Hlavní navigace

IT manažeři v českých firmách nemají tak silné slovo

Ve více jak polovině českých podniků nemají manažeři informačních technologií tak silné slovo ve vedení. Zároveň se tento počet nepodílí na důležitých strategických rozhodnutí ve firmách a kvůli tomu přicházejí firmy o velké zisky. Vedení dnešních podniků vnímá totiž IT sekci ve své firmě zastarale a nejeví velký zájem, aby rozhodovali tito manažeři v obchodování. 82 procent manažerů a ředitelů informačních technologií si stojí za názorem, že vrcholový management firem velmi často přehlíží potenciál, který je skryt v odděleních IT. Navíc 71 procent z dotázaných IT manažerů potvrzuje, že je v jejich firmách velmi obtížné prokázat přínos praáce na obchodních ziscích, vychází z průzkumu společnosti silicon.de.

Německé společnosti dávají za pravdu názory 125 manažerů v oblasti IT, kteří byli dotazováni společností Touchpaper. Bohužel, vrcholový management často stereotypně vnímá IT pouze jako podpůrný mechanismus a nikoli jako oddělení, které se může přímo podílet na zlepšování obchodních výsledků firmy, řekl Miroslav Bečka, ředitel divize IT infrastruktury společnosti S&T CZ.

Z průzkumu je patrné, že IT oddělení je v hodně firmách bráno jako vedlejší. To se následně odráží na výši rozpočtu, které dostávají IT technici na obnovu, projekty a celý provoz svého oddělení. Firmy se tak zbytečně ochuzují o možnost prostřednictvím IT technologií zvýšit ziskovost firmy, více vytěžit ze zákazníků či zvýšit efektivitu lepším řízením zaměstnanců a dodavatelů, uvádí manažer divize IT služeb ze společnosti S&T CZ Vojtěch Dvořák.

Jedinou možností, jak si mohou v dnešní době zaměstnanci IT oddělení ve firmě vybudovat uznávanější postoj, je k běžné rutinní práci (údržba sítě, techniky, hardwaru a softwaru) přidat vyšší přidanou hodnotu, která bude vidět v obchodních výsledcích firmy. Často se IT strategie zaměřují pouze na snižování nákladů všeho druhu. To je ale pouze zlomek toho, co nové technologie umožňují, dodává manažer S&T CZ Vojtěch Dvořák