Hlavní navigace

Nečerpanou dovolenou uvolněných zastupitelů poskytne jejich zaměstnavatel

4. 6. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Členové zastupitelstva mají samostatnou úpravu dovolené. Víte, na kolik dnů má nárok starosta? A vztahuje se na ně nová úprava čerpání dovolené od roku 2012?

Problematika dovolené členů zastupitelstva obce je upravena zákonem o obcích. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnilo ministerstvo vnitra, pouze uvolnění členové zastupitelstva mají vůči obci nárok na dovolenou (což mohou být nejen starostové, ale také např. místostarostové, členové rady, předsedové výborů). Ostatní členové zastupitelstva (tzv. neuvolnění), pokud jsou v pracovním poměru, mají nárok na dovolenou jen vůči svému zaměstnavateli, který jim poskytuje pro výkon veřejné funkce pracovní volno v potřebném rozsahu.

Čtěte také: Nemáte ještě plán čerpání dovolených? Po 30. červnu riskujete nemalé potíže

Nečerpanou dovolenou starosty poskytne jeho zaměstnavatel

Uvolněný člen zastupitelstva obce nárok na čerpání dovolené v délce 5 týdnů za kalendářní rok. Jestliže jeho funkční období netrvalo celý kalendářní rok, má potom nárok na poměrnou část dovolené za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce ve výši jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok. Dlužno podotknout, že po celou dobu čerpání dovolené má nárok na poskytování měsíční odměny v nezkrácené výši, uvádí Břetislav Oliva z odboru tisku ministerstva vnitra. Dodává, že obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Obdobně platí, že pokud nevyčerpal uvolněný člen zastupitelstva dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce, poskytne mu jí uvolňující zaměstnavatel. Zákon o obcích rovněž upravuje proplácení náhrady za nevyčerpanou dovolenou. Náhrada měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou se proplácí na základě žádosti uvolněného člena zastupitelstva obce (Poznámka: Na proplacení není zákonný nárok, jedná se o fakultativní rozhodnutí příslušného orgánu obce – rady nebo zastupitelstva).

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Čtěte také: Při sjednávání prázdninových brigád buďte opatrní. Zejména pokud jde o mladistvé

Na zastupitele se čerpání dle zákoníku práce nevztahuje

Dovolenou uvolněného člena zastupitelstva obce nelze podle Břetislava Olivy z MV zaměňovat nebo připodobňovat s dovolenou, na kterou má nárok zaměstnanec v pracovním poměru podle části deváté zákoníku práce (paragraf 211 až 223). Právní úprava dovolené, obsažená v zákoníku práce, má totiž věcně jiný charakter než dovolená uvolněného člena zastupitelstva obce. V této souvislosti upozorňujeme, že zákoník práce nelze obecně aplikovat na institut dovolené uvolněných členů zastupitelstva obce, kteří vykonávají veřejnou funkci (nejsou vůči obci v pracovním poměru), neboť speciální právní úprava obsažená v zákoně o obcích má přednost před obecnou právní úpravou podle zákoníku práce, který platí pro zaměstnance v pracovním poměru, doplňuje tiskový mluvčí.

Čtěte také: Jak propustit zaměstnance v době nemoci?

skoleni_29_11

Dovolenou si zastupitelé určí sami

Podle zákona o obcích čerpání dovolené členům zastupitelstva nikdo „nenařizuje“. Nástup dovolené si určují sami, případně po dohodě mezi sebou. To však nevylučuje čerpání dovolené podle předem stanoveného plánu (zejména s ohledem na zajištění chodu obce po dobu nepřítomnosti starosty). Na nároky týkající se dovolené člena zastupitelstva je tedy zapotřebí obecně nahlížet zcela jiným způsobem než na dovolenou zaměstnance v pracovním poměru, z čehož ostatně vychází i poměrně kusá úprava institutu dovolené v příslušném ustanovení zákona o obcích (v porovnání s detailně propracovanou úpravou obsaženou v příslušných ustanoveních zákoníku práce), uzavírá Břetislav Oliva z tiskového odboru MV.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).