Hlavní navigace

Ne každý, kdo podniká v e-commerce, musí mít #EET už od března

26. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Velké části podnikatelů, kteří působí na e-commerce trhu, se EET dotkne již od letošního března. Někteří ale mohou tržby evidovat později.

Ne každý, kdo ale něco prodává přes internet, musí vést EET již od letošního března. Záleží také na produktu či službě, kterou podnikatel nabízí. Zásadní je totiž klasifikace ekonomických činností NACE.

Základem je zařazení v NACE

Obecně samozřejmě platí, že povinnost evidovat tržby mají všichni poplatníci, kteří přijímají platby splňující formální náležitosti evidované tržby, tedy platby v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (např. platební kartou), směnkou, šekem nebo jiným obdobným způsobem, a to za předpokladu, že platba zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Jinými slovy, EET nemusí řešit jen ten, kdo přijímá platby převodem na účet. Všech ostatních podnikatelů se EET dříve či později dotkne.

Přestože ale můžete prodávat přes internet podobné zboží, může se vás EET dotknout v rozdílných vlnách. Když budete mít například e-shop s obrazy, které jste sami nevytvořili, do EET spadnete již od března, jelikož vaše činnost spadá pod NACE 47. Jestliže ale prodáváte vlastní obrazy, jde o uměleckou tvorbu a NACE 90, které se EET týká až od března 2018.

Není formulář jako formulář

Přes internet lze prodávat i různé interaktivní formuláře nebo vzory smluv. Pokud by se jednalo o případ, kdy se nejedná o pouhý přeprodej, ale podnikatel formuláře nějakým způsobem modifikuje (např. v rámci přípravy účetních výkazů, které vykazují nadstandardní funkcionality), pak by se jednalo o tržby plynoucí z činnosti zařazené pod kódem NACE 58 – Vydavatelské činnosti, do které spadá i vydávání formulářů v elektronické podobě. Příjmy z této činnosti podléhají evidenci od března 2018 v rámci 3. fáze. V případě prodeje nakoupených formulářů (které poplatník sám nevyrobil ani nijak nemodifikoval/nezhodnotil) by se jednalo o maloobchod (NACE 47). Tržby z této činnosti by podléhaly evidenci ve 2. fázi, tj. už od letošního března.

Dalším příkladem může být prodej vstupenek na konference. Pokud podnikatel provozuje určitou činnost, v rámci které občas uspořádá vlastní konferenci vztahující se k předmětu jeho činnosti, pak by v tomto případě tržby plynoucí ze vstupného na konferenci podléhaly evidenci ve stejné fázi, ve které by podléhaly tržby plynoucí z této činnosti.

Pokud by ale předmětem činnosti podnikatele byl prodej vstupného na konference jiných poplatníků, vznik evidenční povinnosti by závisel na podmínkách konkrétního smluvního vztahu, který je uzavřen mezi oběma poplatníky. Za předpokladu, že by byl vztah založen např. na bázi přímého zastoupení, kdy by prodejce vstupenek jednal jménem jiného poplatníka a na jeho účet, pak by tato činnost spočívající v prodeji vstupenek spadala do stejné fáze jako činnost poplatníka, který konferenci pořádá. „Dalším častým modelem je situace, kdy se poplatník specializuje na rezervační činnosti (NACE 79), jejichž obsahem je prodej vstupenek na různé akce. Tržby plynoucí poplatníkovi z této činnosti by spadaly do 3. fáze tj. od 1. března 2018,“ upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Ohlídejte si minoritní činnost

Samozřejmě se může stát, že podnikatel může působit jak v činnostech, které spadají do druhé fáze, tak v činnostech, kterých se týká až fáze třetí. Například malujete obrazy, které prodáváte v e-shopu, zároveň však v e-shopu prodáváte i rámy a háčky na zeď, které jen přeprodáváte. Pokud je ale prodej rámů minoritní činností, bude stačit evidovat tržby i těchto prodejů až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní. Podnikatel ale musí splnit kritéria pro minoritní činnost.

Aby šlo minoritní činnost evidovat až s činností hlavní, musí platit:

  • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel).

Jestliže má podnikatel v provozovně minoritních činností několik, platby u jednotlivých činností se sčítají. Naopak, pokud poplatník disponuje několika provozovnami, pak se limity počítají za každou z provozoven odděleně.

Čtěte více: Minoritní činnost u #EET dříve evidovat nemusíte. Jaká jsou ale pro ni kritéria?

V případě prodeje přes internet je však třeba myslet na to, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

Pokud tak například máte advokátní kancelář, která jako doplňkovou činnost bude na svém webu prodávat vzory smluv, nemůže být tento prodej přes web minoritní činností. Není totiž splněna podmínka jedné provozovny. AK má totiž provozovnu běžnou kancelář, zatímco u prodeje smluv přes internet je provozovnou internetová stránka.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).