Hlavní navigace

Nejdůležitější letošní legislativní změny pro zaměstnavatele

23. 12. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Krátké ohlédnutí za rokem 2021 aneb čím vším si zaměstnavatelé museli během uplynutého roku projít. Nebylo toho málo, některé změny byly rozhodně přínosné.

Rok 2021 pomalu, ale jistě končí. Stejně jako ten loňský byl pro zaměstnavatele složitý a nabytý legislativními změnami a koronavirovými opatřeními, na která často museli jejich mzdoví účetní a personalisté velmi rychle reagovat. Je čas na jejich krátkou rekapitulaci.

Daňový balíček a změny ve zdanění mezd

Výraznou změnou pro zaměstnavatele i zaměstnance byla novela zákona o daních z příjmů od roku 2021, takzvaný daňový balíček. Zaměstnancům se po několika letech zrušila superhrubá mzda a spolu s ní i solidární zdanění. Aktuálně se využívá klouzavá progresivní sazba daně prostřednictvím dvou sazeb ve výši 15 % a 23 %. S novým způsobem výpočtu již zaměstnavatelé pracovali při výpočtu měsíčních záloh, Při výpočtu ročního zúčtování vysoce příjmových zaměstnanců je čeká premiéra.

Změnu jsme podrobně popisovali v článku: Zrušení superhrubé mzdy z pohledu zaměstnavatelů

Zvýšila se také základní sleva na dani. Pro 2021 činí 27 840 Kč, pro rok 2022 vzroste na 30 840 Kč. Zrušil se i limit pro daňový bonus 60 300 Kč. Nově se rodinám s více dětmi vyplácí bez omezení. Avšak pouze při ročním zúčtování daní měsíční omezení částkou 5 025 Kč u zaměstnanců v roce 2021 zůstává.

Daňový balíček přinesl i jiné změny, například zavedl peněžitý příspěvek na stravování, tedy stravenkový paušál. V této souvislosti byla upravena i vyhláška o FKSP, jelikož využití stravenkového paušálu mohou za určitých podmínek využít také zaměstnavatelé v takzvané platové sféře. Upravily se i některé pojmy a podmínky při uplatňování úvěrů z hypoték.

V měsíci červenci došlo také k úpravě daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Schvalování této změny formou pozměňovacích návrhů provázely tradiční potíže, nakonec bude daňové zvýhodnění navýšeno pro rok 2021, ale až zpětně při ročním zúčtování daní. Podrobněji: Fakta a mýty ohledně daňových změn i exekucí jednorázového doplatku

Změny zákoníku práce s odloženou účinností

Některé změny z takzvané velké novely zákoníku práce nabyly účinnosti od počátku roku 2021. Nejvíce zaměstnavatele potrápily novinky ve stanovení a čerpání řádné dovolené. Dosavadní pravidla, kdy se dovolená stanovovala a čerpala ve dnech, již neplatí. Základní jednotkou, od které se vše odvíjí, je hodina. Této změně se server Podnikatel.cz podrobně věnoval v průběhu roku seriálem článků:

Krizové ošetřovné a příspěvek při karanténě a izolaci

V jarním období bylo zavedeno nejen krizové ošetřovné, ale poprvé také mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci, takzvaná izolačka. Zaměstnavatelé se museli vypořádat nejen se samotným příspěvkem, odpočtem příspěvku od pojistného, ale také s novým pojetím karantény a izolace, kdy se za karanténu považuje i izolace a pro účely nemocenského pojištění jde o jednu kontinuální sociální událost.

Aktuálně se krizové ošetřovné a mimořádný příspěvek při karanténě a izolaci opět zavádí. Ošetřovné se upravilo od 1. listopadu 2021 a izolačka až v průběhu měsíce (u karantén a izolací nařízených po 30. listopadu 2021, které k datu účinnosti zákona trvají). Avšak, snad aby toho neměli zaměstnavatelé koncem roku málo, příslušné právní předpisy (ač již byly podepsány prezidentem) dosud nevyšly ve Sbírce zákonů. Zejména u izolačky je datum účinnosti velmi důležitý, jelikož se může týkat pouze karantén a izolací, které k tomuto datu trvají.

Novinky ve srážkách ze mzdy

V polovině roku 2021 došlo také k úpravě občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zaměstnavatelé se poprvé setkali s pojmem chráněný účet. Od poloviny roku musí povinně na žádost zaměstnance potvrdit, že jsou na jeho obstavený účet zasílány chráněné příjmy, a to prostřednictvím speciálního formuláře. Rovněž náhradní výživné, které je poskytováno v případě neuhrazení exekučně vymáhaného výživného úřadem práce, se zaměstnavatelů dotýká. Doplnilo se do druhé třetiny zbytku čisté mzdy, se kterou při výpočtu srážek ze mzdy zaměstnavatelé pracují. Více v článku: Chráněný účet a zálohované výživné z pohledu zaměstnavatele

Kurzarbeit neboli příspěvek v době částečné práce

Kurzarbeit je sice od 1. července 2021 součástí zákona, avšak to neznamená, že je možné tento příspěvek čerpat. Musí být nejprve aktivován. Jeho poskytování stanoví vláda po projednání v tripartitě, a to v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů, z důvodů vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě, kyberútoku, při epidemii atd. Nařízením vlády by bylo stanoveno, jakého území, odvětví či okruhu zaměstnavatelů se částečná práce se státním příspěvkem týká. Současně by byly určeny ukazatele pro posouzení a rozsah výpadku pracovní doby a který orgán bude oprávněn k posouzení, kontrole a vydání stanoviska o naplnění závazných ukazatelů. Popisovali jsme v článku: Kurzarbeit alias příspěvek při částečné práci konečně schválen. Jak je nastaven?

Pro aktuální koronavirovou situaci se bude nadále využívat Cílený program Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku. Oba režimy, tedy režim A i B, jsou prodlouženy do konce měsíce února 2022.

Povinné testování zaměstnanců

Zaměstnavatelé opět povinně zaměstnance testují. Koncem roku se rozpoutala diskuze v souvislosti se zjišťováním informací o jejich očkování. Objevily se rozporuplné informace, zda vůbec mohou zaměstnavatelé tyto informace s ohledem na GDPR zjišťovat, protože jde o zvláštní kategorii údajů o zdravotním stavu. Na druhou stranu tuto informaci pro testování nezbytně potřebují. Více v článcích: 

Článek neobsahuje všechny změny a legislativní novinky roku 2021. Připomenuli jsme pouze vybrané z nich. Server Podnikatel.cz se snažil svým čtenářům v průběhu celého roku přinášet aktuální informace z oblasti zaměstnávání a bude v tom pokračovat i v roce následujícím. Doufejme, že již bude klidnější. Zaměstnavatelům, jejich mzdovým účetním a personalistům přejeme dostatek sil a pozitivní energie. 

Byl pro vás článek přínosný?