Hlavní navigace

Namíchejte ve firmě pestré týmy. Přinesou tah na bránu, když řešíte novinky

29. 3. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak můžete podpořit kreativitu a inovace? Propojte v multifunkčních či multidisciplinárních týmech více profesí a úhlů pohledu na jednu věc a na jediné zadání.

Jsou to týmy sestavené napříč firmou, s mnoha profesemi. Kdo je součástí takového týmu, v něm přitom ve prospěch společné věci uplatní své jedinečné schopnosti.

Inovace do dvou let a z trojky jedničkou

Philip Kotler a Kevin Lane Keller, autoři knihy Marketing Management (Grada Publishing 2013) připomínají v souvislosti s multifunkčními týmy společnosti 3M nebo General Mills, kde multifunkční týmy vyvíjejí nové výrobky nebo pracují na nových oblastech podnikání. Lidé v takových týmech jsou přitom něco jako interní podnikatelé, osvobození od dalších povinností ve firmě. K dispozici mají rozpočet a pracovní prostor. Místo to může být klidně neformální, třeba v garáži, kde se pak snaží vyvinout nové výrobky a popasovat se zadáním.

Čtěte také: Představte si, co chcete realizovat. Vizualizace vám v podnikání pomůže

Zmiňují také firmu Allen-Bradley, kde dokonce zkrátili vývoj nového zařízení na dva roky z předchozích šesti let tím, že do jeho vývoje zapojili multifunkční týmy hned dva. Výrobek týmy vyvíjely souběžně a přehazovaly si ho mezi sebou jako dva fotbalové týmy míč. Směr byl ale jasný – pořád musely mířit na bránu. Multifunkční týmy pomáhají zajistit, že se inženýři nenechají zlákat vývojem lepší pastičky na myši, pokud ji zákazníci ani nepotřebují ani nechtějí, dodávají Philip Kotler a Kevin Lane Keller, kteří přinášejí také příklad společnosti, které multifunkční týmy pomohly stát se na trhu z trojky jedničkou.

Facilitátor jako pomocník

Možnou cestou, jak v multifunkčním týmu vést efektivně zásadní diskuse a participativně rozhodovat, může být také zapojení profesionálního facilitátora.

Jak totiž pro server Podnikatel.cz tvrdí Radek Drnovský, jednatel, vedoucí lektor a konzultant ve společnosti Edutica, právě nezávislí a neutrální facilitátoři pomáhají ve firmách vést náročné porady. Třeba tehdy, když se chce i vedoucí manažer plně zapojit do diskuse, aniž by musel věnovat pozornost vedení schůzky.

Bývají to například strategické porady. Vedoucí manažer se může plně soustředit na obsah setkání a za procesní průběh schůzky odpovídá facilitátor. U účastníků schůzky tak nemůže vzniknout pocit, že chce vedoucí ze své pozice ovlivnit výsledky jednání dle svého názoru, objasňuje roli facilitátora.

Jako příklad z praxe pak Radek Drnovský uvádí facilitaci schůzky klíčových zaměstnanců ve výrobní společnosti, která se tematicky týkala změn vnitrofiremních procesů. Během celodenního setkání vznikl návrh konkrétních změn a plán k jejich provedení, na kterém se plně podíleli všichni přítomní, upřesňuje.

Multifunkční týmy mají tedy své místo především tam, kde je třeba inovovat nebo hledat nová řešení. A to ať už jde o inovace produktové nebo procesní. Multifunkční týmy jsou možností, jak ve firmě spojit lidi z oddělení, která mohou mít odlišné požadavky, postoje a pohled na věc (v souladu se svou specializací a povinnostmi v rámci firmy). Abychom překlenuli často i velmi odlišné postoje, je nezbytné vytvářet multifunkční týmy z lidí z různých útvarů. A to pokud možno ještě před tím, než provedeme prvotní brainstorming, doporučuje Adam Novák v knize Inovace je rozhodnutí: Kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu (Grada Publishing 2017).

Opakem je podle něj praxe, kdy jeden útvar pečlivě popíše produkt nebo proces, ale pak se celá věc zasekne v příliš obtížném schvalovacím kolečku. Multifunkční týmy jsou organizačně náročnější, nicméně ve své podstatě vedou ke kvalitnímu řešení a k jeho hladší implementaci, dodává Adam Novák.

Nestačíte na to sami? Pozvěte lidi z venku

Trochu jinak je to v prostředí mikrofirem a malých firem, kde multifunkční týmy vznikají spontánně a z logiky věci. Tam, kde celá firma pracuje v podstatě jako jediný tým, je multifunkčnost samou podstatou práce. A pokud se nad zadáním nějaké novinky ukáže, že ve firmě některé nutné specializace chybí, je na místě přizvat, byť dočasně, do týmu také externí odborníky.

Čtěte také: 5 tipů, jak najít nejlepší řešení, když se potřebujete rozhodnout

Mnoho takových příkladů prezentovali hostky a hosté na konferenci BRANDstorming 2018 na téma Jak se mění značky? Konala se v březnu pod hlavičkou Tuesday Business Network a ve spolupráci s Internet Info.

Marie Kortanová, „písmenková královna“ ze společnosti Pábení, tu představila práci svého týmu ve firmách Kentico, Knihy Dobrovský a pro projekt Marketing Festival. Práce nad otázkami Jak bychom mohli …představit firmu tak, jaká skutečně je? …přenést příjemný zážitek z nákupu v prodejně do online prostředí? …mluvit o konferenci tak, aby se na ni lidé těšili celý rok? totiž neprobíhala u stolu v agentuře a klientům pak nikdo nepředestíral hotová řešení. Šlo o skutečné prolnutí lidí z agentury do firmy klienta, o hloubkové rozhovory, o spolupráci, o společné a týmové hledání odpovědí.

Pestrost práce vede ke spokojenosti lidí

Multifunkčním týmům nahrávají i další zjištění.

Například to, které připomíná psycholog Mihaly Csikszentmihalyi: Pestrost práce a podpora nadřízených jsou dva nejčastěji uváděné faktory, díky nimž se zaměstnanci cítí spokojeně. (Flow a práce, Portál 2017.)

Stejně tak Petr RubáčekRemembership ukázal, co to znamená jít za novým designem společně, pomocí metody Design Thinking. V Remembership totiž pracují designéři, kteří navrhují značky, produkty i kampaně. Opět nikoliv od stolu. Postupují přes workshopy s klientem, kde nad zadáním objevují a tvoří spolu s ním.

Čtěte také: Skočte od byznys plánu k experimentu. Zákaznické reakce tak vyzkoušíte na ostro

Při práci pro Obsahovou agenturu tak například proběhly celkem čtyři workshopy a z toho dva trvaly celý víkend. Zvažte práci s agenturami/designéry, kteří se k vám nechtějí nastěhovat. Zahrňte do procesu změn celý váš tým a dejte tomu maximum. Pracujte v partnerském vztahu, ne v dodavatelském vztahu, doporučuje firmám ze své praxe.

Poznejte jiné myšlení a jazyk

Profesor psychologie a marketingu Art Markman se na portále Inc.com zamyslel nad doporučeními, na co je třeba dát pozor, aby se práce multifunkčních týmů dařila. Inspiroval se přitom tím, jak fungují kognitivní vědy, které zkoumají lidskou mysl. Ty jsou totiž zcela závislé na spojení odborníků z mnoha oborů (psychologů, neurovědců, filozofů, antropologů, lingvistů atd.) a jejich úzké spolupráci.

Kdo chce tedy podle něj skutečně pochopit, s čím se lidé v různých odděleních společnosti potýkají, musí nejprve pochopit, jak o problémech myslí a mluví, porozumět slovům, která používají. A to dřív, než se lidé napříč firmou vrhnou do řešení zadání. Je skutečně důležité dát lidem šanci, aby se setkali mimo kontext řešení problému, a to dřív, než se hluboce ponoří do práce, tvrdí.

Čtěte také: Jak přežít firemní růst? Ptáme se podnikatelů, pro které je teď expanze aktuální

BRAND23 Workshop

V dobře fungujících multifunkčních týmech také podle něj musí platit pravidlo „give and take“ – tedy „dávat a brát“. Žádná disciplína ani její zástupce nejsou v týmu nadřazení a nemají jen konzultantskou, expertní roli. Každý člen multifunkčního týmu musí být připravený změnit svůj světový názor na základě toho, co se učí od ostatních členů, uvádí Art Markman.

Klíčem k vyřešení problému podle něj může být to, že lidé najednou skutečně uvidí svět z perspektivy druhých. I proto, že schopnost změnit úhel pohledu vede ke tvořivosti. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří mají multikulturní zkušenost, jsou kreativnější než ti, kteří ji nemají, protože se učí, že všechno v životě je možné vidět různými způsoby, říká s tím, že podobný posun může nastat právě i v multifunkčních týmech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).