Hlavní navigace

Nedostali jste se kvůli vodě do práce? Máte nárok na volno

3. 6. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Stovky lidí se dnes kvůli povodňové situaci nemohly dostat do práce. Zákon v takovém případě chrání zaměstnance i zaměstnavatele.

Povodeň často znamená, že se lidé nedostanou do práce. Dochází k přerušení dopravního provozu, je třeba uklidit následky velké vody a vyřídit si osobní věci, které souvisejí s poškozením majetku. Na tyto situace pamatuje zákon. Chrání zaměstnance i zaměstnavatele. Odstraňování následků povodní na vlastním majetku znamená pro zaměstnance překážku v práci. Nastat mohou dvě situace:

1. Zaměstnanec odstraňuje následky povodní a činí tak pouze ve svém zájmu, aby ochránil svůj majetek

V takovém případě jde o důležitou osobní překážku v práci, kdy zaměstnavatel může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy, popřípadě může poskytnout také náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnanec se rovněž může se zaměstnavatelem dohodnout, že si zmeškanou pracovní dobu napracuje.

2. Zaměstnanec odstraňuje následky povodní sice na svém majetku, ale ve veřejném zájmu

Jedná se například o hrozí cízřícení budovy, hygienické důvody a podobně. V takovém případě se jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu, tedy o výkon občanských povinností. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Na náhradu mzdy nebo platu od zaměstnavatele nárok ze zákona automaticky není, nicméně nic nebrání tomu, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli jinak, nebo to jinak stanovil vnitřní předpis.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Povodeň zkomplikovala Pražanům cestu do práce.

Při povodních se může také stát, že zaměstnanec pomáhá někomu jinému a tato činnost mu zasahuje do pracovní doby. Zaměstnavatel má v tomto okamžiku povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Je však bez náhrady mzdy nebo platu, nedohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec jinak nebo pokud to jinak nestanovuje vnitřní předpis.

Pokud člověk potřebuje v souvislosti s povodněmi pracovní volno, aby si mohl zařídit své důležité osobní, rodinné nebo majetkové záležitosti, například jednání s pojišťovnou, může mu ho zaměstnavatel poskytnout bez náhrady mzdy nebo platu. Společně se mohou také dohodnout, že si zaměstnanec zmeškanou pracovní dobu napracuje.

Přerušení práce ve firmě

Pokud povodeň postihne zaměstnavatele a musí proto přerušit práci, je nezbytně nutné, aby se pokusil zaměstnance převést na práci jinou. Může tak učinit i bez jeho souhlasu, a to na dobu nezbytně nutnou. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnance převést na jinou práci, jedná se o překážku v práci a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Pokud firma sama není postižena povodněmi, ale nemůže přidělovat zaměstnancům práci kvůli pozastavení dodávky surovin či energie a nemůže zaměstnance ani převést na jinou práci, pak se jedná o překážku z důvodu prostoje. V tom případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Jestliže se člověk nemůže dostat do práce, protože došlo k přerušení dopravního provozu, poskytne mu zaměstnavatel volno bez náhrady mzdy.

S řešením konkrétních situací se lidé mohou obracet na inspektoráty práce nebo na pracoviště České správy sociálního zabezpečení a obecní úřady.

Podnikatelé si chtějí pomoci navzájem

Do pomoci postiženým velkou vodou se zapojují nejen záchranné týmy a dobrovolníci, ale také podnikatelské asiciace. Svou pomoc při odstraňování ztrát a zajištění provozu postižených zařízení nabízí například restauratéři. Dejte nám prosím vědět v případě, že Vaše restaurace nebo hotel byla postižena povodněmi a jak bychom spolu s ostatními kolegy mohli pomoci. Sekretariát zařídí případnou koordinaci pomoci, vyzývá Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.  Ozvat se mohou i ti, kterých se záplavy nedotkly, a jsou ochotni a schopni jakýmkoli způsobem omoci. Jedná se například o výpůjčku vysoušecích zařízení. 

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).