří zaměstnávají méně než 10 lidí a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.

K tématu dále čtěte: O výhodné bankovní záruky mohou od listopadu žádat i podnikatelé mimo Prahu

Nakoupit se dají stroje, budovy i pozemky

Zvýhodněným úvěrem mohou podnikatelé financovat projekty investičního charakteru. Jedná se především o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, například strojů, zařízení a nových technologií. Je možné jím uhradit i pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými. DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji jsou opět považovány za způsobilé výdaje. Pro pořízení dlouhodobého nehmotného majetku i pořízení či rekonstrukci staveb a pozemků se stavbami Výzva stanoví další podmínky. Důležité je, aby se projekt převážně týkal podporované ekonomické činnosti a byl realizovaný v některém ze zvýhodněných regionů. Úvěr je možné čerpat po dobu až dvou let, zajištění je stanoveno individuálně.

Oprávněnost žádostí si banka kontroluje jak v průběhu realizace projektu, tak po jeho dokončení. Před každým čerpáním ověřuje zejména způsobilost požadovaného výdaje s ohledem na podmínky programu Expanze a až poté dochází k uvolnění prostředků. Vedle toho probíhá následná kontrola projektů u vybraného vzorku klientů. Na tomto místě je vhodné upozornit, že zvýhodněný úvěr je možné poskytnout jako podporu de minimis nebo jako regionální podporu. Podle článku č. 14 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).