Hlavní navigace

Náhrada za zrušený zájezd v důsledku vyšší moci

Klient, kterému byl v důsledku vyšší moci omezen nebo zrušen let v rámci zájezdu cestovní kanceláře, má nárok na plnění od cestovní kanceláře nebo leteckého dopravce. Na tom se na základě české a evropské legislativy shodli zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud cestovní kancelář v průběhu zájezdu neposkytne v důsledku vyšší moci (např. požáry, vyhlášený stav nebezpečí apod.) podstatnou část sjednaných služeb, je povinna bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Například poskytnutí náhradního ubytování, stravování a dalších služeb. Při uvíznutí těsně před odjezdem z destinace, je cestovní kancelář povinna zajistit dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž bude klient souhlasit. V případě omezení nebo zrušení letů v důsledku vyšší moci má klient právo buď na plnění od cestovní kanceláře, nebo se může obrátit na leteckého dopravce, který je povinen uhradit náhradní ubytování, stravování a dopravu do/z letiště do doby, než mu bude poskytnut náhradní let. Ovšem v případě obav z nenadálých situací v důsledku vyšší moci, a odstoupení z tohoto důvodu od cestovní smlouvy, nemá klient nárok na vrácení ceny.