Hlavní navigace

Na úřad práce do tří pracovních dnů, jinak budete nemile překvapeni

24. 6. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Výměra podpory v nezaměstnanosti se může výrazně snížit, pokud na úřad práce dorazíte se zpožděním. Na to již doplatil nejeden uchazeč o zaměstnání.

Zákonné lhůty se nevyplatí podcenit. V oblasti podpory v nezaměstnanosti to „bolí“ o to více. Uchazeč bez práce, který je závislý pouze na sociálních dávkách, může být podstatně méně finančně zabezpečen.

Na úřad práce nejpozději do tří dnů

Uchazeč se musí na úřad práce dostavit do tří pracovních dnů po ukončení zaměstnání. Jen v takovém případě bude zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po ukončení zaměstnání. V opačném případě bude do evidence zařazen až dnem podání žádosti o zaměstnání. Jestliže pracovní poměr končí například 30. června, potom je třeba zajít na úřad práce do tří pracovních dnů, tj. nejpozději 3. července. Počítají se pouze dny pracovní, respektive pokud na první tři dny vychází státní svátek, sobota nebo neděle, lhůta se o tyto dny prodlouží.

Na druhou stranu je možné o zařazení do evidence „zájemců o zaměstnání“ požádat již před uplynutím výpovědní doby z důvodu informování o vhodných pracovních místech. Po skončení výpovědní doby požádá (ideálně do tří pracovních dnů) propuštěný zaměstnanec úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání a stane se „uchazečem o zaměstnání“. Vyplní Žádost o zprostředkování zaměstnání, případně její elektronickou verzi. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná v této žádosti lze použít rovnou v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Zápočtový list a jiná potvrzení s sebou

Při první návštěvě úřadu práce je třeba vzít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost a místo trvalého pobytu. Dále doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně atd.).

Připomínáme, že potvrzení o zaměstnání (takzvaný zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku je zaměstnavatel povinen vystavit při skončení zaměstnání nebo dohody konané mimo pracovní poměr. Při skončení zaměstnání znamená, že vám bude předán nejpozději poslední den trvání tohoto zaměstnání, případně odeslán doporučeně (s takzvanou dodejkou do vlastních rukou) poštou. Zaměstnavatel nemůže vydání zápočtového listu odmítnout nebo vydat s prodlevou např. s odvoláním na termín zpracování výplat. Od roku 2015 hrozí za nepředání či pozdní předání zápočtového listu až dvoumilionová sankce od inspektorátu práce. Čtěte více: Zápočtový list při skončení zaměstnání nejen vydat, ale i doručit 

Podpora v nezaměstnanosti

Uchazeč může také požádat o podporu v nezaměstnanosti. Nárok má ovšem pouze ten, kdo získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců. V určitých případech je možné tuto dobu splnit započtením náhradní doby zaměstnání (rodičovská, pobírání invalidního důchodu atd.). Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče zjištěn a naposledy užíván z posledního zaměstnání v rozhodném období. Podpora se bude počítat z průměru dosaženého v posledním zaměstnání, jestliže toto zaměstnání založilo účast na důchodovém pojištění (zjednodušeně řečeno, bylo z něj odváděno sociální pojištění). O výši podpory čtěte více: Podpora v nezaměstnanosti v roce 2015

Ovšem pokud zaměstnanec nebyl bezprostředně před zařazením do evidence uchazečů zaměstnán a získá potřebnou dobu započtením náhradní doby, určí se výše podpory právě z této náhradní doby. Což může některé uchazeče nepříjemně překvapit. Rozdíl ve výši pobírané podpory je podstatný. Jak ostatně dokládá aktuální dotaz z čtenářské poradny serveru Podnikatel.cz.

Tazatelka byla tři roky na mateřské dovolené a následně se nahlásila na úřad práce, kde jí byla po dva měsíce poskytována podpora v nezaměstnanosti. Od 1. února do 19. dubna 2015 byla opět zaměstnána a od 20. dubna do 14. května 2015 byla v pracovní neschopnosti. Dne 18. května se znovu nahlásila na úřad práce, kdy jí bylo oznámeno, že výše podpory se vypočítá z náhradní doby. Čtenářka se domnívá, že podpora se má vypočítat z posledního zaměstnání, jelikož byla po ukončení pracovního poměru v pracovní neschopnosti a onemocněla v ochranné době po ukončení zaměstnání. 

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Podpora počítaná z náhradní doby bude podstatně nižší.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a stanovení její výše je skutečně důležitá poslední činnost před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Kdyby se čtenářka na kontaktní pracoviště úřadu práce dostavila do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání, bylo by její poslední činností právě toto zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti by pak byla stanovena procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání. Tazatelka však bezprostředně po ukončení zaměstnání onemocněla. V době pracovní neschopnosti nemohla být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Když po pracovní neschopnosti o podporu žádala, patřila již do kategorie osob pečujících o dítě do 4 let věku a tato doba je pro účely zákona o zaměstnanosti náhradní dobou. Z náhradní doby se vypočítá i podpora v nezaměstnanosti. Obdobně by se postupovalo i v případě, že by neonemocněla, ale žádala o podporu po ukončení zaměstnání, ovšem kupříkladu až čtvrtý pracovní den. Zkrátka po zákonné třídenní lhůtě. Jiná situace by zřejmě nastala při řádné registraci u úřadu práce do tří pracovních dnů po skončení pracovního poměru a následné nemoci s počátkem v sedmidenní ochranné době po skončení zaměstnání.

Náhradní doba a podnikatelská činnost

Stejně se postupuje u osob, které před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání podnikaly. Podpora se vypočítá z přepočteného měsíčního vyměřovacího základu. Podmínkou je splnění potřebné doby pojištění a ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti. Avšak osoba, která podnikatelskou činnost přerušila již dříve z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené, bude mít v případě zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nárok na podporu z náhradní doby. Stejně jako osoba pečující o dítě do čtyř let věku, jenž se přihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání později, než do uvedených tří pracovních dnů po ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).