Hlavní navigace

Náklady nezaměňujte s výdaji a výnosy s příjmy

16. 12. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Při sestavování ročních závěrečných účtů není na škodu zopakovat si základní pojmy, aby podnikatel dokázal jasně rozlišit a bezproblémově zařadit situace, které mu v podnikatelském životě vyvstanou. Náklady a výdaje a příjmy s výnosy totiž nelze zaměňovat.

Náklady představují peněžní vyjádření opotřebení či spotřebování majetku. Snižují se jimi aktiva a zvyšují závazky. Náklady snižují hospodářský výsledek, ale také daňovou povinnost, pokud jsou daňově uznatelné. Většinou jsou spojeny s výdaji. Pod těmi rozumíme především peněžní úbytek aktiv. Vidět jde tedy nejvíce na hotovostních prostředcích.

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal svou činností (tržby, dividendy) bez ohledu na to, jestli ve stejném čase došlo ke skutečné úhradě. Příjmy jsou naproti tomu reálné toky peněz za provedené činnosti firmy.

Porovnáváním nákladů a výnosů dospějeme k výsledku hospodaření, který může být kladný – zisk, nebo záporný – ztráta. Při porovnání příjmů a výdajů sledujeme především cash flow.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).