Hlavní navigace

Nedodržujete pracovní podmínky? Zaměstnanec na vás může poslat kontrolu anonymně

24. 7. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Chybí přestávka na oběd, není dodržena pracovní doba nebo u vás ve firmě jinak porušujete pracovní podmínky? Očekávejte kontrolu inspekce práce.

V době, kdy je nedostatek lidí na trhu práce, si zaměstnanci nenechají jen tak něco líbit. Pokud jsou porušovány pracovní podmínky, kdy se například nedodržuje pracovní doba nebo je například dlouhodobě krácen čas na odpočinek, obrací se na inspekci práce. 

Cest, jak dát inspekci práce vědět o tom, že jsou pracovní podmínky porušovány, je hned několik. Jak potvrzuje úřad na svých webových stránkách, podnět je možné podat písemně poštou nebo elektronicky, osobně nebo telefonicky. 

Čtěte také: 5 úřadů, na jejichž kontrolu se podnikatelé mohou nejčastěji „těšit“

Má-li zaměstnanec podezření, že jsou zaměstnavatelem porušovány pracovněprávní předpisy, může podat podnět k provedení kontroly přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu práce.

Jaké dokumenty je vhodné doložit? 

K podnětu je vhodné přiložit kopie dokumentů dokládajících popisované skutečnosti (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, výplatní lístky apod.). Důležité je řádné označení zaměstnavatele, proti kterému podnět směřuje. To znamená jeho název, sídlo, IČ, místo výkonu práce, pokud je jiné než sídlo. 

Čtěte také: Podnikatele obchází falešný inspektor práce. Snaží se získat údaje a dokumenty

Pro případ nutnosti doplnění podnětu a zaslání informace o výsledku provedené kontroly je důležité uvést jméno podatele, doručovací adresu, telefon či jiný kontakt na podatele podnětu. 

Kontrolu lze ale poslat i anonymně

Podnět je možné podat ale také anonymně. Anonymní podněty e-mailem tvoří podstatnou část přijatých oznámení. Ale nutno podotknout, že i jiné nabízené cesty nepřináší pro zaměstnance žádná rizika. 

Orgány inspekce práce jsou ze zákona povinny zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podnět podal, stejně jako chránit jeho osobní údaje. Na jeho písemnou žádost mohou inspektora provádějícího kontrolu této mlčenlivosti zbavit, uvádí Státní úřad inspekce práce na svém webu

Psali jsme: Prohřešky zaměstnavatelů? V bezpečnosti práce, ale i v dodržování pracovní doby

Content 23 EARLY

Na základě podnětu je u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu (pokud podatel podnětu uvedl doručovací adresu) zaslána písemná informace o výsledku spolu se sdělením, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.

Co inspekce práce kontroluje? 

Státního úřadu inspekce práce se zaměřuje především na dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jednotlivé inspektoráty dohlíží i na dodržování zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, respektive těch částí, které se dotýkají oblasti nelegálního zaměstnávání a oblasti pracovních vztahů a podmínek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).