Hlavní navigace

Nedělejte si starosti s pohledávkami. Můžete využít stále oblíbený factoring

29. 6. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Factoring představuje alternativní formu financování. O co se přesně jedná, jaké jsou jeho druhy a jak se v nabídce zorientovat?

Asociace faktoringových společností ČR factoring definuje jako alternativní formu financování, které je poskytováno proti postupování pohledávek z dodávek zboží nebo za provedené služby. 

Klient uzavírá faktoringovou smlouvu a zavazuje se jí, že všechny pohledávky bude postupovat faktoringové společnosti. Ta následně poskytne klientovi finanční prostředky ve výši odpovídající poměrné části uvedené ve smlouvě, což může být až 90 % pohledávky. Zpravidla se mezi společnostmi a klientem jedná o dlouhodobou spolupráci. 

Poplatky za factoring tvoří dvě složky: faktoringový poplatek za administraci a úrok z čerpaného financování. Faktoringový poplatek se stanovuje procentem z nominální hodnoty pohledávky a jeho hodnota je do 1,5 % a úroková sazba souvisí s běžnými sazbami bank u kontokorentních úvěrů.

Druhy factoringu

Factoringu je mnoho druhů a dělí se na regresní a bezregresní. Regresní factoring je se zpětným dopadem na klienta, tedy faktoringová společnost zde nenese riziko platební neschopnosti odběratele a ručení je tedy v plné výši na klientovi. U bezregresního factoringu je riziko platební neschopnosti na faktoringové společnosti. Právě o tento typ je u Raiffeisenbank největší zájem: Dodavatel se skutečně nadobro zbaví kreditního rizika odběratele a může si ho zaúčtovat tak, že naplno využije snížení bilanční sumy a krátkodobého zadlužení, dodává Petra Kopecká, External Communicaton Manager této společnosti.

Další dělení souvisí s tím, kde pohledávky probíhají, a existuje tuzemský, exportní a importní factoring. Tuzemský factoring zahrnuje financování a spravování pohledávek dodavatele a klienta s tuzemskými odběrateli, exportní je zaměřený na zahraniční odběratele a importní umožní nákup zboží od zahraničních dodavatelů s odloženou splatností faktur. Exportní podnik potřebuje kromě financování a správy pohledávek zajistit rizika v různých destinacích, kam dodává své výrobky či služby, upřesňuje Karel Nováček, předseda představenstva Factoringu České spořitelny.

Factoring může být také skrytý, tedy takový, kdy odběratelé nebudou o factoringu vědět a budou platit nadále na váš účet. Tuto službu nabízí Bibby Financial Services a postup financování je obdobný jako u regresního či bezregresního factoringu. Factoring České spořitelny eviduje zájem také o reverzní factoring, což je klasický factoring v obráceném sledu. Iniciátorem tu tentokrát není dodavatel, ale silný bonitní odběratel, který se dohodne s faktoringovou společností na financování svého dodavatelského řetězce. Díky prodloužení splatností dodavatelských faktur pak může použít volný kapitál a investovat jej do svého růstu, vysvětluje dále Nováček. 

Raiffeisenbank má v nabídce kromě klasických výše zmíněných factoringů také bilanční, který pomůže firmám při snižování pohledávek v bilanci a zadluženosti. Tím, že postoupí pohledávky, tak dojde ke snížení objemu pohledávek v bilanci a poskytnuté financování nenavyšuje úvěrovou angažovanost a nezvyšuje objem cizích zdrojů. Podobný factoring, nazvaný rámcový (bilanční), nabízí v rámci modifikovaného factoringu Komerční banka. V rámci této varianty, která reaguje na potřeby svých klientů, si mohou klienti sjednat také reverzní nebo retailový factoring. Ten je určený pro klienty s menším objemem tržeb. 

Psali jsme: Neproplacené faktury likvidují byznys, v ČR se ale platební morálka zlepšuje

Česká spořitelna nově nabízí pro stávající i nové faktoringové klienty, kteří využívají elektronickou výměnu dokumentů (EDI), digitální službu ediFactoring. Díky ní výměna dat mezi dodavateli, Factoringem České spořitelny i odběratelem probíhá elektronicky přes internetovou platformu eFactoring. Digitální služba ediFactoring tak přináší oboustranně jednodušší práci s dokumenty, rychlejší přísun finančních prostředků pro klienta a minimalizuje rizika podvodů, dodává Karel Nováček.

Výhody factoringu

Factoring ocení například ty firmy, jejichž odběratelé požadují dlouhou splatnost faktur nebo platí po lhůtě splatnosti a oni potřebují mít k dispozici finance. Díky factoringu tak mohou pokrýt třeba sezónní výkyvy. Přednost factoringu je především v jeho flexibilitě, která klientům umožňuje rychle a jednoduše zabezpečit potřebné finanční zdroje. Také je komplexní. Kromě financování klientům pohledávky i spravujeme a také jim je pomůžeme zajistit pro případ platební neschopnosti jejich odběratelů, dodává Karel Nováček.

Díky factoringu se tedy zkracuje splatnost pohledávek a zrychluje se provozní finanční tok. Klient se tak může více soustředit na vlastní byznys a mít profesionální poradenství ohledně nových zákazníků či nových exportních zemí. Menší firmy nemusejí odmítat velké zakázky z obavy o nezvládnutí profinancování všech vstupů či náročného výrobního cyklu nebo odmítat maržově zajímavé zakázky s požadavkem na dlouhé splatnosti, popisuje Jakub Novák, obchodní ředitel společnosti Bibby Financial Services, a. s. 

Tím, že klienti přesunou správu pohledávek a rizik na faktoringovou společnost, šetří také administrativní a s tím související personální náklady. Výdaje jsou snížené také ve spojitosti s vymáháním nákladů: Banka posílá na vlastní náklady upomínky a je ve stálém kontaktu s klientem i odběrateli a vyjasňuje s nimi problémy s opožděnými úhradami, vysvětluje Petra Kopecká.

Dále jsme psali: Neproplacené faktury, jistá smrt byznysu. Jaké údaje o firmě mohou být vodítkem?

Jak při výběru nenarazit

Factoring něco stojí, ale více by měl přinést, pouze pak toto řešení dává zákazníkům smysl, upozorňuje Jakub Novák. Zákazník by se měl podle něj rozhodovat v souvislostech, a to například podle reálného ekonomického přínosu konkrétního finančního řešení, kvality a míry poradenství, profesionality spolupracujících osob nebo rychlosti schvalování změn a celkové jednoduchosti spolupráce. Také Petra Kopecká sleduje, že zájem o factoring je určen druhem byznysu, platebními zvyklostmi v odvětví a dalšími okolnostmi. Pokud v některém odvětví jsou obvyklé krátké platební lhůty (např. 15 dnů), tak tam je produkt factoring příliš drahý a neefektivní pro obě strany. Jak pro klienta, tak banku, dodává. 

Factoring nabízí především bankovní instituce, ale není to pravidlem. Výjimkou je například Bibby Financial Services, které nenabízejí pouze produkty, ale snaží se řešit i potřeby zákazníků a také jim v případě potřeby poradit. Na rozdíl od bankovních faktoringových společností nejsme limitováni pouze klasickými faktoringovými produkty, tedy dokážeme nabídnout větší objem finančních prostředků či jinou akceptaci souvisejících rizik, pokud budeme dané společnosti více rozumět, dodává Jakub Novák. U finančních institucí je obecně důležitá především dlouhodobá stabilita a silné finanční zázemí, aby se na ni klient mohl spolehnout, a to i v horších dobách. 

Důležitá je i transparentnost, nabídka komplexních služeb, například upomínání odběratelů na míru klienta, široké možnosti pojištění jeho pohledávek, rychlost vyplácení plateb a nízká administrativní náročnost, popisuje Nováček. Podrobně pročíst a propočítat ceny radí také Petra Kopecká, která dále doporučuje dát si pozor na podmínky smlouvy ohledně akceptace pohledávek, povinných dokladů a práva poskytovatele factoringu. Tedy na tzv. zpětné cese, kdy dochází k zpětnému postoupení pohledávky na klienta a souvisejícímu požadavku na vrácení zálohy, upřesňuje.

Dále čtěte: Pojistit ve vašem podnikání můžete téměř cokoliv

Trh s factoringem stále roste

V Raiffeisenbank pozorují zvýšený zájem o factoring a sledují, že celý trh poměrně výrazně roste. Podle statistik Asociace faktoringových společností faktoringový trh v roce 2017 meziročně rostl o 19 % (měřeno obratem postoupených pohledávek). Poptávka firem po faktoringovém financování neklesá i přes dlouhodobě širokou dostupnost bankovních úvěrových produktů, což souvisí s nízkou hladinou úrokových sazeb na trhu, komentuje Nováček.

školení červen - novinky

Podle Jakuba Nováka však faktoringový trh v ČR není tak rozvinutý v porovnání například se západoevropskými trhy. S tím souvisí i poptávka, která není ani tak po factoringu, ale spíše obecněji po provozních financích podporujících růst či stabilitu menších firem nebo podporujících zvýšení objemů marží díky získání dodatečných provozních zdrojů u větších firem, dodává.

Nejčastěji factoring využívají firmy, které chtějí zkrátit dobu splatnosti svých pohledávek a mají odběratele, kterým pravidelně dodávají určitý druh zboží, produktů či služeb. Velmi často se jedná například o segment autodopravy, ale factoring využívají malé, střední i velké korporátní firmy. Typický klient Factoringu České spořitelny je středně velká společnost s ročním obratem mezi 50 až 500 miliony korun, která pravidelně dodává své výrobky či služby více odběratelům na fakturu s odloženou splatností 30–120 dní, uzavírá Nováček.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).