Hlavní navigace

Ne každá OSVČ získá kompenzační bonus 1000 Kč denně. Část z nich dostane méně

13. 12. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus, který by se měl brzy začít vyplácet, činí až 1000 Kč denně. Nejde o taxativní částku, nýbrž se jedná o strop. Část OSVČ tak dostane méně.

Kompenzační bonus totiž nesmí překročit limitní částku. Ta se vypočte, zjednodušeně řečeno, jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů před opatřeními a po opatřeních. Vysvětlujeme na příkladech, jak se výše kompenzačního bonusu počítá.

Žádosti posílejte až v lednu 2022

Senát by měl ve středu 14. prosince projednávat návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 a očekává se, že návrh bude schválen. Přestože tak zákon možná vyjde ve Sbírce zákonů ještě letos, podnikatelé budou moct o kompenzační bonus žádat až od příštího roku. V návrhu je totiž stanoveno, že tzv. srovnávaným obdobím není kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období, ale kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období.

Prozatím jsou stanovena dvě bonusová období. Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022. Kdo tedy splní podmínky a bude mít nárok na maximální výši bonusu 1000 Kč denně, může dostat 71 000 Kč.

V praxi to znamená, že až po skončení těchto měsíců bude možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022. V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. že se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus, doplnila finanční správa s tím, že o možnosti podávání žádostí a vyplácení kompenzačních bonusů bude informovat.

Psali jsme: Žádosti o kompenzační bonus posílejte až v lednu 2022, upozorňuje berňák

Jak žádost půjde podat

Až bude návrh schválen, žádost o kompenzační bonus půjde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

  • prostřednictvím webové aplikace (spuštění aplikace pro podání žádostí bude záviset na dalším vývoji legislativního procesu),
  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů

Ne každý dostane 1000 Kč denně

Aby OSVČ, společníci s.r.o. a dohodáři na bonus dosáhli, musí splnit řadu podmínek, mimo jiné 30% pokles tržeb. Další důležitou podmínkou zůstává, aby z významně dotčené činnosti, u které se propad tržeb počítá, pocházela většina příjmů podnikatele.

Psali jsme: Kompenzační bonus 1000 Kč denně se vrací. Kdo má nárok a za jakých podmínek?

Kompenzační bonus sice činí až 1000 Kč denně, může však činit méně. V návrhu se totiž nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit limitní částku. Limitní částka se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období, a to celé vydělené počtem kalendářních dní srovnávaného období.

Co je srovnávané období

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. V případě prvního bonusového období tak jde o prosinec 2021, v případě druhého o leden 2022.

Co je srovnávací období

Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si zvolíte v rámci

  • rozhodného období (rozhodným obdobím je období od 1. června 2021 do 31. října 2021), nebo
  • období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020, nelze-li činnost z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

Platí, že pro ty, kdo zahájili činnost později než v první den srovnávacího období, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 5 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu podnikají.

Dále je stanoveno, že součástí srovnávacího období nemůže být kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci listopadu 2021. To je důležité pro druhé bonusové období (případně další bonusová období). Důvodem je, aby jako srovnávací období nebyly použity kalendářní měsíce plně zasažené stávajícími či očekávanými opatřeními státu.

Nelze-li určit 3 celé kalendářní měsíce, může být srovnávací období tvořeno méně než 3 celými kalendářními měsíci. Nelze-li takto určit alespoň 1 celý kalendářní měsíc, je srovnávacím obdobím kalendářní měsíc listopad 2021 s tím, že za každý den, kdy subjekt kompenzačního bonusu dosud nebyl tímto subjektem, se použije denní průměr příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z významně dotčené činnosti za dny, kdy byl subjektem kompenzačního bonusu.

Pokud jste tak například začali podnikat až v listopadu 2021, je srovnávacím obdobím listopad 2021 (a srovnávaným prosinec 2021). Pokud jste začali podnikat například 15. listopadu 2021, dopočítá se ze dnů, kdy jste již byli podnikatelsky aktivní, denní průměr tržeb, který se dosadí za dny, kdy jste dosud nepodnikali. Do tohoto výpočtu sice na jedné straně vstupují i dny zasažené prvními razantnějšími mimořádnými opatřeními, nicméně je podle předkladatelů návrhu zapotřebí zohlednit skutečnost, že podnikatelé, kteří svou činnost zahájili těsně před účinností těchto opatření, tak činili již se znalostí aktuální epidemické situace a možných opatření státu. Zároveň platí, že kdo začal podnikat po 22. listopadu 2021, nárok na bonus nemá.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Jak se bonus počítá

Na níže uvedených příkladech ukazujeme, kolik bonus může činit a že ne vždy, především u OSVČ vedlejších, bude činit částku 1000 Kč denně.

(Příklady jsou dělány za předpokladu, že podnikatel splňuje všechny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu)

Příklad 1

OSVČ podniká již deset let. Neustále měla měsíční příjmy 50 000 Kč. V listopadu 2021 jí poklesnou na 40 000 Kč, v prosinci 2021 na 20 000 Kč. V lednu 2021 však vydělá opět 40 000 Kč. OSVČ má nárok na bonus za první bonusové období.

Tržby ve srovnávaném období (prosinec 2021) jsou 20 000 Kč. Průměrné tržby ve srovnávacím období jsou 50 000 Kč. Rozdíl je tedy 30 000 Kč, přičemž prosinec má 31 dnů. Limitní částka je 967,7 Kč (30 000/31) denně. OSVČ tedy dostane za první bonusové období 8710 Kč (za 9 dnů v listopadu 9 * 967,7) + 30 000 Kč (za prosinec) = 38 710 Kč.

Příklad 2

OSVČ začala podnikat 1. září 2021. V září a říjnu 2021 měla tržby 60 000 Kč, v listopadu 30 000 Kč, v prosinci 40 000 Kč, v lednu 2022 pak 20 000 Kč. Nárok má za druhé bonusové období (leden 2022).

Tržby ve srovnávaném období jsou 20 000 Kč. Průměrné tržby ve srovnávacím období jsou 50 000 Kč. Rozdíl je tedy 30 000 Kč, přičemž leden má 31 dnů. Limitní částka je 967,7 Kč (30 000/31) denně a OSVČ tak dostane za leden 30 000 Kč.

Příklad 3

OSVČ začala podnikat 1. listopadu 2021. V listopadu měla tržby 50 000 Kč, v prosinci 40 000 Kč, v lednu 2022 30 000 Kč. OSVČ má nárok na bonus za druhé bonusové období.

Tržby ve srovnávaném období jsou 30 000 Kč. Tržby ve srovnávacím období jsou 50 000 Kč. Rozdíl je tedy 20 000 Kč, přičemž leden má 31 dnů. Limitní částka je 645,2 Kč (20 000/31) denně a OSVČ tak dostane za leden 20 000 Kč.

Příklad 4

OSVČ začala podnikat 15. listopadu 2021, za tuto polovinu listopadu měla tržby 32 000 Kč. V prosinci měla tržby 50 000 Kč. Za leden 2022 pak 40 000 Kč. Nárok na bonus má za druhé bonusové období (leden 2022).

účto únor klímová

Tržby ve srovnávaném období činí 40 000 Kč. Dopočtené tržby ve srovnávacím obdobím jsou 60 000 Kč. Rozdíl tak činí 20 000 Kč, přičemž leden má 31 dnů. Limitní částka je 645,2 Kč (20 000/31) denně a OSVČ tak dostane za leden 20 000 Kč.

Dohodáři mají nárok na taxativních 500 Kč

Zatímco u společníků s.r.o. se výše kompenzačního bonusu počítá stejným způsobem, u lidí pracujících na dohody je stanoveno, že se jim vyplácí taxativně 500 Kč denně. 500 Kč denně náleží rovněž OSVČ a společníkům firem, kteří skončí v karanténě či izolaci, jsou plátci nemocenského pojištění, ale zároveň nesplňují pokles tržeb. Jestliže podnikatel podmínku snížení tržeb v případě karantény nebo izolace splňuje, může dosáhnout až na maximální částku 1000 Kč denně (počítá se stejně jako v příkladech uvedených výše.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).