Hlavní navigace

Jeďte na výstavu nebo veletrh za ministerské peníze

2. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Pro podnikatele není prezentace výrobků a služeb na zahraniční výstavě či veletrhu levná záležitost. Pokud si však rozmyslí účast hodně dopředu, může získat nezanedbatelnou podporu ministerstva.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje v rámci své proexportní politiky a v souladu s Koncepcí prezentace ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách účast českých firem na zahraničních výstavách a veletrzích. Výše a rozsah podpory se řídí především typem konkrétní akce. Ve dvou případech může o podporu žádat prakticky jakákoliv firma splňující základní podmínky stanovené ministerstvem, v jednom případě pak především profesní sdružení a asociace a další podobné subjekty.

O podpoře rozhodují sami podnikatelé

Matyáš Vitík z Tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) odkazuje české podnikatele na seznam výstav a veletrhů, na kterých ministerstvo finančně podporuje účast, průběžně zveřejňovaný na webových stránkách ministerstva. Na webu si také podnikatelé mohou stáhnout předběžnou přihlášku na konkrétní veletrh, informuje Vitík business server Podnikatel.cz. Pokud mají podnikatelé zájem, aby MPO podpořilo výstavu, kterou ve svém seznamu ještě nemá, mohou tak učinit přes svá sdružení apod. MPO sestavuje seznam podporovaných velethů na základě podnikatelských iniciativ, protože zejména soukromé subjekty ví nejlépe, kde má pro ně smysl prezentovat svoji činnost, dodává Vitík. Čtěte více: Má sdružování podnikatelů smysl?

Podpora podle typu akce

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam výstav a veletrhů, jichž se Česká republika oficiálně účastní. Na prezentaci na těchto výstavách a veletrzích mohou získat podnikatelé od ministerstva podporu. Pro účely podpory dělí ministerstvo akce do tří kategorií:

 • A = národní výstava
 • B = společná expozice ČR
 • C = finanční příspěvky MPO

U akcí v kategorii A hradí vystavovatelům ministerstvo zejména výstavní plochu o velikosti 9 m2 a základní stavbu české expozice včetně osvětlení a „státní” grafiky. Vystavovatel si naopak musí sám uhradit nadstandardní vybavení expozice, což znamená například nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění expozice apod. Zázemí, jako je kuchyňka nebo jednací místnosti, hradí ministerstvo, stejně jako energie. Pojištění celé expozice hradí ministerstvo, vystavovatel si však musí pojistit vlastní exponáty. Ministerstvo hradí také doprovodný program jako jsou workshopy, tiskové konference apod., a to včetně případného kulturního doprovodného programu. Všechny firmy jsou povinny poslat na MPO předběžnou žádost o účast v expozici na veletrhu kategorie A nejpozději 6 měsíců před zahájením akce, rozhodující je razítko podatelny MPO, upozorňuje podnikatele ministerstvo.

U akcí v kategorii B je podpora ministerstva obdobná, na některých věcech, jako jsou například technické služby nebo vybavení společných prostor, se však již musí podnikatelé částečně finančně podílet. Předběžnou přihlášku je také nutné podat nejpozději půl roku před zahájením konkrétní akce.

O podporu u akcí z kategorie C mohou žádat subjekty jako jsou například oborové svazy a asociace nebo Hospodářská komora ČR. Žádající subjekty musí zajistit nediskriminační přístup všem českým firmám bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy příslušného svazu či asociace, upozorňuje ministerstvo. Podniky se tedy na akci hlásí přes subjekty, které žádají o podporu ministerstva. Ministerstvo poskytuje v tomto případě maximální podporu 1,5 milionu korun na jednu akci. Uhradí například maximálně 6 m2 výstavní plochy na jednu firmu či doprovodné odborné aktivity. I v tomto případě musí subjekty žádat o podporu alespoň šest měsíců před zahájením konkrétní akce.

Celkem se aktuálně na rok 2008 jedná o 44 podporovaných akcí. Mezi podporovanými akcemi jsou do konce roku ještě například:

 • Mezinárodní veletrh bydlení MAISON et OBJECT/PROJECT v Paříži
 • Mezinárodní farmaceutický veletrh CPHI ve Frankfurtu nad Mohanem
 • Mezinárodní technický veletrh TIB v Bukurešti
 • Mezinárodní veletrh oděvního průmyslu INTERTEXTILE v Šanghaji
 • Mezinárodní veletrh obráběcích strojů MACTECH v Káhiře
 • Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky ZDRAVOOCHRANĚNIE v Moskvě ad.

Ministerstvo v rámci seznamu zveřejňuje také subjekty, které zařazení konkrétní výstavy nebo veletrhu do seznamu navrhly. Jedná se například o:

 • Asociaci podniků českého železničního průmyslu
 • Asociaci českých nábytkářů
 • Asociaci Textilního-Oděvního-Kožedělného průmyslu
 • Asociaci výrobců hudebních nástrojů
 • Svaz českých a moravských výrobních družstev
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 • Asociaci zemědělské a lesnické techniky
 • Vysokou školu umělecko-průmyslovou ad.

Obecné podmínky účasti na podporovaných akcích

O účast na podporovaných akcích typu A a B může žádat tuzemská právnická nebo fyzická osoba. Musí mimo jiné prezentovat zboží a služby české provenience. Povinná je také fyzická účast vystavovatele na výstavě nebo veletrhu. Zájemce o účast doručí na ministerstvo nejpozději 6 měsíců před zahájením akce vyplněnou Předběžnou žádost o umístění firmy v rámci společné účasti na mezinárodním veletrhu. Výzvy k podávání přihlášek vyvěšuje ministerstvo na internetových stránkách (předběžnou přihlášku je však nutné podat již dříve). V Dotazníku pro vystavovatele pak musí podnikatel informovat například o komerčním efektu celé akce. Ministerstvo kromě účastníků vybírá ve výběrovém řízení pro každou akci i realizační firmu, která zajišťuje technickou realizaci akce, doprovodný program atd. Každá česká účast na výstavě či veletrhu má také projektového manažera. S nimi je podpořený účastník v kontaktu.

Důležitá je také informace o minimálních limitech počtu podnikatelů, kteří se akcí účastní. U akcí typu A je pro uspořádání a podporu nutná fyzická účast alespoň dvaceti vystavovatelů. U kategorie B je pro uspořádání nutných alespoň 10 účastnících se firem. U poslední kategorie C se musí účastnit minimálně tři firmy a žadatel, tedy například profesní asociace, musí poslat na akci svého zástupce. Toto je podmínka, kterou je dobré mít na mysli už v době doporučení konkrétní akce ministerstvu. Čtěte více: Firmy opět mohou využít Design pro export

účto únor klímová

Jste vy nebo vaše firma členem/členkou nějakého podnikatelského sdružení, asociace apod.?

I přes podporu chybí podnikatelům peníze?

Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR však vidí podporu méně optimisticky: S Ministerstvem průmyslu a obchodu máme sice dobrou spolupráci, ale nic nenavrhujeme, protože naše členská základna nemá na veletrhy v zahraničí peníze, říká Danda k možnosti, že by sdružení mohlo návrhnout pro podporu konkrétní výstavu nebo veletrh. Čtěte více: Komu zvoní hrana? Měla by již pomalu koruně

Ke spolupráci při výběru výstav a veletrhů se naopak hlásí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Při poslední přípravě oficiálních účastí jsme doporučili veletrh pro MSP v Německu, tvrdí pro server Podnikatel.cz Eva Svobodová, generální ředitelka asociace. Dále naše asociace spolupracuje s kanceláří zastoupení Deutsche Messe v Praze a dle jejich nabídky rozesílá nabídky na konkrétní výstavy a veletrhy malým a středním firmám ve své členské základně, dodává Svobodová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).