Hlavní navigace

Nejčastější chyby v žádostech o ošetřovné, které komplikují vyplacení peněz

20. 5. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V žádostech o tzv. krizové ošetřovné se vyskytuje celá řada chyb. Ty pak mohou zbytečně zdržet vyplacení dávky. Na co si dát pozor a co si ohlídat?

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na nejčastější chyby při vyplňování tiskopisu žádosti o ošetřovné. Stejně tak připomíná, že při skončení potřeby péče o dítě lze žádost o dávku podat i před koncem měsíce.

V případě, kdy v průběhu kalendářního měsíce s ukončením rotační výuky končí také potřeba péče o dítě, nemusí pečující osoba – pojištěnec žádající o dávku – čekat s podáním žádosti až po skončení daného kalendářního měsíce.
Pokud dítě začalo od 17. 5. 2021 chodit do školy v „běžném režimu“, tj. navrátí se k prezenční formě výuky, končí potřeba péče o dítě ke dni 16. 5. 2021. Rodič tak může od 17. 5. 2021 opět chodit do zaměstnání a ještě téhož dne také může zaměstnavateli předat žádost o ošetřovné za měsíc květen.

MKT nástroje 2 tip

Nejčastější chyby u žádostí o krizové ošetřovné

Tiskopisy ve spoustě případů obsahují chyby a nekompletní údaje. Z nejčastějších situací, kdy dochází k chybnému vyplnění tiskopisů, upozorňuje ČSSZ zejména na: 

  • Nesprávné využívání navazujících žádostí o ošetřovné při péči o dítě – tzn. i přesto, že se jedná o pokračování v péči o dítě, si pojištěnec vygeneruje žádost s novým číslem rozhodnutí. V případech, kdy péče o dítě přetrvává do dalšího měsíce, je třeba využívat číslo z již zaslané žádosti za minulý měsíc, aby došlo ke správnému spárování a následnému bezproblémovému zpracování dávky a včasné výplatě.
  • Postup žadatelů v případě, kdy potřeba péče skončila, ale další měsíc nastala skutečnost, která zakládá novou potřebu péče. V případech, kdy v rámci kalendářního měsíce skočila potřeba péče o dítě, tj. došlo k obnovení plné docházky do školy namísto rotace, žadatel podá za daný kalendářní měsíc poslední vyplněný tiskopis žádosti s doposud používaným číslem žádosti. Pokud v následujícím kalendářním měsíci vznikne nová potřeba péče o dítě (např. pozitivní test na COVID-19 u dítěte či spolužáka ve třídě, což v obou případech vede k zákazu osobní přítomnosti dítěte ve škole), je třeba ze strany žadatele vytvořit novou žádost o dávku a současně si vygenerovat také nové číslo žádosti. Podmínky nároku na dávku se budou posuzovat ke dni vzniku této nové potřeby péče.
  • Při střídání dvou osob, např. rodičů, v péči o dítě není v žádosti uvedena druhá osoba, se kterou se střídají. V případech, kdy se střídají při poskytování péče dvě osoby, uvádí každá ze střídajících se osob ve své žádosti i údaje o druhé osobě, s níž se střídá v péči o dítě, a také dny, kdy péči poskytovala
    druhá osoba.
  • Často chybí na tiskopisu podpis pojištěnce – žadatele o dávku. Tiskopisem je uplatňován nárok na dávku ošetřovného, a je tedy třeba, aby jej na příslušném místě žadatel vlastnoručně podepsal. Neodepsanou žádost není možné zpracovat a ze strany OSSZ je nutno podniknout potřebné kroky k odstranění vady, které prodlužují zpracování a výplatu dávky.
  • V části záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě často chybí doplnění sjednané pracovní doby. Údaj o sjednané pracovní době je pro okresní správu sociálního zabezpečení nezbytný z důvodu výpočtu minimální výše denní dávky ošetřovného, která se při úvazku menším než 1 poměrně snižuje. Pokud zaměstnavatel údaj o sjednané pracovní době neuvede, musí být tento údaj došetřen, čímž je zpožděno zpracování a výplata dávky žadateli.

Žadatelé o dávku by neměli posílat žádosti přímo OSSZ. Zpracování a výplata dávky se tím neurychlí, naopak se vše zkomplikuje a zpozdí. Tiskopisy je nezbytně nutné nejprve předat zaměstnavateli, který je doplní a sám následně bezodkladně zašle OSSZ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).