Hlavní navigace

Nejdůležitější nastávající změny pro zaměstnavatele

1. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
V oblasti mzdového účetnictví dochází k řadě zásadních změn. Některé budou účinné již pro rok 2014. Zde je výběr nejdůležitějších z nich.

Nastávajících změn je skutečně hodně. Přináší je nový zákon o dětských skupinách, novela daňových zákonů, novela zákona o zaměstnanosti a inspekci práce, ale tradičně i některé vyhlášky a sdělení vlády vždy pro následující kalendářní rok.

Sleva za umístění dítěte

Již pro rok 2014 je zavedena nová sleva na dani, a to sleva „za umístění dítěte“. Je možné ji uplatnit dle skutečně zaplacených výdajů za umístění dítěte do předškolního zařízení (za školkovné) až do výše 8500 korun v roce 2014 a 9200 korun v roce 2015. Je třeba si uvědomit, že se jedná o slevu, nikoli daňový bonus. Poplatník musí mít určitý daňový základ, aby mohl mimo základní slevy na dani na poplatníka (případně i dalších slev), uplatnit rovněž slevu za umístění dítěte. Ne každý rodič dítěte umístěného do předškolního zařízení bude moci tuto slevu v plné výši využít.

U zaměstnanců žádajících roční zúčtování se bude dokládat potvrzením předškolního zařízení o zaplaceném „školkovném“ a v roce 2014 je nutné navíc vyplnit speciální přílohu Prohlášení k dani, kterou se sleva uplatní.

Čtěte více:

Zdanění důchodů

Od daně z příjmů je osvobozená částka pravidelně vypláceného důchodu (včetně důchodu zahraničního) ve výši třicetišestinásobku minimální mzdy, v roce 2015 se jedná o částku 331 200 korun. Toto osvobození se však nepoužije, pokud příjem ze zaměstnání a vyměřovací základ z podnikání nebo z pronájmu u starobního důchodce překročí limit 840 000 korun. Limit pro roky předcházející, tj. pro roky 2013 a 2014 vlivem původního omezení základní slevy na dani u starobních důchodců, stanoven není.

Čtěte více: Někteří pracující důchodci budou v roce 2015 danit svůj důchod 

Zabránění zneužívání životního pojištění

Pro využití daňových výhod bude nutné změnit stávající smlouvy investičního životního pojištění. Jedná se o smlouvy, které umožňují pravidelné výběry z mimořádného účtu životního pojištění. Pokud pojištěnci stávající smlouvy nezmění, budou příspěvky zaměstnavatelů (benefity) podléhat dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Navíc si vlastní příspěvky neuplatní jako nezdanitelnou část základu daně při ročním zúčtování.

Od roku 2015 je rovněž zavedena desetiletá lhůta dodanění při porušení podmínek životního i penzijního připojištění. Zaměstnanec si formou podaného daňového přiznání dodaní přijaté osvobozené příspěvky zaměstnavatele (podle § 6 zákona o daních z příjmů) a dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně (podle § 10 zákona o daních z příjmů).

Čtěte více: Našli jsme díru ve změnách daňových výhod penzijního a životního pojištění 2015 

Srážková daň pouze za příspěvky do medií

V oblasti zdanění autorských honorářů při výplatě plátcem dochází od roku 2015 k úpravě tohoto ustanovení. Opět se bude jednat pouze o příspěvky mediím vyplacené jedním plátcem autorovi v úhrnné měsíční výši do 10 000 korun. Na rozdíl od roku 2014 se bude toto zdanění srážkovou daní týkat opět jen televize, rozhlasu, nakladatelství, vydavatelství, redakcí atd.

Podrobněji v článku: Podnikáte jako fotograf či lektor? Víte jistě, zda nejste autorem? 

Diferencované daňové zvýhodnění

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Daňové zvýhodnění se v roce 2015 výrazně mění. 

Snad nejvýraznější nastávající změnou je diferencované daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě se zvyšuje o 200 korun měsíčně a na třetí a další dítě o dalších 100 korun měsíčně. Jedná se o děti ve společně hospodařící domácnosti, které splňují podmínky dle zákona o daních z příjmů, tj. je možné na ně uplatnit daňové zvýhodnění. To bude vyžadovat mnohem pečlivější spolupráci rodičů a jejich zaměstnavatelů při posuzování nároku na toto zvýhodnění. Nebude již postačovat pouhé potvrzení, že druhý z rodičů si u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění neuplatňuje, ale bude nezbytné potvrzení, zda a v jaké výši je druhým z rodičů daňové zvýhodnění uplatněno. Nehledě o komplikovaných situacích, kdy se ve společné domácnosti vyskytují děti jak společné, tak děti druhého z nesezdaných partnerů. Obdobně při změnách v průběhu roku.

K tomu jsou samozřejmě upraveny i příslušné tiskopisy Potvrzení zaměstnavatele pro účely daňového zvýhodnění a Prohlášení k dani, které obsahuje nové kolonky pro „očíslování“ dětí, tedy uvedení, zda je na toto dítě uplatněna sleva ve výši „1“, „2“, „3“ nebo „N“ (slevu druhý z poplatníků neuplatňuje).

Čtěte také: Jak na daňové prohlášení a zvýhodnění na děti v roce 2014 a 2015

Roční zúčtování

Zákonným senátním opatřením byly zavedeny nové a kratší termíny pro roční zúčtování za rok 2014. Novelou daňových zákonů se termíny opět upravují. Zjednodušeně řešeno, vše se vrací do stavu před rokem 2014. Roční zúčtování bude provedeno do konce měsíce března, případné přeplatky vyplaceny v průběhu měsíce dubna. O roční zúčtování tentokrát mohou požádat i zaměstnanci, kteří měli v průběhu roku zúčtovánu zálohu na solidární zdanění, ale solidární zvýšení nezvýší celkovou roční daň.

Změny v sociálním a zdravotním pojištění

V oblasti sociálníhozdravotního pojištění se upravují částky, které se do vyměřovacího základu nezahrnují. Ruší se dobrovolné nemocenské připojištění, tj. 1 % sazby pojistného navíc pro zaměstnavatele s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26. Stejně tak se v oblasti sociálního pojištění ruší povinná elektronická komunikace.

U zdravotního pojištění se upravuje oblast poskytování neplaceného volna a neomluvené absence a maximální vyměřovací základ. Rovněž se upravuje odvod pojistného u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Nově se budou posuzovat v úhrnu u jednoho zaměstnance a příjem zúčtovaný po ukončení dohod se bude posuzovat obdobně jako u sociálního pojištění.

Podrobněji:

Novela zákona o zaměstnanosti a o inspekci práce

Neměli bychom zapomenout na změny v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a jejich uplatnění v náhradním plnění a nové pokuty dle zákona o zaměstnanostizákona o inspekci práce. Některé se zvyšují, jiné se zcela nově zavádí. V řadě oblastí budou muset být zaměstnavatelé mnohem pečlivější.

Čtěte více:

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Novelou nařízení vlády se upravuje seznam nemocí z povolání a hlášení pracovního úrazu. Upravuje se formulář Hlášení. Jsou zavedeny nové povinnosti spojené s hlášením pracovního úrazu a tiskopis obsahuje rovněž povinnost sledování evidence pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW.

Čtěte více: Hlášení pracovních úrazů a seznam nemocí z povolání od roku 2015 

Cestovní náhrady

V oblasti zahraničních cestovních náhrad se v roce 2015 nic nemění. Vyhláška s číslem 242/2014 Sb., ponechává sazby ve výši roku 2014. Naopak se zvyšuje stravné u tuzemských cestovních náhrad a průměrná cena pohonných hmot. Aktuální vyhláška má číslo 328/2014 Sb. 

Čtěte také: Tuzemské cestovní náhrady 2015 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).