Hlavní navigace

Neberte úplatky, nebo se z toho zblázníte

24. 4. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
S korupcí, neboli zneužitím postavení, se podnikatelé mohou setkat jak v soukromé sféře, tak i veřejné správě. Mnohdy jim může značně zkomplikovat život, a to jak na straně upláceného, tak i uplácejícího. Boj proti ní vyžaduje jistou dávku odvahy.

Ministerstvo vnitra definuje korupci jako vztah mezi dvěma subjekty (jednotlivci nebo institucemi), z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.

Z výsledků průzkumu, který provedla Hospodářská komora České republiky v loňském roce vyplývá, že naprostá většina oslovených podnikatelů se ve svém podnikatelském životě setkala s korupcí. Tento fakt připustily víc než tři čtvrtiny odpovídajících. Dokonce šest respondentů z deseti přiznalo, že již někdy v minulosti úplatek dali. Stejný poměr odpovědí se vyskytoval i u otázky, zda po nich někdy někdo úplatek požadoval. Méně než polovina podnikatelů se ocitla v roli upláceného, neboli jim byl někdy v minulosti úplatek nabídnut.

Kde se podnikatelé nejčastěji s korupcí setkávají

Podnikatelé se setkávají s korupcí nejčastěji v kontaktu se státní správou a samosprávou, při výběrových řízeních a veřejných soutěžích, státních zakázkách, na úřadech Celní správy, stavebních úřadech, městských úřadech, Policii ČR i v armádě, státních firmách a dokonce i v církvi či zdravotnictví. V oblasti soukromé sféry se jedná především o pracovníky na rozhodovacích pozicích působící ve větších společnostech v oblasti nákupu, kteří si při výběru dodavatelů řekli o úplatek, nákupčí v obchodních řetězcích, zástupce odběratelů při výběrových řízeních a stavební firmy outsourcující práce menších firem a živnostníků.

Nejběžnějším prostředkem ke korupci jsou pochopitelně peníze, ale může se jednat i třeba o nabídku zajímavých pozemků za zajímavou cenu, pozvání na dovolenou, darování automobilu nebo třeba léty prověřený způsob z dob dávno minulých – lahev alkoholu.

A jak proti korupci bojovat?

V první řadě je nutné nastavit procesní pravidla ve státní správě tak, aby co nejnižší míra rozhodovacích pravomocí byla na jednotlivých úřednících. Ať už se jedná o sociální dávky, stavební řízení, podpory podnikání nebo jakékoli jiné oblasti, měly by být nárokové, neboli po splnění všech podmínek automaticky přiznané. Jednoznačná pravidla nejen pro dodavatele, ale také pro rozhodující, by měly mít veřejné zakázky. Nejen zde by se mělo nekalému chování i případným spekulacím předcházet mnohem větší otevřeností a informovaností. V době internetu by měl být na webových stránkách průběh a výsledky veřejných řízení běžně k dispozici komukoli, uvádí Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory České republiky.

CHP22 temata2

Průzkum společnosti Pricewaterhou­seCoopers zjistil, že zavedení kontrol k potlačení hospodářské kriminality nestačí. Klíčem k účinnému boji proti podvodům je propojení firemní kultury, etiky a řízení rizik. To potvrzuje i Steven Skalak, vedoucí partner celosvětové skupiny Forenzních služeb Pricewaterhou­seCoopers: Zavedení kontrol nestačí. Úspěch spočívá ve vytvoření takového prostředí, v němž kontrolní systémy a anonymní informační linka budou podpořeny jasnými etickými pravidly, zaměstnanci budou loajální a budou vědět, že zaměstnavatel je podpoří, když upozorní na nesprávné jednání, a že naopak adekvátně postihne všechny pachatele, bez ohledu na to, jakou pozici ve společnosti zastávají.

Za základ boje proti korupce ve firmách považuje společnost Pricewaterhou­seCoopers odhodlání a postoj řídícího managementu a komunikace jasných a srozumitelných pravidel. K účinným nástrojům v boji proti korupci patří:

  • odhodlání vedení společnosti,
  • komunikace jasných pravidel,
  • přijímání zaměstnanců s vysokým etickým povědomím,
  • důsledný postup proti všem pachatelům,
  • poskytování vhodných školení,
  • přísnější kontroly riskantnějších operací,
  • zřízení anonymní informační linky.

K hlavním principům boje proti korupci, které stanovila Vláda ČR, patří prevence, průhlednost (při zadávání veřejných zakázek či čerpání prostředků z veřejných rozpočtů) a v neposlední řadě také postih (zpřísnění trestů v trestním zákonu i v zákonu o střetu zájmů). V České republice je zřízeno Protikorupční centrum, které kromě monitoringu trendů v oblasti korupce a podpory ostatních útvarů Ministerstva vnitra ČR provozuje anonymní telefonní linku a e-mailovou adresu, kde mohou občané podávat náměty či žádat o rady nebo pomoc. Novela trestního řádu počítá se zavedením institutu tzv. protikorupčního agenta, který bude napomáhat k odhalování trestných činů spojených s korupcí.

Ocitli jste se během svého podnikání v situaci, kdy po vás někdo vyžadoval úplatek?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).