Hlavní navigace

Rozjeďte byznys se zajímavými fotkami z dovolené. Víme, jak na to

14. 7. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Máte kvalitní fotografie z dovolené, zajímavé momentky či snímky vašich zvířecích miláčků? Nabídněte je fotobance. Možná nezbohatnete, ale každá koruna se hodí. Prodej přes zahraniční fotobanky však dobře zvažte.

Domníváte se, že slušně fotíte a vaši známí vám fotografie chválí? Pak máte šanci prorazit prodejem vlastních fotografií přes českou či zahraniční fotobanku. Nenechávejte fotografie zahálet v albu, umístěním ve fotobance mohou vydělávat. Zjistili jsme, jak na to.

Jak na prodej přes fotobanku?

Jestliže vlastníte kvalitní, byť amatérské záběry z libovolných oblastí, je možné je nabídnout k prodeji přes fotobanku. Vlastně jen zašlete fotografie a čekáte, zda někdo o vaše autorské dílko projeví zájem. Výhodou je, že veškeré obchodní a administrativní úkony spojené s prodejem provádí fotobaky samy. Nemusíte se starat o oslovení zákazníků, reklamu, fakturaci nebo inkaso plateb.

Po registraci, která je nezbytná, vám vybraná fotobanka poskytne katalogizaci a vystavení snímků v digitální podobě. Snímky se zasílají většinou ve formátu JPEG. Mohou být zaslány mailem nebo na CD. Fotobanky většinou požadují i uvedení popisu snímku, tj. místo, čas, název, popis, techniku atd. Další uváděné technické parametry snímku (barevnost, barevná hloubka, rozměr, rozlišení…) jsou zajištěny automaticky po jejich vložení. Fotografie bývají setříděny např. podle klíčových slov, které jim přidělí sám autor. Prostřednictvím těchto slov se budou zájemci lépe orientovat při výběru fotografií z galerie. Podmínky jednotlivých fotobank se mohou lišit. Je třeba se s nimi podrobně seznámit a vybrat tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Nemusí to být vždy ta, jež nabízí nejvyšší provizi. Chcete oživit web cizí fotkou či textem? Bez svolení autora to zpravidla nejde

Miliony nečekejte, ale vydělat na fotografiích lze

Pouhým zadáním fotografií do galerie však příjem nezískáte. Snímek se musí nejprve prodat. A ceny nemusí být ze začátku převratné. Ovšem jak uvádí na svých internetových stránkách Fotobanka.cz: Nejvyšší ceny zaplacené za snímek se pohybují kolem 5000 – 8000 korun, nejúspěšnější autor prodal snímky za více než 150 000 Kč za rok. Většinu snímků prodávají autoři, kteří mají zalistováno stovky až tisíce snímků. Nemá smysl nabízet několik málo desítek kvalitních či stovky neprodejných snímků a čekat, co to provede.

Z každé prodané fotografie si navíc fotobanky srazí odměnu ve výši 40 – 70 %. Ale nabízí se i další způsoby přivýdělku. Například fotobanka Pixmac.cz slibuje procenta z hrubých tržeb z prvního nákupu nově přivedeného zákazníka nebo další provizi za banner, odkaz či článek podporující tuto fotobanku. Čtěte také: Na reklamu zprostředkovatelská smlouva nestačí. Chce to živnosťák

Potřebuji k prodeji fotografií živnosťák?

Prodej fotografií je možné uskutečnit na základě živnostenského oprávnění nebo dle autorského zákona. Záleží, zda své dílo budete považovat za běžnou fotografickou službu či unikátní umělecké dílo. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlili z živnostenského úřadu v České Třebové. Dle našeho názoru lze prodej vlastních fotografií realizovat dvěma způsoby: V režimu živnostenského zákona za předpokladu, že jsou splněny všechny pojmové znaky živnosti (živnost =  soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem), a to v rámci živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 68 – Fotografické služby, uvedla Václava Hermanová, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad v České Třebové.  Obsahová náplň oboru Fotografické služby ke stažení zde.

Hermanová dodala, že činnost lze rovněž posoudit jako živnost vyloučenou z režimu živnostenského zákona (§ 3, odst. 1 písm b). Neboť se jedná o využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, v tomto případě autorským zákonem.

Od toho se odvíjí i další registrace na úřady. Pokud budete vyřizovat živnostenské oprávnění, můžete se zaregistrovat na finanční úřad, ČSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu pomocí Jednotného registračního formuláře přes registr živnostenských úřadů. V opačném případě se registrujete na jednotlivé úřady samostatně. Z hlediska záloh a odvodů pojistného je důležité, zda je autor OSVČ hlavní nebo vedlejší. Čtěte více: Autorské honoráře jako přivýdělek při zaměstnání

Předem dobře zvažte prodej přes zahraniční fotobanky

Velmi oblíbené jsou zahraniční fotobanky. Obvykle je zde možné získat větší provize. Nevýhodou je, že jde o službu a autor se jejím poskytnutím dle aktuální české legislativy stává plátcem DPH. Což ostatně potvrzuje i odpověď na následující dotaz z diskusního fóra serveru Podnikatel.cz. Prodávám fotky prostřednictvím fotobanky se sídlem v zahraničí, ale fotobance za to nic neplatím. Vše probíhá tak, že vystavím fotku a stanovím prodejní cenu. Zákazník neplatí mně, ale fotobance. Z prodejní ceny obdržím jen 30 %, ovšem až poté, co můj výdělek z prodeje fotek dosáhne určité výše. Je to tak, že fotobance platím za nějakou službu a vzniká mi tedy povinnost registrovat se k DPH, nebo fotobance zaplatil zákazník a povinnost registrace mi tudíž nevzniká? zjišťuje se čtenářka Lenka.

K dotazu se vyjádřili z generálního finančního ředitelství. Při uplatnění DPH může být více alternativ a bude záležet na posouzení jednotlivých podmínek. Obecně lze uvést, že dodání snímků do fotobanky, ať již formou přímého prodeje nebo fotobankou zprostředkovaného prodeje, se považuje za poskytnutí služby, přičemž službou je i postoupení autorského práva ve smyslu autorského zákona, objasnila tisková mluvčí Jaroslava Musilová.

Důležité a rozhodující je určení místa plnění. Určí se podle § 9, resp. § 10h zákona o DPH v závislosti na osobě příjemce, event. i předmětu plnění. Jestliže bude příjemcem služby osoba povinná k dani, je místem plnění místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání, pokud je služba určena této provozovně. V takovém případě vzniká daňová povinnost příjemci služby. Bude-li příjemcem služby osoba nepovinná k dani, je místem plnění sídlo nebo místo podnikání osoby, která plnění poskytla. Jestliže je služba (postoupení autorského práva) poskytnuta zahraniční osobě nepovinné k dani, bude místo plnění podle § 10h odst. 1 písm. a zákona o dani z přidané hodnoty tam, kde má osoba, které je služba poskytnuta sídlo nebo místo pobytu. Kdo je osobou povinnou k dani? Čtěte: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

Jednoduše řečeno, pokud je zahraniční fotobanka zřízena za účelem podnikání, a to zcela jistě je, jedná se o osobu povinnou k dani. Prodejem fotografií prostřednictvím fotobanky se podnikatel stává plátcem DPH, jedná-li se o fotobanku se sídlem v jiném členském státě. Naopak poskytnutím fotografií např. nepodnikající zahraniční fyzické osobě nebo fotobance s místem plnění ve třetí zemi, se plátcem DPH nestane.
Potřebujete poradit? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se, redakce zajistí odpověď.
Tlačítko: Nový dotaz

Registrace k DPH a zdanitelné plnění

Povinnost zaregistrovat se vzniká autorovi v případě, že by služba byla poskytnuta osobě registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění podle § 9 odst. 1 téhož zákona, a to dnem poskytnutí služby. V případě, že žádný z příjemců nebude osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, vznikne autorovi povinnost registrace až po dosažení rozhodného obratu. Tím je dosažení výše 1 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, vysvětluje tisková mluvčí generálního finančního ředitelství Jaroslava Musilová.

Dodává, že v případě, že poskytovatel služby bude plátcem daně a vznikne mu daňová povinnost dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijetí úplaty, a to tím dnem, který nastane dříve. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu nebo den ke kterému dochází k poskytnutí práva k využití. Vzhledem ke skutečnosti, že autor obdrží úplatu zpravidla později, vznikne mu povinnost přiznat daň k některému z uvedených dnů uskutečnění zdanitelného plnění.

Přehled vybraných zahraničních fotobank:

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).