Hlavní navigace

Nechce být obtěžován telefonáty pro průzkum trhu. Firma musí námitku akceptovat

24. 5. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

GDPR zasáhne také do oblasti přímého marketingu. Jestliže bude zákazníkem vyslovena námitka proti zpracování údajů, musí být z databáze vymazán.

Jestliže zákazník vznese námitku, že nechce být kontaktován firmou zabývající se průzkumem trhu, dle GDPR musí být neprodleně vyslyšena. 

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR popisuje další příklad z praxe. Tentokrát se týká telefonického marketingu, kdy je osloveným zákazníkem vznesena námitka na další jeho kontaktování. 

Příklad z praxe

Pan Pavel se cítil být obtěžován neustálými telefonáty pracovníků firmy, kterými byly zjišťovány jeho zákaznické preference. Telefonáty sice neobsahovaly žádnou určitou obchodní nabídku a pracovník firmy mu při posledním rozhovoru, který pana Pavla vyrušil z obchodního jednání, vysvětlil, že ke sběru informací o situaci na trhu včetně chování zákazníků z důvodu realizace průzkumu trhu, který je hlavním předmětem podnikání firmy, a telefonické dotazování vybraných vzorků zákazníků včetně pana Pavla je prováděno v rámci oprávněného zájmu firmy.

Čtěte také: Po výběrovém řízení si ponechali životopisy neúspěšných uchazečů. Co na to GDPR?

Pan Pavel ale telefonicky formuloval svou námitku proti dalšímu svému kontaktování a vedení svých osobních údajů v databázi. Firma námitku akceptovala, dále již pana Pavla v rámci průzkumů trhu nekontaktovala a ze své databáze vymazala všechny údaje. Ponechala si však základní informací o námitce pana Pavla a způsobu jejího vyřízení včetně informace o tom, že osobní údaje včetně telefonního čísla byly z databáze firmy vymazány.

Právo vznést námitku

Nařízení o ochraně osobních údajů pojednává o právu vznést námitku subjektu údajů proti zpracování údajů. Tu lze efektivně uplatnit zejména tehdy, pokud zpracování provádí správce na základě svých oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně zpracování z obou těchto důvodů zahrnujícího profilování – tj. automatizované zařazení subjektu údajů do skupiny dle jeho výkonnosti, zdravotního stavu, ekonomické situace a podobně. Subjekt údajů musí argumentovat svou výjimečnou situací; to neplatí, pokud využívá možnost vznést námitku vůči zpracování údajů pro účely přímého marketingu. 

Čtěte také: Jak si správně vytvářet evidenci o zákaznících a jejich objednávkách dle GDPR? 

BRAND23 Workshop

Od okamžiku vznesení námitky správce údaje nesmí dále zpracovávat, jedinou výjimku tvoří situace, kdy správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo jsou nutné pro uplatnění právních nároků. Je však třeba upozornit, že tato výjimka neplatí pro oblast přímého marketingu.

Čtěte také: Zneužívali auta pro osobní účely. Firma do nich proto dala GPS. Co na to GDPR?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).